Hjem

Annonsere

Kontakt

Linker

E-nummer bok

Hva heter tilsetningsstoffene?

E-100 - E-1520

Hvem får mest?

Skadevirkninger

Mye godt uten E

Glutenfri

Økologisk

BarnematAltomLondon.no


 


 

Tilsetningsstoffene

 

E-100  -  E-1520

 

 

Hva er et E nummer (Tilsetningsstoff) ?

Internasjonalt er det utarbeidet en tallkode med formål at det skal være enkelt å kjenne igjen et tilsetningsstoff, og hvilken funksjon dette har i den aktuelle vare.

Koden har bokstaven E foran en bestemt tallgruppe, (E-xxx). E-en betyr at det aktuelle tilsetningsstoff er godkjent permanent eller midlertidig av EU, og at det foreligger vedtatte felles EU / EØS regler for stoffet. Tallkoden viser hvilken gruppe et tilsetningsstoff tilhører, og det enkelte E-nummer er definert og plassert i gruppene etter hovedfunksjon, og virkemåte.

 

Det finnes bestemte regler for hvilke produkter, og i hvilke mengder et tilsetningsstoff (E-nummer) kan brukes, men til tross for et regelverk som skal beskytte forbrukerne, gis det av ansvarlige kontrollorgan et stort antall dispensasjoner både for bruksområder og mengde, for godkjente og ikke godkjente tilsetningsstoffer.


 

 

Nedover på denne siden finner du en samlet oversikt av de respektive tilsetningsstoff.

 

 

Disse linkene går direkte til de enkelte grupper av tilsetningsstoff,

hvor du finner beskrivelser og informasjon.

 

 

Dersom et tilsetningsstoff beskrives i det etterfølgende oppsett med Obs under kolonne "Skadelig", betyr dette at de personer som er plaget av spesielle sykdommer som eksempelvis Astma, Allergi, Mage- og Tarm, Urinsyregikt osv., eller er disponert for slike (eks. gjennom arveanlegg), bør være meget oppmerksomme, og helst unngå den aktuelle type tilsetningsstoff.

Alle tilsetningsstoff som beskrives med Ja under kolonne "Skadelig", bør unngås av alle.

 

 

 

Hvilke av tilsetningsstoffene...?

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Har eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke celler og gener

Kan påvirke celler og gener

Kan gi fosterskader

Kan gi fosterskader

Kan være gen modifisert

Kan være gen modifisert

Kan påvirke hyperaktivitet

Kan påvirke hyperaktivitet

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke mage- og tarm

 

(Se de enkelte tilsetningsstoffer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-100 - E-181

 

E-100 - E-181

Fargestoff

 

Her kan du lese om de enkelte Fargestoffene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

          

 

 

Fargestoff er den gruppe tilsetningsstoff som er mest omdiskutert. Dette har sin bakgrunn i at mange av de fargestoffene som benyttes er registrert med sterk mistanke som både kreft og allergifremkallende. I tillegg til dette er det registrert at fargestoff i stor grad både kan brukes til, og blir brukt til å villede forbrukere.

Fargestoff benyttes av næringsmiddelprodusentene for å frembringe ønsket farge og/eller fargekombinasjoner, oppfriske produktfargen etter fremstillingsprosessen for derved gjøre produktene mer fristende for forbruker, eks.: få frem signalfarger slik at forbruker kan danne assosiasjoner til det naturlige produkt.

Eksempelvis farges kunstig appelsinsaft gul-orange for å få oss til å tenke på appelsiner, og kunstig jordbærsaft farges rød for å få tankene på friske jordbær. (Hvem vil eksempelvis kjøpe hvit appelsinsaft, eller hvit jordbærsaft?).

 

Fargestoff kan også brukes for å skjule dårlig produktkvalitet, (dette er villedning av forbruker), og er selvfølgelig ikke tillatt.

 

Fargestoff kan videre benyttes/tilsettes bl.a. for å fremheve et produkt i forhold til andre, enten egne eller konkurrerende produkter.

I tillegg til dette både kan, og mange ganger blir disse fargestoff benyttet til det mange kaller for å forskjønne eller forfalske næringsmidler. Som eksempler på disse forholdene kan nevnes tilsetning av farge for å skjule varefeil, erstatte nedbrutt farge etc. og er ifg. næringsmiddelloven sterk villedning.

 

Kunstige farger har ikke vært tillatt brukt i Norge siden 1978, men til tross for dette finnes det mange typer godterier på det norske markedet som inneholder ulovlig fargetilsetningsstoff.

I forbindelse med at Norge har skrevet under EØS-avtalen, er dessverre muligheten tilstede for at vi kan oppleve at flere av tidligere ikke godkjendte fargestoff vil bli tillatt på det norske marked. I denne forbindelse føles det både riktig og viktig å rette søkelyset på AZO-fargene hvor kun noen av disse, og da bare i enkelte produkttyper som: seilaks kaviar, rognkjekskaviar, lodderogn og andre fiskeprodukter, som pr. dd. er tillatt brukt i Norge. Dette gjelder i følge "E-nummer kodenøkkel til nummermerking av tilsetningsstoffer i matvarer" fra SNT (nå mattilsynet): E-102, E-110, E-122, E-123 og E-124

AZO-fargene som nå per dato er tillatt brukt i de fleste EU-land + Norge, omfatter følgende nummer:

 

E-102, E-110, E-122, E-123, E-124, E-128, E-129, E-151, E-154, E-155 og E-180.

 

Disse AZO-fargene kan du bl.a. finne i følgende produkter: Spiselig osteskorpe, Aromatisert smelteost, Desserter, Iskrem, Konserves av frukt og grønnsaker, Kandiserte frukter og grønnsaker, Pickles, Sukkervarer, Tyggegummi, Finere bakervarer, Spiselige tarmer,

Fiskerogn, Surimi, Fiske- og krepspostei, Kokte krepsdyr, Røkt fisk (ikke laks/makrell/sild og ørret), Seilaks, Kaviar og andre fiskeprodukter, Krydderblandinger, Sennep, Suppe og buljong, Emulgerte sauser, Ikke emulgerte sauser (ikke tomatsaus) Proteinprodukter, Slankekostprodukter, Kosttilskudd, Aromatiserte drikkevarer, Eple- og pæresider, Aromatisert vin, Fruktvin, Brennevin, Snacks, alle slag av pynt og overtrekk, og mye mer.

 

Følgende definisjon på AZO-farger er gitt av SNT (nå mattilsynet): "Fargestoff med felles kjemiske forbindelser, likhetstrekk og dobbeltbinding".

I følge norsk fremmedordbok står AZO oppført med: "AZO = Nitrogen Azo, fargestoff pigment. Nitrogen = et kjemisk kvelstoff".

 

Fargestoffet E-151 Briljantsvart som på grunn av antatte og påviste skadevirkninger var forbudt brukt i næringsmidler i Norge (var tillatt i legemidler) helt frem til 2. september 1996, men er etter denne dato godkjent for bruk. Dette er et tydelig resultat av de forpliktelser som kommer i forbindelse med EØS-avtalen.

 

AZO-fargestoffene er igjen under vurdering, og det foreligger nå signaler på at disse igjen vil bli forbudt i EU og EØS, men ingen vet når dette skjer.

 

 

Merknad vedrørende fargestoff.

 

Sminke, karnevalsmaling etc.:

Selv om dette ikke er tilknyttet næringsmidler er det viktig for deg som forbruker og som i tillegg har barn, å være oppmerksom på at AZO-farger i stor utstrekning finnes i så og si alle typer av sminkesett, karnevalsmaling o.l. som er beregnet til bruk for barn i alle aldre.

Du bør vite at slik maling og sminke kan gi både utslett og sårdannelse, og kan i tillegg være både allergi- og kreftfremkallende. Noen ganger er slike produkter merket med fargestoffenes kjemiske navn. Vær oppmerksom!

 

Tekstiler:

Det er også viktig å påpeke at AZO-farger benyttes mye til farging av tekstiler, og mange mennesker opplever å få allergiske reaksjoner eksempelvis ved bruk av undertøy som har sterke kulører. Vær oppmerksom på at tekstiler er ikke merket med hvilke type fargestoff som er benyttet, og det er derfor viktig at alt slikt tøy vaskes godt før bruk.

Til dette så må det bemerkes at det er fremmet et pålegg fra Statens Forurensnings Tilsyn (SFT) mot importører og produsenter av undertøy, for undersøkelse av tekstiler hvor det ofte er benyttet azo-farger. Det foreligger en meget sterk mistanke om at bruk av undertøy som er farget med azo-farger både kan være allergi- og kreftfremkallende.

 

 

Følgende stoffer er ikke å betrakte som fargestoff i henhold til gjeldende forskrifter:

  • Næringsmidler i tørket eller konsentrert form, og aromaer som tilsettes på grunn av sine aromatiske, aromagivende og næringsgivende egenskaper, og som samtidig har en sekundær fargepåvirkning, f.eks. paprika, gurkemeie og safran.

  • Fargestoffer til farging av ytre deler av næringsmidler som er uegnet til konsum, f. eks. ikke spiselige osteskorper.

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Kan påvirke celler og gener

E-100

Kurkumin

Gult fargestoff

Obs!

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-101a

Riboflavin

Gult fargestoff

 

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-101b

Riboflavin-5'-fosfat

Gult fargestoff

 

Obs!

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-102

Tartrazin

Gult fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-104

Kinolingult

Gult fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-107

Gul 2G

Gult fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-110

Paraorange

Gult fargestoff

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-120 

Karminer

Rødt fargestoff

 

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-122 

Azorubin

Rødt fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-123

Amarant

Rødt fargestoff

 

 

Ja

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-124 

Nykockin

Rødt fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-127 

Erytrosin

Rødt fargestoff

 

 

Ja

 

 

 

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-128 

Red 2G

Rødt fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-129 

Allura red AC

Rødt fargestoff

 

Ja

 

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-131

Patentblå V

Blått fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-132

Indigokarmin

Blått fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

Er eller kan være kreftfremkallende

E-133

Briljantblå

Blått fargestoff

 

Ja

 

 

 

 

E-140a

Klorofyll

Grønt fargestoff

Nei

 

E-140b

Klorofyllin

Grønt fargestoff

Nei

 

E-141a

Klorofyll-kopper-kompleks

Grønt fargestoff

Nei

 

E-141b

Klorofyllin-kopper-kompleks

Grønt fargestoff

Nei

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

E-142 

Green S

Grønt fargestoff

 

Ja

 

 

 

 

Kan være gen modifisert

Kan påvirke celler og gener

Kan påvirke hyperaktivitet

E-150a

Karamell

Brunt fargestoff

 

Ja

 

 

Kan være gen modifisert

Kan påvirke celler og gener

Kan påvirke hyperaktivitet

E-150b

Karamell, kaustisk, sulfittprosess

Brunt fargestoff

 

Ja

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke celler og gener

Kan påvirke hyperaktivitet

E-150c

Karamell, ammoniakk prosess

Brunt fargestoff

 

 

Ja

 

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke celler og gener

Kan påvirke hyperaktivitet

E-150d 

Karamell, Ammoniakk-sulfitt-prosess

Brunt fargestoff

 

 

Ja

 

 

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-151 

Briljantsvart

Sort fargestoff

 

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

E-153 

Vegetabilsk karbon

(Aktivt karbon)

Sort fargestoff

 

 

Ja

 

 

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-154

Brown FK

Brunt fargestoff

 

Ja

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-155

Brown HT

Brunt fargestoff

 

Ja

 

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-160a(I)

Karotener (Alfakaroten)

(Kartenoider = fellesbetegnelse for karotenene)

Oransje

fargestoff

Obs

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-160a (II)

Betakaroten

Oransje

fargestoff

 

Obs

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-160b

Annattoekstrakter

Oransje

fargestoff

Obs

 

 

 

E-160c

Paprikaoleoresin  (Paprikaekstrakt)

Rødt fargestoff

Obs

 

Kan være gen modifisert

E-160d

Lykopen

Rødt fargestoff

Obs

 

 

 

E-160e 

Beta-apo-8'-karotenal (C30)

Oransje 

fargestoff

Obs

 

E-160f

Beta-apo-8' -karotensyre-etylester, C 30

Oransje fargestoff

Obs

 

 

 

E-161a

Flavoxantin

Gult fargestoff

Nei

 

E-161b

Lutein

Gult fargestoff

Nei

 

Kan være gen modifisert

E-161c

Kryptoxantin

Gult  fargestoff

Obs!

 

E-161d

Rubixantin

Gult fargestoff

Nei

 

E-161e

Violaxantin

Gult fargestoff

Nei

 

E-161f

Rhodoxantin

Gult fargestoff

Nei

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-161g

Cantaxantin

Oransje

fargestoff

Ja

 

 

 

E-162

Rødbetfarge

Rødt fargestoff

Nei

 

E-163

Antocyaner

Rødt fargestoff

Nei

 

 

 

E-170

Kalsiumkarbonat

Hvitt fargestoff

Nei

 

E-171

Titandioksid

Hvitt fargestoff

Nei

 

E-172

Jernoksid

Fler-

fargestoff

Nei

 

 

 

E-173

Aluminium

Sølv fargestoff

Ja

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-174

Sølv

Sølv fargestoff

Ja

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-175

Gull

Gull fargestoff

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-180 

Litholrubin BK

Rødt fargestoff

 

Ja

 

 

 

 

E-181

Tannin

Syre fargestoff

Ja


 

E-200 - E-290

 

E-200 - E-290

Konserveringsmidler

 

Her kan du lese om de enkelte Konserveringsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Konserveringsmidler skal hindre at næringsmidler blir ødelagt av mugg, gjær, bakterier (mikroorganismer), og at mat ikke bederves. De har også den egenskap at de bevarer smak, næringsverdi, og forlenger produktenes holdbarhetstid.

Dessverre gjør denne type tilsetningsstoff det lettere for produsentene å være slurvete med hygienen.  Konserveringsmidler er ikke tillatt brukt på ferskvarer, med unntak av lake til skalldyr,og skallet på noen frukter.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-200

Sorbinsyre

Konserv.

Obs

 

 

E-201

Natriumsorbat

Konserv.

Obs

 

 

E-202

Kaliumsorbat

Konserv.

Obs

 

 

E-203

 Kalsiumsorbat

Konserv.

Nei

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-210

Benzosyre

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-211

Natriumbenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

 

Kan påvirke hyperaktivitet

E-212

Kaliumbenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-213

Kalsiumbenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-214

Etylparahydroksybenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

 

Kan påvirke hyperaktivitet

E-215

Natriumetylparahydroksy-

benzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-216

Propylparahydroksybenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-217

Natriumropylparahydroksy-

benzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-218

Metylparahydroksybenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-219 

Natriummetylparahydroksy-

benzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-220

Svoveldioksid (svovelsyrling)

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-221

Natriumsulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-222

Natriumhydrogensulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-223

Natriumdisulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-224

Kaliumdisulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-225

Kalsiumdisulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-226

Kalsiumsulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-227

Kalsiumhydrogensulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-228

Kaliumhydrogensulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

(E)-230

(E)-230

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

(E)-231

Ortofenylfenol

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-232

Natriumortofenylfenol

Konserv.

Ja

 

 

(E)-233

Tiabendazol

Konserv.

Ja

 

 

 

E-234

Nisin

Konserv.

Nei

 

 

E-235

Natamycin

Konserv.

Ja

 

 

E-236

Maursyre

Konserv.

Ja

 

 

E-237

Natriumforminat

Konserv.

Ja

 

 

E-238

Kalsiumforminat

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke mage- og tarm

E-239

Hexametylentetramin

Konserv.

 

Ja

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-242

Dimetyldikarbonat

Konserv.

Ja

 

 

E-249 

Kaliumnitritt

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-250

Natriumnitritt

Konserv.

 

Ja

 

 

 

Kan påvirke hyperaktivitet

E-251

Natriumnitrat

Konserv.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-252

Kaliumnitrat

Konserv.

Ja

 

 

E-260

Eddiksyre

Konserv.

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-261

Kaliumacetat

Konserv.

Obs!

 

 

E-262a

Natriumacetat

Konserv.

Nei

 

 

E-262b

Natriumhydrogenacetat

Konserv.

Nei

 

 

E-263

Kalsiumacetat

Konserv.

Nei

 

 

E-264

Ammoniumacetat

Konserv.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-270

Melkesyre

Konserv.

Obs!

 

 

E-280

Propionsyre

Konserv.

Nei

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-281

Natriumpropionat

Konserv.

Obs!

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-282

Kalsiumpropionat

Konserv.

Obs!

 

 

E-283

Kaliumpropionat

Konserv.

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-284

Borsyre

Konserv.

Ja

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-285

Natriumtetraborat

Konserv.

Ja

 

 

E-290

Karbondioksid (Kullsyre)

Konserv.

Nei

 


 

E-296 - E-333c

 

E-296 - E-333c

Antioksidanter

 

Her kan du lese om Antioksidantene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

Antioksidanter brukes bl.a. for å hindre at fett og oljer harskner, og de bevarer fargen på konservert frukt. Antioksidanter er stoffer som forlenger næringsmiddelets holbarhet ved å beskytte dem mot forringelse forårsaket av oksidering. Både C og E-vitamin er antioksidanter.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-296

Eplesyre

Antioksidant

Nei

 

 

E-297

Fumarsyre

Antioksidant

Nei

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-300

Askorbinsyre

Antioksidant

Obs!

 

 

 

E-301

Natriumaskorbat

Antioksidant

Nei

 

 

 

E-302

Kalsiumaskorbat

Antioksidant

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-304a

Askorbylpalmitat

Antioksidant

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-304b

Askorbylstearat

Antioksidant

Obs!

 

 

Kan være gen modifisert

E-306

Tokoferoler

("Naturlige")

Antioksidant

Obs!

 

 

Kan være gen modifisert

E-307

Alfa-tokoferol

(Syntetisk)

Antioksidant

Obs!

 

 

Kan være gen modifisert

E-308

Gamma-tokoferol

(Syntetisk)

Antioksidant

Obs!

 

 

Kan være gen modifisert

E-309

Delta-tokoferol

Antioksidant

Obs!

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-310

Propylgallat

Antioksidant

Ja

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-311

Oktylgallat

Antioksidant

Ja

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-312

Dodecylgallat

Antioksidant

 

Ja

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-313

Etylgallat

Antioksidant

Ja

 

 

E-315 

Erytorbinsyre

Antioksidant

Nei

 

 

E-316

Natriumerytorbat

Antioksidant

Nei

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-320

Butylhydroksyanisol

(BHA)

Antioksidant

 

 

Ja

 

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-321

Butylhydroksytoluen

(BHT)

Antioksidant

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-322

Lecitin

Antioksidant

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-325

Natriumlaktat

Antioksidant

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-326

Kaliumlaktat

Antioksidant

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-327

Kalsiumlaktat

Antioksidant

Obs!

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-330

Sitronsyre

Antioksidant

Obs

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-331a

Mononatriumsitrat

Antioksidant

Obs

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-331b

Dinatriumsitrat

Antioksidant

Obs

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-331c

Trinatriumsitrat

Antioksidant

Obs

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-332a

Monokaliumsitrat

Antioksidant

Obs

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-332b

Trikaliumsitrat

Antioksidant

Obs

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

E-333a

Monokalsiumsitrat

Antioksidant

 

Obs

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

E-333b

Dikalsiumsitrat

Antioksidant

 

Obs

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

E-333c

Trikalsiumsitrat

Antioksidant

 

Obs

 

 


 

E-334 - E-385

 

E-334 - E-385

Surhetsregulerende

 

Her kan du lese om de enkelte Surhetsregulerende midlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Surhetstregulerende midler har evnen til å påvirke surhetsgraden i forskjellige typer produkter. Betegnelsen surhetsgrad, er samme som pH-verdi.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-334

Vinsyre

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-335a 

Mononatriumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-335b

Dinatriumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-336a

Monokaliumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-336b

Dikaliumtartrat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-337

 Natriumkaliumtartrat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-338

Fosforsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-339a 

Mononatriumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-339b

Dinatriumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-339c

Trinatriumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-340a

Monokaliumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-340b

Dikaliumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-340c

Trikaliumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-341a

Monokalsiumfosfat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-341b

Dikalsiumfosfat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-341c

Trikalsiumfosfat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-342a

Monoammoniumfosfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-342b

Diammoniumfosfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-350a

Natriummalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-350b

Natriumhydrogenmalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-351

Kaliummalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-352a

Kalsiummalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-352b

Kalsiumhydrogenmalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-353

Metavinsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-354

Kalsiumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-355

Adipinsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-356

Natriumadipat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-357

Kaliumadipat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-363

Ravsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-370

1,4-Heptonolakton

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-375

Nikotinsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-380

Triammoniumsitrat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-381

Ammoniumferrositrat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-385

Kalsiumnatrium EDTA

Surhets-

regulerende

Ja

 


 

E-400 - E-495

 

E-400 - E-495

Fortykningsmidler

 

Her kan du lese om de enkelte Fortykningsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Fortykningsmidler brukes for å påvirke næringsmidlenes konsistens, (øke næringsmiddelets viskositet). Emulgatorer tilsettes bl.a. i iskrem og majones for at ingredienser ikke skal skille seg. Fortykningsmidler anvendes for frembringe eks. en stivere saus, gele etc. Stabilisator anvendes for å bevare et produkts konsistens, og brukes mye i "lett-produkter".

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-400

Alginsyre

Fortykning.

Nei

 

 

E-401

Natriumalginat

Fortykning.

Nei

 

 

E-402

Kaliumalginat

Fortykning.

Nei

 

 

E-403

Ammoniumalginat

Fortykning.

Obs

 

 

E-404

Kalsiumalginat

Fortykning.

Nei

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-405

Propylenglykolalginat

Fortykning.

Obs

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

Er eller kan være allergifremkallende

E-406 

 Agar-Agar

Fortykning.

 

Obs

 

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-407

Karragenan

Fortykning.

Ja

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-407a

Bearbeidet Eucheumatang

Fortykning.

Ja

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-408

Furcelleran

Fortykning.

Ja

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-410

Johannesbrødkjernemel

Fortyknings.

Obs!

 

 

E-411

Tamarindkjernemel

Fortykning.

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

Er eller kan være allergifremkallende

E-412

Guarkjernemel

Fortykning.

 

Obs

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-413

Tragant

Fortykning.

 

Ja

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-414

Gummi arabicum

Fortykning.

Obs

 

 

E-415

Xantangummi

Fortykning.

Nei

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-416

Karayagummi

Fortykning.

Ja

 

 

E-417

Tarakjernemel

Fortykning.

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-418

Gellan gummi

Fortykning.

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke lever og nyrer

E-420

Sorbitol og Sorbitolsirup

Fortykning.

 

Obs

 

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke lever og nyrer

E-421

Mannitol

Fortykning.

 

Obs

 

 

 

E-422

Glyserol

Fortykning.

Obs

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

E-430

 Polyoksyetylen (8) stearat

Fortykning.

 

Ja

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

E-431

Polyoksyetylen (40) stearat

Fortyknings.

 

Ja

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-432

Polyoksyetylen (20) sorbitanmonolaurat

Fortykning.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-433

Polyoksyetylen (20) sorbitanmonooleat

Fortykning.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-434

Polyoksyetylen (20) sorbitanmonopalminat

Fortykning.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-435

Polyoksyetylen (20) sorbitanmonostearat

Fortykning.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-436

Polyoksyetylen (20) sorbitantristearat

Fortykning.

Ja

 

 

E-440a

Pektin

Fortyknings.

Nei

 

 

E-440b

Amidert pektin

Fortykning.

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

(E)-441

Gelatin

Fortykning.

Obs!

 

 

E-442

Ammoniumfosfatider

Fortykning.

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-444

Sakkaroseacetatisobutyrat

Fortykning.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-445

Glyserolestere av trekolofonium

Fortykning.

Obs!

 

 

E-450/a

Difosfater

Dinatriumdifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-450b

Trinatriumdifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-450c

Tetranatriumdifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-450d

Dikaliumdifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-450e

Tetrakaliumdifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-450f

Dikalsiumdifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-450g

Kalsiumdihydrogendifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-451a

Pentanatriumtrifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-451b

Pentakaliumtrifosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-452a

Natriumpolyfosfater

Fortykning.

Nei

 

 

E-452b 

Kaliumpolyfosfater

Fortykning.

Nei

 

 

E-452c 

Natriumkalsiumpolyfosfater

Fortykning.

Nei

 

 

E-452d 

Kalsiumpolyfosfater

Fortykning.

Nei

 

 

E-460a

Mikrokrystallinsk cellulose

Fortykning.

Nei

 

 

E-460b

Cellulosepulver

Fortykning.

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-461 

Metylcellulose

Fortykning.

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-462

Etylcellulose

Fortykning.

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-463

Hydroksypropyl-

cellulose

Fortykning.

Obs!

 

 

E-464

Hydroksypropylmetyl-

cellulose

Fortykning.

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-465

Metyletylcellulose

Fortykning.

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-466a

Karboksymetylcellulose

Fortykning.

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-466b

Natriumkarboksymetyl-

cellulose

Fortykning.

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

(E)-467

Etylhydroksyetylcellulose

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-468

Kryssbundet Natriumkarboksymetylc-

cellulose

Fortykning.

Obs

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-470a

Natrium-, kalium, og kalsiumsalt av spisefettsyrer

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-470b

Magnesiumsalt av

fettsyrer

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-471

Mono- og diglyserider av spisefettsyrer

Fortykning.

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-472a

Eddiksyreestere av mono- og diglyserider av spisefettsyrer

Fortykning.

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-472b

Melkesyreestere av mono- og diglyserider av spisefettsyrer

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-472c

Sitronsyreestere av mono- og diglyserider av spisefettsyrer

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-472d

Vinsyreestere av mono- og diglyserider av spisefettsyrer

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-472e

Mono- og diacetylvinsyreestere av mono- og diglyserider av spisefettsyrer

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-472f

Eddiksyre og vinsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrer

(Blandinger av E-472a og E-472d)

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-473

Sukroseestere av fettsyrer

Fortykning.

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-474

Sukroglyserider

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-475

Polyglycerolestere av spisefettsyrer

Fortykning.

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

Kan påvirke lever og nyrer

E-476

Polyglycerolestere av polykondenserte risinusoljefettsyrer

Fortykning.

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-477

Propylenglykolestere av spisefettsyrer

Fortykning.

 

Obs!

 

 

 

E-478

Melkesyreester av monoglyserid og av fettsyreester av propylenglykol

Fortykning.

Ja

 

 

E-479a

Termisk oksidert soyaolje

Fortykning.

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-479b

Termisk oksidert soysbønneolje med mono- og diglyserider av spisefettsyrer

Fortykning.

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-481

Natriumstearoyllaktylat

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-482

Kalsiumstearoyllaktylat

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-483

Stearyltartrat

Fortykning.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-491

Sorbitanmonostearat

Fortykning.

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-492

Sorbitantristearat

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-493

Sorbitanmonolaurat

Fortykning.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-494

Sorbitanmonooleat

Fortykning.

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-495

Sorbitanmonopalmitat

Fortykning.

Obs!

 


 

E-500 - E-530

 

E-500 - E-530

Surhetsregulerende

 

Her kan du lese om de enkelte Surhetsregulerende midlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Surhetstregulerende midler har evnen til å påvirke surhetsgraden i forskjellige typer produkter. Betegnelsen surhetsgrad, er samme som pH-verdi.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-500a

E-500a

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-500b

Natriumhydrogenkarbonat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-500c

Natriumhydrogendikarbonat  (Natriumsesquikarbonat)

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-501a

Kaliumkarbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-501b

Kaliumhydrogenkarbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-503a

Ammoniumkarbonat

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

E-503b

Ammoniumhydrogenkarbonat

(Hjortetakksalt)

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

E-504a

Magnesiumkarbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-504b

Magnesiumhydroksid-

karbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-507

Saltsyre

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-508

Kaliumklorid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-509

Kalsiumklorid

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

(E)-510

Ammoniumklorid

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-511

Magnesiumklorid

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-512

Tinnklorid

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-513

Svovelsyre

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-514a

Natriumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-514b

Natriumhydrogensulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-515a

Kaliumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-515b

Kaliumhydrogensulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-516

Kalsiumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-517

Ammoniumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-518

Magnesiumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-519

Koppersulfat

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

E-520

Aluminiumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-521

Aluminiumnatriumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-522

Aluminiumkaliumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-523

Aluminiumammoniumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-524

Natriumhydroksid

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-525

Kaliumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-526

Kalsiumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-527

Ammoniumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-528

Magnesiumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-529

Kalsiumoksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-530

Magnesiumoksid

Surhets-

regulerende

Obs!

 


 

E-535 - E-573

 

E-535 - E-573

Overflatebehandling

 

Her kan du lese om de enkelte Overflatebehandlingsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Overflatebehandlingsmidler brukes bl.a.for å gi appelsiner, epler, tabletter, godteri etc. en blank overflate og et såkalt friskt og fint utseende.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-535

Natriumferrocyanid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-536

Kaliumferrocyanid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-538

Kalsiumferrocyanid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-540

Kalsiumhydrogensulfat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-541a

Natriumaluminiumphosphat, surt

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-541b

Natriumaluminiumphosphat, basisk

Overflate-

behandling

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

(E)-542

Spiselig benfosfat

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

(E)-550

Natriumsilikat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-551

Silisiumdioksid

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-552

Kalsiumsilikat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-553a

Magnesiumsilikat og

magnesiumtrisilikat

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke mage- og tarm

E-553b

Talkum

Overflate-

behandling

 

Ja

 

 

 

E-554

Natriumsilisiumaluminat (natriumaluminiumsilikat)

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-555

Kaliumaluminiumsilikat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-556

Kalsiumaluminiumsilikat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-558

Bentonitt

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-559

Aluminiumsilikat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-560

Kaliumsilikat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-570

Stearinsyre

(fettsyrer)

Overflate-

behandling

 

Obs!

 

 

 

Kan være gen modifisert

E-572

Magnesiumstearat

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

E-573

Aluminiumsalter

av fettsyrer

Overflate-

behandling

Ja

 


 

E-574 - E-585

 

E-574 - E-585

Surhetsregulerende

 

Her kan du lese om de enkelte Surhetsregulerende midlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Surhetstregulerende midler har evnen til å påvirke surhetsgraden i forskjellige typer produkter. Betegnelsen surhetsgrad, er samme som pH-verdi.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-574

Glukonsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-575

Glukono-delta-lakton

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-576

Natriumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-577

Kaliumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-578

Kalsiumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-579

Jernglukonat

(ferroglukonat)

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-580

Magnesiumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-585

Jernlaktat

(ferrolaktat)

Surhets-

regulerende

Obs!

 


 

E-620 - E-640

 

 

E-620 - E-640

Smaksforsterkere

 

Her kan du lese om de enkelte Smaksforsterkende midlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Smaksforsterkere er tilsetningsstoffer som forsterker produktenes smak. Denne type tilsetningsstoffer gir ikke egen smak, men har den evne at de forsterker andre typer tilsetningsstoffer, eks. aromaer.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

E-620

Glutaminsyre

Smaks-

forsterker

 

 

Obs

 

 

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

E-621

Natriumglutamat 

(MSG - momosodiumglutamat)

Smaks-

forsterker

 

 

Obs

 

 

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

E-622

Kaliumglutamat

Smaks-

forsterker

 

 

Obs

 

 

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

E-623

Kalsiumglutamat

Smaks-

forsterker

 

 

Obs

 

 

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

E-624

Monoammoniumglutamat

Smaks-

forsterker

 

 

Obs

 

 

 

 

Kan være gen modifisert

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Er eller kan være allergifremkallende

E-625

Magnesiumdiglutamat

Smaks-

forsterker

 

 

Obs

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-626

Guanylsyre

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-627

Dinatriumguanylat

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-628

Dikaliumguanylat

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-629

Kalsiumguanylat

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-630

Inosinsyre

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-631

Dinatriuminosinat

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-632

Dikaliuminosinat

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-633

Kalsiuminosinat

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

E-634

Kalsium 5'-ribonukleotid

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan påvirke lever og nyrer

Er eller kan være allergifremkallende

E-635

Dinatrium-5'-ribonu-

kleotider

Smaks-

forsterker

 

 

Ja

 

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke celler og gener

E-636

Maltol

Smaks-

forsterker

 

Ja

 

 

 

Kan påvirke celler og gener

E-637

Etylmaltol

Smaks-

forsterker

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-640

E-640

Smaks-

forsterker

Obs!

 


 

E-900 - E-928

 

E-900 - E-928

Overflatebehandling

 

Her kan du lese om de enkelte Overflatebehandlingsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Overflatebehandlingsmidler brukes bl.a  for å gi appelsiner, epler, tabletter, godteri etc. en blank overflate og et såkalt friskt og fint utseende.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

E-900

Polydimetylsiloksian dimetylpolysiloksan)

Overflate-

behandling

 

Ja

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-901

Bivoks

Overflate-

behandling

Obs

 

 

E-902

Candelillavoks

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-903

Karnaubavoks

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-904

Shellak

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-905a

Parafinolje

Overflate-

behandling

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-905b

Parafinvoks

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-912

Montansyreestere

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-914

Oksidert polyetylenvoks

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

(E)-920

L-cystein hydroklorid

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-924

Kaliumbromat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-925

Klor

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-926

Klordioksid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-927b

Karbamid

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-928

Benzylperoksid

Overflate-

behandling

Ja

 


 

E-938 - E-948

 

E-938 - E-948

Drivgasser

 

Her kan du lese om de enkelte Drivgassende

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Drivgasser er gass under trykk og brukes for å "presse" innholdet ut av spraybokser, eks. krem, bake fett o.l. Brukes også i tette pakker og poser. Drivgassblandinger finnes eksempelvis i kaffeposer, pølsepakker, potetløv poser m.fl. Drivgasser defineres som: "andre gasser enn luft som presser et næringsmiddel ut av en beholder".

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-938

Argon

Drivgass

Nei

 

 

E-939

Helium

Drivgass

Nei

 

 

E-941

Nitrogen

Drivgass

Nei

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-942

Nitrogenoksid

Drivgass

Ja

 

 

E-947

Hydrogen

Drivgass

Nei

 

 

E-948

Oksygen

Drivgass

Nei

 


 

E-950- E-999

 

 

E-950- E-999

Søtningsmidler

Søtstoff blir brukt bl.a. som erstatning for sukker. Kombinasjon av flere typer søtstoffer anvendes ofte for å frembringe en best mulig smak. Noen søtstoffer gir lite kalorier mens andre inneholder like mange kalorier som sukker.

 

Her kan du lese om de enkelte Søtningsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-950

Acesulfam K (acesulfamkalium)

Søtning

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

Kan påvirke celler og gener

E-951

Aspartam

Søtning

 

Ja

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan gi fosterskader

E-952

Cyklaminsyre

Natriumcyklamat - Kalsiumcyklamat

Søtning

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke lever og nyrer

E-953

Isomalt

Søtning

 

Ja

 

 

 

Kan gi fosterskader

E-954

Sakkarin - Kalsiumsakkarin

Kaliumsakkarin - Natriumsakkarin

Søtning

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-955

Suklarose

(Kalles noen ganger for Splenda)

Søtning

Ja

 

 

E-957

Thaumantin

Søtning

Nei

 

 

E-959

Neohesperidin DC (dihydrochalkoner)

Søtning

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke lever og nyrer

E-965

MaltitolMaltitolsirup

Søtning

 

Obs!

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-966

Laktitol

Søtning

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke lever og nyrer

E-967

Xylitol

Søtning

 

Obs!

 

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-999

Quilaia-ekstrakt

Søtning

Ja

 


 

E-1100 - E-1105

 

E-1100 - E-1105

Enzymer

 

Her kan du lese om de enkelte Enzymene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Enzymer er et proteinlignende stoff som katalyserer kjemiske prosesser, dvs. at enzymer er proteiner som er i stand til å øke den kjemiske reaksjonstiden, som for eksempel nedbryting av proteiner eller sukker. Et enzym (enzymer) som finnes i alle levende celler, gjør at disse har evnen til å trekke ut nødvendig næring fra mat. Enzymene virker forskjellig, dvs. at hver enkelt type har ulik funksjon.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-1100

Amalyse

Enzymer

Nei

 

 

E-1101a

Protease

Enzymer

Nei

 

 

E-1101b

Papain

Enzymer

Nei

 

 

E-1102

Glukoseokosidase

Enzymer

Nei

 

 

E-1103

Invertase

Enzymer

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

E-1105

Lysozym

Enzymer

 

Ja

 

 


 

E-1200 - E-1520

 

 

E-1200 - E-1520

Fortykningsmidler

 

Her kan du lese om de enkelte Fortykningsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Fortykningsmidler brukes for å påvirke næringsmidlenes konsistens, (øke næringsmiddelets viskositet). Emulgatorer tilsettes bl.a. i iskrem og majones for at ingredienser ikke skal skille seg. Fortykningsmidler anvendes for frembringe eks. en stivere saus, gele etc. Stabilisator anvendes for å bevare et produkts konsistens, og brukes mye i "lett-produkter".

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-1200

Polydekstrose

Fortykning.

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-1201

Polyvinylpyrrolidon

Fortykning.

Obs

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-1202

Polyvinylpolypyrrolodon

Fortykning.

Obs!

 

 

E-1400

Dekstrinert stivelse

Fortykning.

Nei

 

 

E-1401

Syrebehandlet stivelse

Fortykning.

Nei

 

 

E-1402

Akalibehandlet stivelse

Fortykning.

Nei

 

 

E-1403

Bleket stivelse

Fortykning.

Nei

 

 

E-1404

Oksidert stivelse

Fortykning.

Nei

 

 

E-1410

Monostivelsesfosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-1411

Distivelsesfosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-1412

Distivelsesfosfat PO

Fortykning.

Nei

 

 

E-1413

Fosfatert distivelsesfosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-1414

Acetylert distivelsesfosfat

Fortykning.

Nei

 

 

E-1420

Acetylert stivelse AA

Fortykning.

Nei

 

 

E-1421

Acetylert stivelse VA

Fortykning.

Nei

 

 

E-1422

Acetylert distivelsesadipat

Fortykning.

Nei

 

 

E-1440

Hydroksypropylstive

Fortykning.

Ja

 

 

E-1442

Hydroksypropyldistivelses-

fosfat

Fortykning.

Ja

 

 

E-1450

Natriumoktenylsuccinat-

stivelse

Fortykning.

Nei

 

 

E-1505

Trietylsitrat

Fortykning.

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-1518

Triacetin

(glyseryltriacetat)

Fortykning.

Obs!

 

 

E-1520

Propylenglykol

Fortykning.

Ja

 


 

 


Annonser

Det ække no E i Safari!


Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo Pizza


 Copyright © by author:

Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

All rights reserved.

Personvern