Hjem

Annonsere

Kontakt

Linker

E-nummer bok

Hva heter tilsetningsstoffene?

E-100 - E-1520

Hvem får mest?

Skadevirkninger

Mye godt uten E

Glutenfri

Økologisk

BarnematAltomLondon.no


 


 

Overflatebehandlingsmidler

 

(Overflatebehandlingsmidlene er ihht. E-nummer kodenøkkelen plassert i gruppene:)

 

E-535 -  E-573   *   E-900 - E-928

 

 

Hva er Overflatebehandlingsmidler ?

Som navnet på denne gruppen av tilsetningsstoffer tilsier brukes overflatebehandlingsmidler for å gi produktene et friskt og fint utseende. Dette kan dreie seg om alt fra drops og karameller til både epler og appelsiner. I tillegg til at produktene skal "se fine ut" og friste forbruker til kjøp, benyttes overflatebehandlingsmidler til beskyttelse mot eksempelvis både sammenklistring, muggbakterier, og en eventuell forråtnelse.

Det finnes en betegnelse som heter, mekanisk beskyttelse, og som innbefatter voksbehandling av både frukt og oster. Dette er en form for beskyttelse som er "lagt på" produktet og blir fortært sammen med dette.

I utlandet er det ganske normalt at frisk frukt blir voksbehandlet. Dette gjør at produktene ikke blir offer for uttørking under transport, kan transporteres (eksporteres) over lange avstander uten å ta skade, og at de ser "friske" og fine ut når de når oss forbrukere på kjøpesenteret.

Vokset frukt skal være merket på emballasjen med både at det er brukt voks, og hvilken type voks. Denne type informasjon kommer skjelden frem til forbruker. Som regel ser vi at frukt av alle slag stables i store hauger i kjøpesentrenes fruktavdeling, og all emballasje lempes ut i en container. I slike tilfeller er forretningen i følge regelverket pålagt å informere kundene om voksbehandlet frukt med "plakater" ved frukthyllen.

I egne undersøklelser som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av E-nummer håndboken, ble det ikke i noen forretninger, uansett størrelse funnet slik informasjon. Det som ble funnet var eksempelvis mandarinkasser (Maroc med typen Laila), rotet frem fra en container ved en Rema 1000 butikk. Kassene var meget svakt merket med fransk tekst at innholdet var voksbehandlet. Det fantes ingen mulighet for kunde å se dette ved kjøp av clementiner. Dette er ikke bra av en kjede som REMA 1000.

Som det er behandlet under konserveringsmidler eks. E-230, vet vi at sitrusfrukter er den type produkt som blir overflatebehandlet. Derfor bør du merke deg at skall fra de sitrusfrukter som ikke er økologisk dyrket, absolutt ikke bør spises. (Eks. hjemmelaget appelsinmarmelade eller bite i appelsinskallet når disse skal skrelles). Tar du i overflatebehandlet frukt, vask hendene din godt! Overflatebehandlingsmidler er plassert i E-nummer kodenøkkel, i gruppene E-535 - E-572 og E-900 - E-928.

 

 

Overflatebehandlingsmidler             E-535 - E-573

Overflatebehandlingsmidler             E-900 - E-928


 

 

 

Andre tilsetningsstoff:

 

 

Dersom et tilsetningsstoff beskrives i det etterfølgende oppsett med Obs under kolonne "Skadelig", betyr dette at de personer som er plaget av spesielle sykdommer som eksempelvis Astma, Allergi, Mage- og Tarm, Urinsyregikt osv., eller er disponert for slike (eks. gjennom arveanlegg), bør være meget oppmerksomme, og helst unngå den aktuelle type tilsetningsstoff.

Alle tilsetningsstoff som beskrives med Ja under kolonne "Skadelig", bør unngås av alle.

 

 

Hvilke av tilsetningsstoffene...?

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Har eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

C/G

Kan påvirke celler og gener

Kan gi fosterskader

Kan gi fosterskader

Kan være gen modifisert

Kan være gen modifisert

Kan påvirke hyperaktivitet

Kan påvirke hyperaktivitet

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være kreftfremkallende

L/N

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke mage- og tarm

 

(Se markering ved de enkelte tilsetningsstoffene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-535 - E-573

 

E-535 - E-573

Overflatebehandling

 

Her kan du lese om de enkelte Overflatebehandlingsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

Overflatebehandlingsmidler brukes bl.a.for å gi appelsiner, epler, tabletter, godteri etc. en blank overflate og et såkalt friskt og fint utseende for å friste oss forbrukere.

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-535

Natriumferrocyanid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-536

Kaliumferrocyanid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-538

Kalsiumferrocyanid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-540

Kalsiumhydrogensulfat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-541a

Natriumaluminiumphosphat, surt

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-541b

Natriumaluminiumphosphat, basisk

Overflate-

behandling

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

(E)-542

Spiselig benfosfat

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

(E)-550

Natriumsilikat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-551

Silisiumdioksid

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-552

Kalsiumsilikat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-553a

Magnesiumsilikat og

magnesiumtrisilikat

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke mage- og tarm

E-553b

Talkum

Overflate-

behandling

 

Ja

 

 

 

 

 

E-555

Kaliumaluminiumsilikat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-556

Kalsiumaluminiumsilikat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-558

Bentonitt

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-559

Aluminiumsilikat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-560

Kaliumsilikat

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Kan være gen modifisert

E-570

Stearinsyre

(fettsyrer)

Overflate-

behandling

 

Obs!

 

 

 

Kan være gen modifisert

E-572

Magnesiumstearat

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

E-573

Aluminiumsalter

av fettsyrer

Overflate-

behandling

Ja

 


 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse 535-573

Beskrivelser av Overflatebehandlingsmidler

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

(Ref. E-nummer kodenøkkel)

 

E-535 - E-572


 

 

335

E-535

Natriumferrocyanid

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Natriumferrocyanid fremstilles syntetisk og anvendes som antiklumpemiddel i sauser og pulverprodukter. I tillegg brukes dette som fellingsmiddel (utfellig av metaller) innen vinproduksjonen. Tillatt i Norge og flere andre europeiske land.

 

Helsemessig Informasjon

Når man leser dette tilsetningsstoffets navn skjønner man med en gang at dette kan være farlig. Og ganske riktig cyanid er gift, men i denne sammenheng er ferrocyanid kjemisk bundet til jern, og det beskrives, til tross for at det i følge beskrivelser ikke er gjennomført såkalte langtidsforsøk, som ugiftig og uten cyanid frigjøring til kroppen. Regnes som ugiftig innenfor de angitte mengder. FAO/WHO har gjennomført en såkalt vurdering av cyanid-stoffene (E-535 - E-538) i begynnelsen på 70-tallet, og kommet frem til en meget liten verdi for ADI. Når det settes en slik lav verdi skjønner man ganske fort at det er en underliggende usikkerhet med hensyn til farlighetsgraden i stoffene.

ADI = 0-0.025 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Tilsetningstoffer av denne art trenger vi ikke i produkter som omsettes i Norge (og heller ikke i andre land for den sakens skyld. Finner du produkter som inneholder slike, unngå kjøp!

 

E-535 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte, men se under produktreg. E-536


 

 

36

E-536

Kaliumferrocyanid

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

For beskrivelse av Kaliumferrocyanid, se under Natiumferrocyanid E-535.

 

Helsemessig informasjon

Se beskrivelse under natriumferrocyanid E-535. ADI = 0-0.025 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Tilsetningstoffer av denne art trenger vi ikke i produkter som omsettes i Norge (og heller ikke i andre land for den sakens skyld. Finner du produkter som inneholder slike, unngå kjøp!

 

E-536 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Jozo salt

Seltin mineralsalt


 

 

538

E-538

Kalsiumferrocyanid

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

For beskrivelse avKkalsiumferrocyanid, se under Natiumferrocyanid E-535.

 

Helsemessig informasjon

Se beskrivelse under natriumferrocyanid E-535. ADI = 0-0.025 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Se informasjon under E-535

 

E-538 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

540

E-540

Kalsiumhydrogensulfat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Kalsiumhydrogenfosfat  er et tilsetningsstoff som benyttes i bl.a. brød- og osteprodukter. Stoffet er ikke tillatt i Norge eller de fleste andre europeiske land. Se beskrivelsen under E-338.

 

Helsemessig informasjon

Kalsiumhydrogenfosfat et et stoff som av mange regnes som ufarlig, men er likevel ikke tillatt brukt i mange land. Kanskje er det ikke så ufarlig likevel?

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Unngå kjøp av produkter som inneholder forbudte tilsetningsstoffer!

 

E-540 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

541a

E-541a

Natriumaluminiumphosphat, surt

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Natriumaluminiumphosphat, surt, anvendes som hevemiddel i bl.a. brød- og kakeprodukter.  Er tillatt brukt i Norge i, som så mye annet, godteri. Er også tillatt brukt i EU-land.

 

Helsemessig informasjon

Natriumaluminiumphosphat, surt er i følge beskrivelser ansett som ufarlig, men man må være oppmerksom på at det inneholder en viss menge aluminium, og som beskrevet under aluminiumsulfat E-520 vet vi at dette kan inneha en viss risikofaktor.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt

 

Egne kommentarer

Kan du unngå dette stoffet, så gjør det.

 

E-541a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

541b

E-541b

Natriumaluminiumphosphat, basisk

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Natriumaluminiumphosphat, basisk brukes som emulgator bl.a. i brød- og kakeprodukter. Er tillatt brukt i Norge, men vil i følge tilgjengelig informasjon antagelig bli forbudt ved innføring av nytt EU-regelverk ca. '97.

 

Helsemessig informasjon

Natriumaluminiumphosphat, basisk er i følge beskrivelser ansett som ufarlig, men man må være oppmerksom på at dette i likhet med E-441a inneholder en viss menge aluminium. Ut fra det som er beskrevet under aluminiumsulfat E-520 vet vi at dette kan inneha en viss risikofaktor. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Kan du unngå dette stoffet, hvis du oppdager dette, så gjør det.

E-541b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

542

E-542

Spiselig benfosfat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Spiselig benfosfat er en type tilsetningsstoff som benyttes mye innen legemiddelindustrien, og da som bl.a. fyllstoff i tabletter. Fosfatet, eller benmel som det noen ganger beskrives, er det man kan kalle naturlig og laget av dyrebein. Det er ikke tillatt brukt som tilsetningsstoff i Norge, eller i noen EU-land. Spiselig benfosfat er kun tillatt brukt i legemidler.

 

Helsemessig informasjon

Se beskrivelse under E-339a. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-542 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

550

E-550

Natriumsilikat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

 

Generell omtale

Natriumsilikat er et stoff som av EUs-ekspertkomite' ikke er godkjendt som tilsetningsstoff i næringsmidler og derfor ikke er gitt en E-nummerbetegnelse, men beskrives bare som 550. Stoffet er tillatt brukt i Norge i vaskemidler, og er tatt med her for helhetens skyld. Se ellers beskrivelsen under Silisium E-551.

 

Helsemessig informasjon

Se Silisium E-551. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt siden dette ikke er tillatt brukt.

 

Egne kommentarer:

Se E-551.

 

E-550 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

551

E-551

Silisiumdioksid

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Stoffet silisium eller som vi best kjenner det med navnet kisel, er et meget utbredt stoff (en vanlig kjemisk forbindelse) i naturen. Det finnes i mineralform (i bergarter) og i små mengder i alt det som er levende. Benyttes innen næringsmidler (men da selvfølgelig foredlet), som antiklumpemiddel bl.a. i melk- og fløtepulver, og som hjelpestoff til tablett produksjon. Er tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land. Er definert av SNT som et overflatebehandlingsmiddel.

 

Helsemessig informasjon

Silisiumdioksid er regnet som ufarlig. Både dette og silikatene, som blir beskrevet nedenfor, går gjennom mage/tarm, skilles ut av nyrene og fordøyes derved ikke av kroppen.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-551 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Potetsalat, Vanlig, Denja

 

 

"Helsekost" etc.

Gerimax Vitaminer

Hemojern, jerntilskudd

Seltin mineralsalt


 

552

E-552

Kalsiumsilikat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Kalsiumsilikat finnes i naturen som mineral, men blir ofte fremstillt syntetisk. Benyttes bl.a. likt E-551 som hjelpemiddel til tabeletter og som antiklumpemiddel. Er tillatt brukt i Norge. Se også beskrivelsen under Silisium E-551. Er som E-551 definert av SNT som et overflatebehandlignsmiddel.

 

Helsemessig informasjon

Enkelte produksjonskvaliteter av kalsiumsilikat har i følge beskrivelser blitt registrert med  et lite innhold av asbest, og er da regnet som farlig. Dette er også lagt til grunn ved fastsetting av ADI.

ADI = Ikke begrenset pr. kg. kroppsvekt vel og merke når et er fritt for asbest.

 

Egne kommentarer

I denne sammenheng må det vær tillatt å stille spørsmål til hvilke garantier vi som forbrukere har til at stoffet ikke inneholder asbest når det blir benyttet i næringsmiddel-industrien. Som forbrukere kan vi ikke kontrollere hvilke produksjonskvaliteter av dette stoffet som blir benyttet. Med dette som bakgrunn og til vi med sikkerhet vet at asbest ikke inngår i tilsetningsstoffet, bør man som forbruker ikke kjøpe produkter som inneholder dette E-nummer. ADI = Ikke begrenset pr. kg. kroppsvekt, vel og merke når et er fritt for asbest.

E-552 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

553a

E-553a

Magnesiumsilikat  og magnesiumtrisilikat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Magnesiumsilikat er det stoff man kaller for syntetisk talkum. Det er salt av silisium/ kiselsyre E-551. Magnesiumtrisilikat finnes i motsetning til magnesiumsilikat naturlig i mange mineraler, men begge fremstilles for næringsmiddelindustrien syntetisk. De er tillatt og brukes i Norge som overflatebehandlings middel. Brukes i andre land også som antiklumpemiddel og tablett hjelpestoff.

 

Helsemessig informasjon

Det er ifølge beskrivelser ikke registrert helseskadelige virkninger. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-553a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Gotte-pose, Brynhild

Super Mix, blandet smågodt, Brynhild


 

 

553b

E-553b

Talkum

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Talkum er et naturlig mineral som inneholder magnesiumsilikat E-553a. Dette er et tilsetningsstoff som i tillegg til å bli brukt eksempelvis som overflatebehandlingsmiddel i mat og godteriprodukter, også brukes i kosmetikk. Er tillatt brukt i Norge og EU-land.

 

Helsemessig informasjon

Enkelte produksjonskvaliteter av talkum kan inneholde asbest og som vi vet er asbest et stoff som kan medføre helseskader. Det er derfor sat som et krav at talkumkvaliteter som inneholder asbest ikke er tillatt brukt som tilsetningsstoff i spiselige produkter.

ADI = Ikke begrenset pr. kg. kroppsvekt vel og merke når et er fritt for asbest.

 

Egne kommentarer

Som forbruker er det umulig å vite hvilke kvaliteter som tilsettes de produkter vi spiser. Vi har ingen garantier for at det konsekvent brukes bare produksjonskvaliteter av talkun som er fritt for asbest. Med de "erfaringer" og den viten vi sitter inne med om hvordan det mikses og trikses av enkelte produsenter vedrørende tilsettinsstoff etc. bør vi alle holde oss unna produkter som inneholder mistenkelige E-nummer.

E-553b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost" etc.

Gerimax Vitaminer


 

 

554

E-554

Natriumsilisiumaluminat

(Natriumaluminiumsilikat)

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Natriumsilisiumaluminat er salt av kiselsyre. Finnes naturlig i mineraler som zeolitter, (mineral av vannholdig silikat). Brukes i tillegg til overflatebehandling også som antiklumpemiddel og hjelpestoff til tabeletter. Er tillatt brukt i Norge og i de fleste EU-land.

 

Helsemessig informasjon

I tidligere beskrivelser relatert til tilsetningsstoff som kan inneholde aluminium (se E-520), er det omtalt at dette kan være helseskadelig ved store inntak. Aluminium er et stoff hvor det er påvist at dette kan lagres i hjernen, og det mistenkes sterkt for å kunne være en forsterkende faktor til bl.a. Parkinsons sykdom og senilitet.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Du bør unngå produkter som er tilsatt slike tilsetningsstoff.

E-554 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

555

E-555

Kaliumaluminiumsilikat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Kaliumaluminiumsilikat er et tilsetningsstoff som ikke er tillatt brukt i Norge, men som brukes i en del andre europeiske land, og er av den grunn tatt med her for helhetens skyld. Se ellers beskrivelse under E-554.

 

Helsemessig informasjon

Se beskrivelse under E-554. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Se E-554.

E-555 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

556

E-556

Kalsiumaluminiumsilikat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Kalsiumaluminiumsilikat er som E-555 et tilsetningsstoff som ikke er tillatt brukt i Norge, men som brukes i en del andre europoeiske land. Også dette er tatt med her for helhetens skyld. Se beskrivelse under E-554.

 

Helsemessig informasjon

Se beskrivelse under E-554. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Se E-554.

E-556 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

558

E-558

Bentonitt

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Bentonitt er et tilsetningsstoff som ikke er tillatt brukt i Norge. Også dette brukes i en del andre europoeiske land bl.a. i produksjon av vin. Se ellers beskrivelse under E-554.

 

Helsemessig informasjon

Se beskrivelse under E-554. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Se E-554.

E-558 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

559

E-559

Aluminiumsilikat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Aluminiumsilikat er et stoff som finnes naturlig i kinesisk (Kaoling området) leire, hvor denne i stor utstrekning brukes til produksjon av porselen. Dette tilsetningsstoffet er ikke  tillatt brukt i Norge, men er innen EU-land godkjent for bruk. Du kan i EU-landene finne dette brukt i bl.a. matprodukter som produseres i pulverform. Brukes i en del europeiske land bl.a. i produksjon av vin. Se ellers beskrivelse under E-554. Beskrives også under navnet Kaolin.

 

Helsemessig informasjon

Aluminiumsilikat er godkjent av de aktuelle ekspertkommiteer og derved vurdert som trygt til tross for at det i følge beskrivelser er foretatt lite testing av stoffet.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Se E-554.

E-559 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

560

E-560

Kaliumsilikat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Kaliumsilikat er et tilsetningsstoff som fremstilles syntetisk. Det er hverken er tillatt brukt i Norge eller andre europeiske land. og det foreligger minimalt med informasjon vedrørende dette stoffet.

 

Helsemessig informasjon

Ingen oppgitte verdier relatert til eventuelle skadevirkninger. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-560 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

570

E-570

Stearinsyre

(fettsyrer)

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Stearinsyre forekommer naturlig i fett. Saltene benevnes som stearater. Brukes ved fremstilling av stearin og som et overflatebehandlingsmiddel i forbindelse med tabelett produksjon. I overskriften er det i parentes tatt med fettsyrer, og har sin bakgrunn i følgende: Tidligere omfatter nummerbetegnelsen E-570 kun stearinsyre. Etter EUs regelverk omfatter nå E-570 alle spiselige fettsyrer, og er i tillegg til stearinsyre, laurin/ myristin / olje / og palmitinsyre. Dette er alle naturlige fettsyrer. Er tillatt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon

Naturlige fettsyrer betraktes nesten som et næringsmiddel, og de er regnet som ufarlige, men kan likevel være "skadelige" for enkelte allergikere.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-570 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

572

E-572

Magnesiumstearat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Magnesiumstearat er salt av stearinsyre. Brukes bl.a. som et antiklumpemiddel og tabletthjelpestoff. Brukes også i pudder. Stoffet er tillatt brukt i Norge, Sverige og Danmark men er ikke godkjendt av EUs-ekspertkomite'.

 

Helsemessig informasjon

I følge beskrivelser betraktes magnesiumstearat som ufarlig. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-572 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Double Dip, bruspulver

Frisk eukalytus tabletter

Gottus-Hemmelig-god

Gottus-Magi-mix

Gottus-Magi-mix

Gottus-Sirkuskos

Julepose

Liquoice allsorts (eng. konf.)

Nero, lakrissjokolade

Knott, halspastiller

"Helsekost" etc.

Aprikos dessert, lavkalori

CALI MAX kalktabeletter

Hemojern, jerntilskudd

XL-1 tabletter

 

 

 

 

 

 

 


 

 

573

E-573

Aluminiumsalter av fettsyrer

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Dette tilsetningsstoffet er ikke godkjendt for bruk i næringsmidler i Norge. Blir også i følge tilgjengelig informasjon forbudt i EU-landene bortsett fra Danmark og Storbritania, etter EU's nye regelverk.

 

Helsemessig informasjon

Aluminiumsalter av fettsyrer eller Aluminiumstearat som det noen ganger beskrives, er en type tilsetningsstoff som har innhold av aluminium. Aluminium kan lagres i menneskets hjerne, og blir i mange sammenheng satt i forbindelse med både senilitet, og Parkinsons- og Alzheimers sykdom. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Pass på så du ikke får i deg dette stoffet.

E-573 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-928

 

E-900 - E-928

Overflatebehandling

 

Her kan du lese om de enkelte Overflatebehandlingsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

E-900

Polydimetylsiloksian dimetylpolysiloksan)

Overflate-

behandling

 

Ja

 

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-901

Bivoks

Overflate-

behandling

Obs

 

 

E-902

Candelillavoks

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-903

Karnaubavoks

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-904

Shellak

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-905a

Parafinolje

Overflate-

behandling

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-905b

Parafinvoks

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-912

Montansyreestere

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-914

Oksidert polyetylenvoks

Overflate-

behandling

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

(E)-920

L-cystein hydroklorid

Overflate-

behandling

Obs!

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-924

Kaliumbromat

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-925

Klor

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-926

Klordioksid

Overflate-

behandling

Ja

 

 

E-927b

Karbamid

Overflate-

behandling

Nei

 

 

E-928

Benzylperoksid

Overflate-

behandling

Ja

 


 

 

 

Beskrivelse 900-928

Beskrivelser av Overflatebehandlingsmidler

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

(Ref. E-nummer kodenøkkel)

E-900 - E-928


 

 

 

900

E-900

Polydimetylsiloksian

(dimetylpolysiloksan)

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Fremstilles syntetisk av kvartssand, E-551 Silisiumdioksid. Dette er et skumdempende tilsetningsstoff og blir i den sammenheng benyttet i næringsmiddelproduksjonen for å hindre skumdannelser under produksjonen. Blir i tillegg benyttet både som et vannavstøtende- og smørende middel. Siden dette stoffet ofte blir betraktet som et "produksjons hjelpemiddel", blir det heller ikke bestandig påført produktets embalasje. Er tillatt brukt i Norge og andre europeiske land. Du kan noen ganger se dette skrevet som Silikon.

 

Helsemessig informasjon

Det er foretatt forskning relatert til stoffet, og fra tilgjengelige beskrivelsser fremkommer det at dette kan inneholde Formaldehyd (gassart), som har vært i søkelyset som kreftfremkallende. Av den grunn blir Polydimetylsiloksian bare ansett som trygt og regnet uten helsemessig problemer hvis det ikke inneholder formaldehyd og selvfølgelig, brukt innenfor fastsatte grenseverdier. ADI = 0-1.5 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Du bør unngå produkter som inneholder mistenkelige tilsetningsstoffer.

E-900 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Drikkeprodukter

Mummi Brus m/bringebærsmak, Trio

Desserter etc.

Karamell dessertsaus, Freia


 

 

901

E-901

Bivoks

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Bivoks er en type overflatebehandlingsmiddel som brukes bl.a. på frukt, godterier konditor-produkter etc. I tillegg brukes bivoks til både kosmetikk og lys. Som navnet tilsier kommer dette stoffet fra biene og dannes i bikubens celler, og har tilnermet lukt og smak av honning. Bivoks er tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon

Bivoks er i følge beskrivelser vurdert på to forskjellige grunnlag. Det ene tilsier at stoffet et naturprodukt og av den grunn kan regnes som trygt. Den andre vurderingen advarer mot at bivoks i noen land kan inneholde giftige stoffer som bl.a. kan føre til allergiske reaksjoner. Disse vurderingene har ført til at det etterlyses både fler og bedre undersøkelser, og har av FAO/WHO blitt tildelt en midlertidig godkjenning. ADI = Ingen fastsatt verdi, fordi dette stoffet har bare en midlertidig godkjenning.

 

Egne kommentarer

Unngå produkter som inneholder mistenkelige tilsetningsstoffer. Du vet aldri hvor produsentene kjøper sine overflatebehandlingsmidler.

E-901 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Dennis (Frukt pastiller)

Frutti (frukt drops)

Frutti Cars

Gottus-Kanonføde

Julepose

Liquoice allsorts (eng. konf.)

Nero, lakrissjokolade

IFA lakris pastiller

Julepose, Brynhild

Mio fruktpastiller

Ruff, dropskuler

Smarties, Sjoko.drops

Sonic,The Hedgehog,Brynhild

Super Mix, blandet smågodt

Tom & Jerry bl. pose

Tutti-frutti fruktpastiller

XyliFresh Tyggegummi

"Helsekost" etc.

Gerimax Vitaminer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

902

E-902

Polydimetylsiloksian

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Candelillavoks utvinnes fra en plante mes samme navn (candelilla), og som vokser i grenseområdene mellom USA og Mexico. Dette er et forholdsvis nytt stoff, men er likevel tillatt brukt i Norge og EU-landene. Stoffet er ikke oppløselig i vann. Brukes på frukter som epler, sitrusfrukter etc. til overflatebehandling.

 

Helsemessig informasjon

Det foreligger få beskrivelser om Candelillavoks slik at man ikke kan gi noen konkret informasjon om dette stoffet er farlig eller ufarlig. ADI = Ingen fastsatt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt, fordi dette stoffet har bare en fått en midlertidig godkjenning.

 

Egne kommentarer

Du bør unngå produkter som inneholder tilsetningsstoffer som vi ikke vet noe om. Dette tilsetningsstoffet er godkjent for bruk i Norge pr. 02.09.96

E-902 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype


 

 

903

E-903

Polydimetylsiloksian

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Karnaubavoks er voks fra bladene på en brasiliansk palme, og brukes som overflatebehand-lingsmiddel. Tillatt brukt i Norge og EU-landene Tilsvarende bruksområde som E-902.

 

Helsemessig informasjon

I likhet med E-902 foreligger det få beskrivelser om Karnaubavoks slik at man ikke kan gi noen konkret informasjon om dette stoffet er helseskadelig eller ikke. Karnaubavoks er av den grunn gitt en midlertidig godkjenning. ADI = 0-7 mg. pr. kg. kroppsvekt. Dette er en midlertidig fastsatt verdi.

 

Egne kommentarer

Unngå produkter som inneholder tilsetningsstoffer som vi ikke vet noe om. I en slik sammenheng kan man undre seg over om ikke det hadde vært bedre å forby stoffet til man har fått undersøkt dette skikkelig, og eventuelt fått bekreftet at dette ikke er helseskadelig.

E-903 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Bonbon bremsespor-pastiller

Bonbon fruktpastiller

Bonbon syrlige pastiller

Bonbon syrlig vingummi

Bonbon tissebleier

Bonbon-weekend.

Ekstra Tyggegummi, rød

Extra, tyggegummi, blå

Godt & Blandet

Gotte-pose, familie

Karamellinser, SWING

Menthol  pastiller

m nøtte/sjokolade

Non Stop

Smarties sjokodrops

Smurf fruktdrops

Stimorol, Sugar Free Orginal

Stimorol,W. Cherry

Stimorol, Sugar-Free Orange

Tom & Jerry blandingspose

Tysenfryd Fruktdrops

V6, tyggegummi

XyliFresh, tyggegummi

"Helsekost" etc.

Gerimax Vitaminer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

904

E-904

Shellak

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Shellak fremstilles av ekskrementene fra en luseart (bladlus) som lever i Østen. Shellak har vært brukt i mange generasjoner som overflatebehandlingsmidder på godteri og frukt, og den gir en blank fin overflate. Dette er nok også en av grunnene til at shellak, som fremstilles i flere typer og både med og uten innhold av et arsenikk tilsatt stoff, i stor grad også brukes som møbelpolish. Shellakk er tillatt brukt i Norge på frukt, men ikke på epler, og bl.a. godteri. Er også tillatt brukt i de fleste andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon

I likhet med de forannevnte stoffer foreligger det få beskrivelser om Shellak slik at man ikke kan gi noen konkret informasjon om dette stoffet er helseskadelig eller ikke. Shellakk er i likhet med Karnaubavoks av den grunn gitt en midlertidig godkjenning. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Unngå produkter som inneholder tilsetningsstoffer som vi ikke vet noe særlig om.

E-904 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Julepose, Brynhild

Lakris båter, Brynhild

Super Mix, bl. smågodt

XyliFresh Tyggegummi

"Helsekost" etc.

Gerimax Vitaminer

 

 

 


 

 

905a

E-905a

Parafinolje

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Parafinolje og Parafinvoks E-905b fremkommer som et biprodukt ved fremstilling av parafin eller fremstilles ved en meget nøyaktig renseprosess av smøroljedestillater. Stoffene blandet sammen er kjent under navnet vaselin. Benyttes som et overflatebehandlingsmiddel på tabeletter, godteri osv, og som smøremiddel for maskiner, og overflater hvor de ulike ingredienser fra en produksjon kan sette seg fast. Eksempelvis maskiner og kniver som deler oppbrød og hvor det kan bli liggende igjen rester av stoffene som igjen kan overføres til produktene. Parafinolje er også skumdempende. Benyttes ellers også innen medisinen som avføringsmiddel. Både parafinolje og parafinvoks er tillatt brukt i Norge, men ikke i EU-landene.

 

Helsemessig informasjon

Parafin er et stoff som kroppen opptar og det blir lagret bl.a. i lever, milten, fettvev, lymfekjertler m.m. Videre er de kjent at parafin kan inneholde kreftfremkallende stoffer og det er registrert skadelige virkninger på forsøksdyr. Til tross for slike signaler har ikke FAO/WHO funnet at disse stoffene utgjør noen helsefare som tilsetningsstoffer. Derimot har EUs-ekspertkomite kommet til motsatt konklusjon og mener at denne type tilsetnings-stoffer ikke er egnet til spiselige produkter, og har heller ikke godkjendt disse for bruk i EU-land. ADI = 0-17 g. pr. kg. ferdig vare. (Oppgitt verdi er avhengig av hvilken type produkt).

 

Egne kommentarer

Unngå kjøp av produkter som inneholder denne type tilsetningsstoff.

E-905a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Frutti (frukt drops)

Dennis (Frukt pastiller)

m sjokol. peanøtter

Rosa Pantern, fruktpastiller

Ruff, dropskuler m/fruktsmak

Sonic (The Hedgehog)

Godteri

Dent, Grønn (Pastiller)

Gotte-pose, Brynhild

Julepose, Brynhild

Lakris båter, Brynhils

Non Stop (Sjokoladedrops)

Super Mix, bl. smågodt


 

 

905b

E-905b

Parafinvoks

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Parafinvoks og Parafinolje E-905a fremkommer som et biprodukt ved fremstilling av parafin eller fremstilles ved en meget nøyaktig renseprosess av smøroljedestillater. Dette stoffet er tillatt bruk i Norge, men ikke i EU-land. Se beskrivelse under E-905a.

 

Helsemessig informasjon

Se beskrivelse og ADI, under E-905a.

 

Egne kommentarer

Se E-905a.

E-905b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Gotte-pose, Brynhild

 Bridge-blanding, Candelia

 

"Helsekost" etc.

Kostpluss

Multivitaminer

Tranvitaminer


 

 

912

E-912

Montansyreestere

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Montanvoks er en naturlig plantevoks kommer fra fossile palmer. Den er kjemisk behandlet til montansyreestere. Brukes bl.a. som overflatebehandlingsmiddel av sitrusfrukter. Er tillatt både  Norge og i EU-landene.

 

Helsemessig informasjon

Montansyreestere er i følge beskrivelser lite undersøkt og det er først pr. 02.09.96 gitt en bruksgodkjenning. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Stadig "møter" vi tilsetningsstoffer som i følge beskrivelser er lite undersøkt.. I slike tilfeller er det nødvendig å stille spørsmålet: Hvorfor undersøkes ikke alle stoffer skikkelig før de blir tatt i bruk? Hvorfor skal man ta sjanser før man vet om et tilsetningsstoff er helseskadelig eller ikke? Slike tankerekker fører til at man i størst mulig grad bør unngå de produkter som inneholder stoffer vi og de såkalte ekspertene ikke vet noe eller nok om.

E-912 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

914

E-914

Oksidert polyetylenvoks

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Oksidert polyetylenvoks er en type overflatebehandlingsmiddel som brukes tilsvarende Montansyreestere E-912, til sitrusfrukter. Betegnelse Polyetylen kjenner nok de fleste av oss som den plastpose vi så og si daglig fyller med matvarer fra kjøpesenteret. Polyetylenvoks er plastprodukt fremstilt av olje og oksidert (kjemisk prosessreaksjon med luft). Er tillatt brukt i Norge og EU-landene.

 

Helsemessig informasjon

Dette tilsetningsstoffet er i følge beskrivelser lite undersøkt, og fikk bruksgodkjenning så sent som 02.09.96. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-914 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

920

E-920

L-cystein hydroklorid

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

L-cystein er en svovelbestandig Aminosyre som fremstilles bl.a. av hønsefjær, og er en av såkalte byggesteiner i flere typer proteiner. Dette stoffet tilsettes bl.a. deigen ved brødbaking for å gi denne bedre bakeegenskaper med en løsere og mer lettbehandlet deig, og for minimalisering av deigens hevingstid. Er tillatt brukt i Norge, men vil ved innføring av nytt regelverk ikke lenger bli regnet som tilsetningsstoff. Stoffet kalles noen ganger også som enzymer. Tilført SNT E-nummer kodenøkkel så sent som 02.09.96.

 

Helsemessig informasjon

L-cystein hydroklorid regnes som trygt. (E)-920 er ikke godkjent i EU. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-920 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

924

E-924

Kaliumbromat

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Kaliumbromat er en type tilsetningsstoff som tidligere ble brukt både som blekemiddel og melbehandlingsmiddel. I tillegg til disse anvendelsesområder brukes Kaliumbromat som et hjelpestoff til øl-produksjon i enkelte land, derav Storbritania. Slike hjelpestoff kan "smitte" over til selve produktet. Kaliumbromat er ikke tillatt brukt hverken i Norge eller EU-land.

 

Helsemessig informasjon

FAO/WHOs ekspertkommiteer har på grunnlag av forskningsrappoeter definert kaliumbromat som et kreftfremkallende stoff. Det anbefales sterkt at Kaliumbromat ikke benyttes som tilsetningsstoff i næringsmidler. I tillegg til de nevnte kommiteer har også EUs-ekspertkommite gitt sine klare signaler på at dette stoffet ikke må brukes som tilsetningsstoff i næringsmidler. Relatert til bruk av kaliumbromat som hjelpestoff, er det fra FAO/WHO av en eller annen grunn ikke gitt noen form for retningslinjer. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Produkter som inneholder tilsetningsstoff av denne type bør du ikke bruke.

E-924 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

925

E-925

Klor

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Klor er et stoff som har en desinfiserende virkning. Det er ikke tillatt brukt som tilsetningsstoff i matprodukter eks. bleking av mel, men er kun tillatt brukt i Norge som tilsetning til drikkevann fra godkjendte vannverk. Klor er også forbudt å bruke som tilsetningsstoff i EU-land, bortsett fra England hvor det brukes som blekemiddel i enkelte melsorter.

 

Helsemessig informasjon

Klor er skadelig for kroppens nødvendige næringsstoffer. ADI= Inngen oppgitt verdi.

 

Egne kommentarer

Klor er et av de stoff som nå diskuteres i forbindelse med skadevirkninger som allergi- og astmatiske reaksjoner, som er oppdaget forekomme i norske svømmehaller.

E-925 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

926

E-926

Klordioksid

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Klordioksid fremstilles av Klor E-925 og oksygen. Dette er et stoff som er forbudt både i Norge og i EU-land, men blir som E-925, likevel brukt en del i England som blekemiddel til mel.

 

Helsemessig informasjon

Klordioksid er som klor, skadelig for nødvendige næringsstoffer. ADI= Inngen oppgitt verdi.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle. Se under E-925.

E-926 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

927b

E-927b

Polydimetylsiloksian

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale

Stoffet Karbamid er kjent med navnet Urea, og er en type stoff som finnes i urinen og utskilles fra kroppen. Benyttes både som et melbehandlings- og søtningsmiddel i henholdsvis brøddeig og sukkerfri tyggegummi. I tillegg brukes Karbamid også i en del varianter av midler for hudpleie.

 

Helsemessig informasjon

Er i følge beskrivelser ikke godt nok undersøkt til at det uten videre kan klassifiseres som tygt. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer

Se E-912.

E-927b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsehost" etc.

V6, tyggegummi


 

 

928

E-928

Benzylperoksid

 

Overflatebehandlingsmidler

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale

Bensylperoksid er et stoff som har tilsvarende bruksområdet (blekemiddel) som E-925 og          E-926. Det er ikke tillatt brukt i Norge eller i EU-landene, men som nevnt under Klor og Klordioksid benyttes også dette stoffet en del i Storbritania.

 

Helsemessig informasjon

Benzylperoksid virker hudirriterende. ADI= Inngen oppgitt verdi.

 

Egne kommentarer

Ingen spesielle.

E-928 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

 

 


Annonser

Det ække no E i Safari!


Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo Pizza


 Copyright © by author:

Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

All rights reserved.

Personvern