Hjem

Annonsere

Kontakt

Linker

E-nummer bok

Hva heter tilsetningsstoffene?

E-100 - E-1520

Hvem får mest?

Skadevirkninger

Mye godt uten E

Glutenfri

Økologisk

BarnematAltomLondon.no


 


 

Økologisk mat

 

Økologisk mat produseres mest mulig i tråd med naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. I Norge er det organisasjonen Debio som kontrollerer at alle produkter som er Ø-merket er produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon.

 

Hva er økologisk produksjon?

Økologisk produksjon bygger på et helhetssyn som omfatter økologiske, økonomiske og sosiale sider ved landbruksproduksjonen, i lokalt og globalt perspektiv. I økologisk landbruk betraktes naturen som en helhet, hvor mennesker er en viktig del. Økologisk landbruk bygger på prinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. Bruk av lokale og fornybare ressurser er viktigfor utvikling av et bærekraftig landbruk.

 

Hva er økologisk mat?

Produkter fra økologisk produksjon kan omsettes som økologiske, og merkes med Ø-merke. Ø-merket garanterer for produksjonsmåten, men ikke for et bestemt næringsinnhold i produktene.

Kilde: Matportalen.no

 

Godkjenning

Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

 

 

 Annonser

Det ække no E i Safari!


Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo Pizza


 Copyright © by author:

Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

All rights reserved.

Personvern