Hjem

Annonsere

Kontakt

Linker

E-nummer bok

Hva heter tilsetningsstoffene?

E-100 - E-1520

Hvem får mest?

Skadevirkninger

Mye godt uten E

Glutenfri

Økologisk

BarnematAltomLondon.no


 


 

Tilsetningsstoff og skadevirkninger

 

 

Tilsetningsstoffer som ikke er tillatt brukt i Norge.

Det finnes en del tilsetningsstoffer som ikke er godkjendt av EUs-ekspertkommite' og Mattilsynet, tidligere Statens Næringsmiddel Tilsyn (SNT), og da selvfølgelig heller ikke tillatt brukt i produkter som er beregnet på det norske markedet. Nedenfor er disse oppført samlet slik at det skal være enkelt for deg å få en god oversikt.

 

Merk: Denne oversikten kan være noe avvikene. Dette på grunn av at det til stadighet blir gitt nye tillatelser til bruk av tilsetningsstoffer, bl.a. (hovedsaklig) som en følge av EØS regelverket som norske myndigheter "dilter etter".

Et eksempel på dette er E-161g som tidligere var forbudt i Norge, men som måtte tillates jfr. det nevnte regelverk. En oppdatert oversikt kan du få fra Mattilsynet. (Spør da etter en E-Nummer kodenøkkel). Denne viser alle E-Nummer som er tillatt.

 

 

  E-107

  E-128

  E-129

  E-142

  E-150b

  E-154

  E-155

  E-160d

  E-161a

  E-161c

  E-161d

 

 

  E-161e

  E-161f 

  E-161g

  E-173

  E-180

  E-228

  E-232

  E-234

  E-236

  E-237

  E-238

 

 

  E-239

  E-264

  E-285

  E-297

  E-302

  E-308

  E-309

  E-315

  E-316

  E-353

  E-355

 

 

  E-356

  E-357

  E-363

  E-375

  E-380

  E-385

  E-411

  E-416

  E-430

  E-450f

  E-450g

 

 

  E-452c

  E-452d

  E-463

  E-470b

  E-472f

  E-473

  E-474

  E-478

  E-479a

  E-507

  E-509

 

 

  E-515

  E-517

  E-519

  E-521

  E-540

  E-555

  E-556

  E-558

  E-559

  E-624

  E-625

 

 

  E-626

  E-628

  E-629

  E-632

  E-633

  E-634

  E-637

  E-924

  E-925

  E-926

  E-928

 

 

  E-959

  E-966

  E-999

  (E)-1101a

  E-1201

  E-1202

  E-1401

  E-1411

  E-1505

 

 

 

  

 

Det er viktig å merke seg at følgende E-nummer er definert som:

Plantevernmiddel:          (E)-230 - (E)-231 -    (E)-233

Prosesshjelpemiddel:     (E)-100 - (E)-1101a - (E)-1101b - (E)-1102 - (E)-1103 - (E)-1105


 

 

Kreft, sykdommer og skadevirkninger.

I forbindelse med tilsetningsstoffer hører man stadig påstander om at både det ene og det andre stoffet er kreftfremkallende. Noen påstander er riktige, andre er det ikke.

Et tilsetningsstoff blir testet i laboratorier og ved dyreforsøk før det eventuelt blir tillatt brukt i næringsmidler, men det er dermed ikke sagt at stoffet ikke er kreftfremkallende. Noen tilsetningsstoffer blir forkastet når testresultatene viser en klar og entydig indikasjon på at dette kan være kreftfremkallende. Andre tilsetningsstoffer, de som blir plassert i det man kan kalle for "grenseland" og hvor testresultatene er noe mer usikre, blir som regel tillatt brukt, og noen ganger med midlertidige ADI-verdier. (AI-verdi = Akseptabelt Daglig Inntak). I slike tilfeller kan man trygt si at den politikken som en forbruker føler eksisterer er å: "la tvilen komme produsentene til gode".

 

Fra statistikker og mediainformasjon vet vi at flere typer sykdommer har en klar økende tendens i Norge. Dette er sykdommer som kreft, astma, mage og tarmsykdommer, allergier osv. Hva denne økningen skyldes er det ingen som riktig hverken kan eller kanskje vil svare på, men en ting er helt sikkert, røyking, for mye soling, bilavgasser, industriutslipp etc. har ikke skylden alene. Maten, iskremen og godteriet vi spiser, brusen og alt annet vi drikker som er tilsatt både det ene og det andre tilsetningsstoffet må ta en stor del av skylden.

 

Som en liten bekreftelse på dette opplever vi mange ganger at tilsetningsstoffer som tidligere har vært godkjent og regnet som trygge i forholdet til å være kreftfremkallende eller fremkallende for andre typer sykdommer, etter nye undersøkelser og vurderinger blir forbudt på grunn av de helseskaldelige virkninger disse er oppdaget å ha. 

WHO, Verdens Helse Organisasjon har i sine beregninger anslått at tilsetningsstoffer brukt i næringsmidler kan forårsake 1-2% av alle de krefttilfeller som registreres hvert år. 

Et eksempel: Med referanse til innhentede opplysninger fra kreftregisteret ble det i Norge i 1992 totalt registrert 19.059 krefttilfeller. I denne sammenheng føles det både riktig og viktig å fremheve at det også ville fremkommet et prosenttall uten bruk av tilsetningsstoffer. Eksempler på dette er at: Salting av mat er svært uheldig ernæringsmessig. Røyking av mat resulterer i mange kreftfremkallende stoffer. Tørking av mat gir svært ofte mycotoxiner og frie radikaler som er potent kreftfremkallende.

 

"Sun mat er viktig, og kan forebygge kreft- Kostholdet ditt kan ha like stor betydning for utvikling av kreft som røyking".

Denne uttalelsen sto å lese i dagspressen, og var relatert til en amerikansk undersøkelse som har gransket 600.000 krefttilfeller. 150.000 av dem ble knyttet til kostholdet, og like mange til tobakk. Til sammenligning ble 10.000 tilfeller sporet til forurensning og 8.000 til tilsetningsstoffer i maten.

 

Nedenfor finner du noen oversikter som i følge kildebeskrivelser viser hvilke tilsetningsstoffer som:

 

*  mistenkes å være kreftfremkallende eller kan forsterke virkningen av andre

    kreftfremkallende stoffer

 

*  mistenkes for å kunne påvirke fordøyelsessystemet i kroppen, (mage/tarm)

 

*  mistenkes for å kunne påvirke nyre og leverlidelser

 

*  mistenkes for å kunne gi fosterskader

 

*  mistenkes for å kunne gi celle og genskader

 

 


 

 

Tilsetningsstoffer som mistenkes for å være kreftfremkallende.

 

 

E-110

E-123

E-127

E-129

E-132

E-142

 

 

E-150c

E-150d

E-153

E-154

E-230

E-231

 

 

E-232

E-239

E-242

E-250

E-553b

E-620

 

 

E-621

E-622

E-623

E-624

E-625

E-636

 

 

E-900

E-905

E-924

E-942

E-952

E-954

 


 

 

 

Tilsetningsstoffer som kan gi mage og tarmsykdommer.

 

 

E-334

E-335

E-336

E-337

E-354

E-406

 

 

E-407

E-408

E-410

E-412

E-418

E-420

 

 

E-421

E-461

E-462

E-463

E-464

E-465

 

 

E-466

E-467

E-500

E-511

E-953

E-965

 

 

E-967

E-999

E-1200

E-1201

 

 

 


 

 

 

Tilsetningsstoffer som kan påvirke lever og nyreskader.

 

 

E-174

E-220

E-221

E-222

E-223

E-224

 

 

E-225

E-226

E-227

E-228

E-261

E-312

 

 

E-380

E-413

E-420

E-421

E-444

E-476 

 

 

E-626

E-627

E-628

E-629

E-630

E-631

 

 

E-632

E-633

E-635

E-953

E-965

E-967

 


 

 

 

Tilsetningsstoffer som mistenkes for å kunne gi fosterskader

 

 

E-123

E-620

 

 

E-621

E-622

 

 

E-623

E-624

 

 

E-625

E-951

 

 

E-952

E-954

 


 

 

 

Tilsetningsstoffer som mistenkes for å kunne gi celle og genskader

 

 

E-100

E-127

E-128

E-150a

 

 

E-150b

E-150c

E-150d

E-220

 

 

E-221

E-222

E-223

E-224

 

 

E-225

E-226

E-227

E-228

 

 

E-320

E-321

E-636

E-951

 


 

 

 

Allergi og Intoleranse

Allergi er et kjent begrep i Norge, og de fleste av oss har nok hørt om både støvallergi, pollenallergi osv. Allergi er noe som de fleste ganger kan fastsettes eller som det på fagspråket heter diagnostiseres. Dette skjer ved hjelp av ulike former for tester. En av disse som eksempelvis når det skal testes for en person er allergisk for bjørkepollen, gress, hundeår, kattehår, fjærkre etc. blir gjennomført ved at passienten får et bestemt antall risp på den ene eller begge underarmene. Disse risp tilsettes ulike medikamenter som gir enten positive eller negative utslag, og danner grunnlaget for en diagnose. 

 

Kilde:Dailymail

 

Intoleranse (reaksjoner på et tilsetningsstoff med allergilignende symptomer med utslett, kløe etc.) kan ikke testes tilsvarende, men blir gjenstand for en såkalt prøve og feile-metode, eller det man også kaller for provokasjon. Stort sett er det konserveringsmidler og syntetiske fargestoff ekspertene vurderer i forbindelse med intoleranse. Ved beskrivelse av de enkelte tilsetningsstoffer dekker begrepet allergi også intoleranse.

 

I forbindelse med skrivearbeidet til tidligere nevnte bok ble det foretatt en del spørsmålstillinger til produsenter som benytter mistenkte astma- og allergifremkallende tilsetningsstoffer i sine produkter. Av de svar vi fikk når vi spurte hvorfor denne type tilsetningsstoffer ble brukt var slike som:

"Det kjenner vi ikke til  at de tilsetningsstoffene kan være astma- og allergifremkallende" eller "Hvis ikke vi bruker slike stoffer kan vi like gjerne slutte å produsere".

Det var nedslående å høre slike formuleringer når man samtidig vet at allergier, astma og intoleranse er sammen med mage / tarm sykdommene Ulserøs Colitt og Morbus Crohn blitt det som fagekspertisen kaller for "våre nye forlesykdommer", og de vokser alle med rekordfart. Det er registrert en meget stor økning i antallet astmatilfeller de seneste år blant den norske befolkningen, og det finnes anslag som sier at antallet astmatilfeller er tredoblet over en periode på 40 år.

 

Kilde:Dailymail

 

I diskusjoner om tilsetningsstoffer fremkommer til stadighet et utsagn som:

"Dette er ikke noe man dør av"! 

Nei, vanlige friske mennesker faller ikke plutselig døde om fordi de har spist en skive kjøttpålegg som inneholder Nitritt, eller drukket en flaske lett-brus med Aspartam men for den gruppe mennesker som lider av allergier, og mange ganger kraftige allergier kan tilsetningsstoffer føre til akutt sykdom. Man må legge vekt på langtidsvirkningene.

Man dør heller ikke øyeblikkelig hvis man har spist en saftig biff som er infisert med kugalskap-smitte. Men langtidsvirkningen er meget alvorlig. 

 

Et stort antall allergikere har problemer med å finne mat som for dem ikke påvirker allergien, og bedre blir det ikke når man vet at det finnes mange produkter på det norske marked som ikke engang er merket med denne type tilsetningsstoffer.

 

For de mennesker som har mistanke om at de reagerer på et eller flere tilsetningsstoff er 

det lurt å unngå produkter som inneholder sterke fargestoff (Azo-farger), smaksforsterkere, konserveringsmidler, og selv gjennomføre en såkalt prøve og feile / tåle ikke tåle metode.

 

Vær oppmerksom på disse vedrørende Allergi

 

 

E-102

E-104

E-107

E-110

E-120

E-122

E-123

E-124

E-127

E-128

E-129

E-131

E-132

E-133

E-142

E151

 

 

E-154

E-155

E-160a(I)

E-160b

E-180

E-210

E-211

E-212

E-213

E-214

E-215

E-216

E-217

E-218

E-219

E-220

 

 

E-221

E-222

E-223

E-224

E-225

E-226

E-227

E-228

E-281

E-282

E-300

E-310

E-311

E-312

E-313

E-320

 

 

E-321

E-330

E-331

E-332

E-333

E-405

E-406

E-412

E-413

E-414

E-416

E-430

E-431

E-620

E-621

E-622

 

 

E-623

E-624

E-625

E-626

E-627

E-628

E-629

E-630

E-631

E-632

E-633

E-635

E-901

E-1105

 

 

 


 

 

 

Hyperaktivitet (ADHD)

Betegnelsen hyperaktivitet beskriver en tilstand hos barn som har et aktivitetsnivå ut over det normale, er ofte det man kan kalle umedgjørlige, har konsentrasjonsvansker er nervøse o.l. En amerikansk lege ved navn Benjanin F. Feingold gjennomførte tidlig på seksti-tallet et forskningsarbeid om hvordan virkningen av ulike tilsetningsstoffer, og spesiellt fargestoffer hadde, og om disse kunne være en medvirkende årsak til den registrerte hyperaktivitet hos barn.

 

Kilde:Foto Dailymail

Tester ble gjennomført ved at et antall matprodukter som Feingold visste var tilsatt mistenkelige tilsetningsstoffer ble holdt unna hyperaktive barn i en bestemt periode, de ble satt på en slags diett. Resultatet var en merkbar forbedring av barnas hyperaktive tilstand. Også her strides de lærde, og som ved de fleste teorier forskere fremsetter, skapes diskusjoner og uenighet. Andre forskere mente at Feingolds fremsatte teorier ikke kunne tillegges særlig vekt, og mente at det ikke var tilstrekkelig bevist at tilsetningsstoffer og spesiellt syntetiske fargestoffer kunne påvirke hyperaktivitet i negativ retning.

Ved senere forsøk har mistanken gått i retning av de tilsetningsstoffer som også er mistenkt for å være astma- og allergifremkallende.

Researchers have found a definite link between additives and temper problems with children. 

 

 

 

E-102

E-104

E-107

E-110

E-120

E-122

E-123

E-124

E-127

 

 

 

 

E-128

E-129 

E-131

E-132

E-133

E-150a

E-150b

E-150c

E-150d

 

 

 

 

E-151

E-154

E-155

E-160a(I)

E-160b

E-180

E-210

E-211

E-212

 

 

 

 

E-213

E-214

E-215

E-216

E-217

E-218

E-219

E-220

E-221

E-222

E-223

 

 

E-224

E-225

E-226

E-227

E-228

E-250

E-251

E-320*

E-321*

* Unngå

320 og 321

 


 

 

 

Tannkrem

Alle de tilsetningsstoffer som er beskrevet ovenfor relaterer seg til næringsmidler.

Tannkrem og kosmetikk er ikke underlagt det samme regelverket, men omfattes av kosmetikkreglene.

Tabletter for kosttilskudd- og vanlige vitamintabletter som selges fritt i dagligvarebutikker omfattes av reglene for næringsmidler.

 

Tannkrem med blå eller røde striper eller munnskyllevann med blå, grønn, lilla eller annen sterk farge inneholder med stor sansynlighet ett eller flere av de AZO-fargestoff som ikke er tillatt brukt i næringsmidler i Norge.

I tannkrem og tannskyllevann er disse azo fargene tillatt brukt. Hvis du ser på esken til en tannkrentube som inneholder blå farge (vanligvis E-133) vil du kanskje ikke finne det aktuelle E-nummeret for dette fargestoffet, men istedet se en eller annen uforståelig bokstav eller tallkombinasjon eks. FD&C Blue, CI 42090 eller et totalt uforståeøig kjemisk navn.

Vi anbefaler på det sterkeste at du ser godt etter hva slags tannkrem du kjøper til dine barn og deg selv, og finner ut hva denne inneholder.

 

Av andre eksempler kan nevnes fargestoffet E-133 Briljantblå som ifølge beskrivelser både kan være kreft- og astma fremkallende. Dette fargestoffet finner du bl.a. i tannkremene Rembrandt og Colgate Junior, som markedsføres til store og små forbrukere som effektive produkter for å få hvitere og renere tenner.

Dette tilsetningsstoffet som (i '99) ble godkjent for bruk i næringsmidler i Norge, finner du 

i blå brus, blått godteri og i mange andre produkter som er beregnet for barn.

Kjøp ikke produkter med blå farge!


 

 

Informasjon hentet fra USA

 

 

Food additives have been used for centuries to enhance the appearance and flavor of food and prolong shelf life. But do these food additives really “add” any value to your food?

Food additives find their way into our foods to help ease processing, packaging and storage. But how do we know what food additives is in that box of macaroni and cheese and why does it have such a long shelf life?

A typical American and Australian household spends about 90 percent of their food budget on processed foods, and are in doing so exposed to a plethora of artificial food additives, many of which can cause dire consequences to your health.

 

 

Some food additives are worse than others. Here’s a list of the top food additives to avoid:

 

1. Artificial Sweeteners

 

Aspartame, (E951) more popularly known as Nutrasweet and Equal, is found in foods labeled “diet” or “sugar free”. Aspartame is believed to be carcinogenic and accounts for more reports of adverse reactions than all other foods and food additives combined. It produces neurotoxic effects such as dizziness, headaches, mental confusion, migraines, and seizures. Avoid if you suffer from asthma, rhinitis (including hayfever), or urticaria (hives).Acesulfame-K, a relatively new artificial sweetener found in baking goods, gum and gelatin, has not been thoroughly tested and has been linked to kidney tumors.

Found in: diet or sugar free sodas, diet coke, coke zero, jello (and over gelatins), desserts, sugar free gum, drink mixes, baking goods, table top sweeteners, cereal, breathmints, pudding, kool-aid, ice tea, chewable vitamins, toothpaste

 

2. High Fructose Corn Syrup

 

High fructose corn syrup (HFCS) is a highly-refined artificial sweetener which has become the number one source of calories in America. It is found in almost all processed foods. HFCS packs on the pounds faster than any other ingredient, increases your LDL (“bad”) cholesterol levels, and contributes to the development of diabetes and tissue damage, among other harmful effects.

Found in: most processed foods, breads, candy, flavoured yogurts, salad dressings, canned vegetables, cereals.

 

3. Monosodium Glutamate (MSG / E621)

 

MSG is an amino acid used as a flavor enhancer in soups, salad dressings, chips, frozen entrees, and many restaurant foods. MSG is known as an excitotoxin, a substance which overexcites cells to the point of damage or death. Studies show that regular consumption of MSG may result in adverse side effects which include depression, disorientation, eye damage, fatigue, headaches, and obesity. MSG effects the neurological pathways of the brain and disengaged the “I’m full” function which explains the effects of weightgain

Found in: chinese food (Chinese Restaurant Syndrome ) many snacks, chips, cookies, seasonings, most Campbell Soup products, frozen dinners , lunch meats.

 

4. Trans fat

 

Trans fat is used to enhance and extend the shelf life of food products and is among the most dangerous substances that you can consume. Numerous studies show that trans fat increases LDL cholesterol levels while decreasing HDL (“good”) cholesterol, increases the risk of heart attacks, heart disease and strokes, and contributes to increased inflammation, diabetes and other health problems.

Found in: margarine, chips and crackers, baked goods, fast foods.

 

5. Common Food Dyes

 

Studies show that artificial colorings which are found in soda, fruit juices and salad dressings, may contribute to behavioral problems in children and lead to a significant reduction in IQ. Animal studies have linked other food colorings to cancer. Watch out for these ones:

Blue #1 and Blue #2 (E-133)

Banned in Norway, Finland and France. May cause chromosomal damage

Found in: candy, cereal, soft drinks, sports drinks and pet foods

 

Red dye # 3 (also Red #40 – a more current dye) (E124)

Banned in 1990 after 8 years of debate from use in many foods and cosmetics. This dye continues to be on the market until supplies run out! Has been proven to cause thyroid cancer and chromosomal damage in laboratory animals, may also interfere with brain-nerve transmission

Found in: fruit cocktail, maraschino cherries, cherry pie mix, ice cream, candy, bakery products and more!

Yellow #6 (E110) and Yellow Tartrazine (E102)

Banned in Norway and Sweden. Increases the number of kidney and adrenal gland tumors in laboratory animals, may cause chromosomal damage.

Found in: American cheese, macaroni and cheese, candy and carbonated beverages, lemonade and more!

 

6. Sodium sulphite (E221)

 

Preservative used in wine-making and other processed foods. According to the FDA, approximately one in 100 people is sensitive to sulfites in food. The majority of these individuals are asthmatic, suggesting a link between asthma and sulfites. Individuals who are sulfite sensitive may experience headaches, breathing problems, and rashes. In severe cases, sulfites can actually cause death by closing down the airway altogether, leading to cardiac arrest.

Found in: Wine and dried fruit.

 

7. Sodium nitrate/sodium nitrite

 

A common preservative usually added to processed meats like bacon, ham, hot dogs, and corned beef. Studies have linked sodium nitrate to various types of cancer.

Found in: cured meats such as bacon, ham and luncheon meat, hot dogs, anything smoked.

 

8. BHA and BHT (E320)

 

Butylated hydroxyanisole (BHA) and butylated hydrozyttoluene (BHT) are preservatives found in cereals, chewing gum, potato chips, and vegetable oils. This common preservative keeps foods from changing color, changing flavor or becoming rancid. Effects the neurological system of the brain, alters behavior and has potential to cause cancerBHA and BHT are oxidants which form cancer-causing reactive compounds in your body.

Found in: Potato chips, gum, cereal, frozen sausages, enriched rice, lard, shortening, candy, jello.

 

9. Sulphur Dioxide (E220)

 

Sulphur additives are toxic and in the United States of America, the Federal Drugs Administration have prohibited their use on raw fruit and vegetables. Adverse reactions include: bronchial problems particularly in those prone to asthma, hypotension (low blood pressure), flushing tingling sensations or anaphylactic shock. It also destroys vitamins B1 and E. Not recommended for consumption by children. The International Labour Organization says to avoid E220 if you suffer from conjunctivitis, bronchitis, emphysema, bronchial asthma, or cardiovascular disease.

Found in: beers, soft drinks, dried fruit, juices, cordials, wine, vinegar, and potato products.

 

10. Potassium Bromate

 

An additive used to increase volume in some white flour, breads, and rolls, potassium bromate is known to cause cancer in animals. Even small amounts in bread can create problems for humans.

Found in: Breads

Please print this out and take it with you shopping. Remember to read labels and shop as wholesome and organic as possible. The more whole, natural foods you eat, the better off you are – foods that do not contain preservatives, chemicals, fillers, artificial flavors or artificial colours.

 

 

 

Top 20 Food Additives to Avoid

 

Name

E #

Usage

Facts you need to know

Allura 

Red AC

E129

Food coloring in snacks, sauces, preserves, soups, wine, cider, etc.

Avoid if you suffer from asthma, rhinitis (including hayfever), or urticaria (hives).

Amaranth

E123

Food coloring in wine, spirits, fish roe.

Banned in the U.S. Avoid if you suffer from asthma, rhinitis, urticaria or other allergies.

Aspartame

E951

Sweetener in snacks, sweets, alcohol, desserts, ~diet" foods

May affect people with PKU (phenylketonuria). Recent reports show possibility of headaches, blindness, and seizures with long-term high doses of aspartame.

Benzoic acid

E210

Preservative in many foods, including drinks, low sugar products, cereals, meat products.

Can temporarily inhibit the function of digestive enzymes. May deplete glycine levels. Avoid ifyou suffer from asthma, rhinitis, urticaria or other allergies.

Brilliant 

Black BN

E151

In drinks, sauces, snacks, wines, cheese, etc.

Avoid if you suffer from asthma, rhinitis, urticaria, or other allergies.

Butylated Hydroxy-anisole

E320

Preservative, particularly in fat-containing foods, confectionery, meats.

The International Agency for Research on Cancer says BHA is possibly carcinogenic to humans. BHA also interacts with nitrites to form chemicals known to cause changes in the DNA of cells.

Calcium benzoate

E213

Preservative in many foods, including drinks, low-sugar products, cereals, meat products.

Can temporarily inhibit function of digestive enzymes and may deplete levels ofthe amino acid glycine. Should be avoided by those with hay fever, hives, and asthma.

Calcium sulphite

E226

Preservative in a vast array of foods-from burgers to biscuits, from frozen mushrooms to horseradish. Used to make old produce look fresh.

In the U.S., sulphites are banned from many foods, including meat. They can cause bronchial problems, flushing, low blood pressure, tingling, and anaphylactic shock. The International Labour Organization says avoid them ifyou suffer from bronchial asthma, cardiovascular or respiratory problems and emphysema.

Monosodium glutamate (MSG)

E621

Flavor enhancer.

Has been known to cause pressure on the head, seizures, chest pains, headache, nausea, burning sensations, and tightness of face. Many baby food producers have stopped adding MSG to their products.

Ponceau 4R, Conchineal 

Red A

E124

Food coloring.

People who suffer from asthma, rhinitis or urticaria may find their symptoms become worse following consumption of foods containing this coloring.

Potassium benozoate

E212

See calcium benzoate.

See calcium benzoate.

Potassium nitrate

E249

Preservative in cured meats and canned meat products.

It can lower the oxygen-carrying capacity of the blood; it may combine with other substances to form nitrosamines, which are carcinogenic; and it may have an atrophying effect on the adrenal gland.

Propyl p-hydroxybenozoate, propylparaben, and paraben

F216

Preservative in cereals, snacks, pate, meat products, confectionery.

Parabens have been identified as the cause of chronic dermatitis in numerous instances.

Saccharin & its 

Na, K and Ca salts

E954

Sweetener in diet, and no-sugar products.

The International Agency for Research on Cancer has concluded that saccharin is possibly carcinogenic to humans.

Sodium metabisulphite

 

Preservative and antioxidant.

May provoke life-threatening asthma.

Sodium sulphite

E221

Preservative used in wine-making and other processed foods.

Sulphites have been associated with triggering asthma attacks. Most asthmatics are sensitive to sulphites in food.

Stannous chloride (tin)

E512

Antioxidant and color-retention agent in canned and bottled foods, fruit juices.

Acute poisoning has been reported from ingestion of fruit juices containing concentrations of tin greater than 250 mg per liter.

Sulphur dioxide

E220

Preservative.

Sulphur dioxide reacts with a wide range of substances found in food, including various essential vitamins, minerals, enzymes and essential fatty acids. Adverse reactions: bronchial problems particularly in those prone to asthma, hypotension (low blood pressure), flushing tingling sensations or anaphylactic shock. International Labour Organization says to avoid E220 if you suffer from conjunctivitis, bronchitis, emphysema, bronchial asthma, or cardiovascular disease.

Sunset Yellow 

FCF, Orange 

Yellow S

E110

Food coloring.

Some animal studies have indicated growth retardation and severe weight loss. People with asthma, rhinitis, or urticaria should avoid this product.

Tartrazine

E102

Yellow food coloring.

May cause allergic reactions and asthmatic attacks and has been implicated in bouts of hyperactivity disorder in children. Those who suffer from asthma, rhinitis and urticaria may find symptoms worsen after consumption.

 

 

Source: www.drmercola.infowww.altmedangel.comwww.bestofmotherearth.com

 


Annonser

Det ække no E i Safari!


Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo Pizza


 Copyright © by author:

Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

All rights reserved.

Personvern