Hjem

Annonsere

Kontakt

Linker

E-nummer bok

Hva heter tilsetningsstoffene?

E-100 - E-1520

Hvem får mest?

Skadevirkninger

Mye godt uten E

Glutenfri

Økologisk

BarnematAltomLondon.no


 


 

Drivgasser

 

E-938  -  E-948

 

 

Hva er Drivgasser ?

Drivgasser er gass under trykk og brukes for å "presse" innholdet ut av spraybokser, som eksempelvis krem, bake fett o.l. Brukes også i tette pakker og poser. Drivgassblandinger finnes eksempelvis også i kaffeposer, pølsepakker, potetløv poser m.fl. Drivgasser defineres som: "andre gasser enn luft som presser et næringsmiddel ut av en beholder". I tillegg til dette bruksområdet finner vi ulike gasser brukt som emballasjegass eksempelvis i produkter som omsettes i lufttette plastbokser- og poser. Bruk av slike gasser skal hindre næringsmidler å bli bedervet. Vi vet alle at vanlig luft gjør fersk mat raskere uspiselig. De ulike typer av emballasjegasser er i følge mattilsynet ikke regnet som tilsetningsstoffer og er av den grunn ikke merkepliktig.

 

 

Drivgasser

E-938 - E-948


 

 

 

 

Dersom et tilsetningsstoff beskrives i det etterfølgende oppsett med Obs under kolonne "Skadelig", betyr dette at de personer som er plaget av spesielle sykdommer som eksempelvis Astma, Allergi, Mage- og Tarm, Urinsyregikt osv., eller er disponert for slike (eks. gjennom arveanlegg), bør være meget oppmerksomme, og helst unngå den aktuelle type tilsetningsstoff.

Alle tilsetningsstoff som beskrives med Ja under kolonne "Skadelig", bør unngås av alle.

 

 

Hvilke av tilsetningsstoffene...?

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Har eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

C/G

Kan påvirke celler og gener

Kan gi fosterskader

Kan gi fosterskader

Kan være gen modifisert

Kan være gen modifisert

Kan påvirke hyperaktivitet

Kan påvirke hyperaktivitet

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være kreftfremkallende

L/N

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke mage- og tarm

 

(Se de enkelte tilsetningsstoffer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivgasser

 

 

E-938 - E-948

Drivgasser

 

Her kan du lese om de enkelte Drivgassene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-938

Argon

Drivgass

Nei

 

 

E-939

Helium

Drivgass

Nei

 

 

E-941

Nitrogen

Drivgass

Nei

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-942

Nitrogenoksid

Drivgass

Ja

 

 

E-947

Hydrogen

Drivgass

Nei

 

 

E-948

Oksygen

Drivgass

Nei

 


 

 

 

Beskrivelse av drivgasser

Beskrivelse av Drivgasser

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

E-938 - E-948

 

(Ref. E-nummer kodenøkkel)


 

 

938

E-938

Argon

 

Drivgass

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Argon er en type embalasjegass definert under nummerserien for overflatebehandlings-midler. Gassen utvinnes av luft. Argon brukes bl.a. i det vi kjenner med tette pakninger. Er tillatt brukt i Norge fordi dette ikke regnes som tilsetningsstoff. Er også tillatt brukt i alle EU-land.

 

Helsemessig informasjon

I følge tilgjengelig informasjon har Argon ingen kjente skadevirkninger. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

 

E-938 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

939

E-939

Helium

 

Drivgass

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Aluminiumsballongene (gassballongene) vi kjøper til våre barn på 17. mai til 50.- kroner pr. stk. inneholder Helium. Helium som er blandet med oksygen er det sportsdykkere bruker i sine ryggflasker under dykking. Helium er tillatt brukt både i Norge og i alle EU-land som emballasjegass.

 

Helsemessig informasjon

I følge tilgjengelig informasjon har Helium ingen kjente skadevirkninger. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

 

E-939 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

941

E-941

Nitrogen

 

Drivgass

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Nitrogen er et av naturens viktigste grunnstoff. I følge kjemiens lære binder Nitrogen seg kjemisk til andre stoffer. Disse bindinger er meget viktige deler i hormoner, proteiner og enzymer. Nitrogen er i likhet med andre gasser brukt som emballasjegass for å hindre at det oppstår bakterievekst i ferskvare produkter. Som en følge av dette forlenges produktenes holdbarhet. Er tillatt brukt i Norge fordi dette ikke regnes som tilsetningsstoff. Er også tillatt brukt i alle EU-land.

 

Helsemessig informasjon

I følge tilgjengelig informasjon har Nitrogen ingen kjente skadevirkninger. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

 

E-941 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

942

E-942

Nitrogenoksid

 

Drivgass

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Betegnelsen Nitrogenoksid kan inneholde et antall forskjellige gasser som har ulik virkning. Fra medisinen kjenner vi begrepet lystgass. Denne gassen som har vært mye brukt for  smertelindring bl.a. i forbindelse barnefødsler, har betegnelsen Dinitrogenoksid. Gassen anvendes som drivgass i de typer spraybokser som mange forbrukere anvender daglig. Er tillatt brukt i Norge fordi dette ikke regnes som tilsetningsstoff. Er også tillatt brukt i alle EU-land. Merking av denne type drivgass er ikke påbudt, men kan likevel forekomme og da med N2O.

 

Helsemessig informasjon

Den nevnte drivgass kan reagere med Aminosyrer og danne Nitrosaminer. Nitrosaminer er betegnelsen for en gruppe stoffer hvor mange av dem er av de mest kreftfremkallende som finnes, og det har vært, og blir fortsatt debattert blant forskere om den mengde vi tilføres gjennom tilsetninger til kjøtt er kreftfremkallende eller ikke. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Bruk minst mulig produkter (spraybokser) som har denne type drivgass. 

 

E-942 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

947

E-947

Hydrogen

 

Drivgass

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Med en repetisjon til kjemien vet vi at grunnstoffet hydrogen H2O sammen med oksygen, er en viktig bestanddel av vann. Hydrogen anvendes innen tilsvarende bruksområder som de forannevnte drivgasser. Er tillatt brukt i Norge fordi dette ikke regnes som tilsetningsstoff. Er også tillatt brukt i alle EU-land. Merking av denne type drivgass er ikke påbudt.

 

Helsemessig informasjon

Hydrogen blandet med luft danner knallgass. Ut over denne eksplosjonsfare finnes ingen kjente skadevirkninger. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

 

E-947 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

948

E-948

Oksygen

 

Drivgass

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Oksygen er 1/5-del av luft og er den gass som er nødvendig for alt levende liv. Vi vet at mat som ligger fremme i luft blir fort bedervet. Det oppstår utvikling av både bakterier og sopp. I næringsmiddelproduksjonen er slike situasjoner vanlig å bekjempe med antioksidanter. (Se E-nummer 296 - 333). Lufttett lagring av matprodukter forlenger holdbarhetstiden. Oksygen (over 60%) tilført i produktemballasje hindrer bakterievekst og er medvirkende til bevaring av produktenes naturlige farger. Er tillatt brukt i Norge fordi dette ikke regnes som tilsetningsstoff. Er også tillatt brukt i alle typer emballasje til matprodukter i alle EU-land.

 

Helsemessig informasjon

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

 

E-000 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 


Annonser

Det ække no E i Safari!


Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo Pizza


 Copyright © by author:

Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

All rights reserved.

Personvern