Hjem

Annonsere

Kontakt

Linker

E-nummer bok

Hva heter tilsetningsstoffene?

E-100 - E-1520

Hvem får mest?

Skadevirkninger

Mye godt uten E

Glutenfri

Økologisk

BarnematAltomLondon.no


 


 

Surhetsregulerende

 

(De surhetsregulerende tilsetningsstoffene er ihht. E-nummer kodenøkkelen plassert i gruppene:)

 

E-334 -  E-385  *  E-500 - E-530  *  E-574 - E-585

 

 

 

Hva er Surhetsregulerende midler?

Det finnes typer av tilsetningsstoff som har den effekt at de kan påvirke pH-vedien i et produkt. Disse kalles suhetsregulerende midler, og anvendes kun for å frembringe en ønsket produktkvalitet, øke eller senke surhetsgraden, for derved bl.a. å gjøre disse mer fristende for forbruker. Surhetsregulerende tilsetningsstoffer kan i tillegg være effektive som antioksidanter, og de er av denne grunn ofte benyttet i næringsmidler av ulike slag. De surhetsregulerende tilsetningsstoffene er med referanse til E-nummer kodenøkkel plassert i gruppene:

E-334 - E-385 /  E-500 - E-530 /  E-574 - E-585.

 

 

Surhetsregulerende                        E-334 - E385

Surhetsregulerende                        E-500 - E530

Surhetsregulerende                       E-574 -E-585


 

 

Andre tilsetningsstoff:

 

 

Dersom et tilsetningsstoff beskrives i det etterfølgende oppsett med Obs under kolonne "Skadelig", betyr dette at de personer som er plaget av spesielle sykdommer som eksempelvis Astma, Allergi, Mage- og Tarm, Urinsyregikt osv., eller er disponert for slike (eks. gjennom arveanlegg), bør være meget oppmerksomme, og helst unngå den aktuelle type tilsetningsstoff.

Alle tilsetningsstoff som beskrives med Ja under kolonne "Skadelig", bør unngås av alle.

 

Hvilke av de surhetsregulerende...?

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Har eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke celler og gener

Kan påvirke celler og gener

Kan gi fosterskader

Kan gi fosterskader

Kan være gen modifisert

Kan være genmodifisert

Kan påvirke hyperaktivitet

Kan påvirke hyperaktivitet

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke mage- og tarm

 

(Se de enkelte tilsetningsstoffer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surhetsregulerende

 

E-334 - E-385

Surhetsregulerende

 

       Her kan du lese om de Surhetsregulerende midlene E-334 - E-385

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-334

Vinsyre

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-335a 

Mononatriumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-335b

Dinatriumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-336a

Monokaliumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-336b

Dikaliumtartrat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-337

 Natriumkaliumtartrat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-338

Fosforsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-339a 

Mononatriumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-339b

Dinatriumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-339c

Trinatriumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-340a

Monokaliumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-340b

Dikaliumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-340c

Trikaliumfosfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-341a

Monokalsiumfosfat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-341b

Dikalsiumfosfat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-341c

Trikalsiumfosfat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-342a

Monoammoniumfosfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-342b

Diammoniumfosfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-350a

Natriummalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-350b

Natriumhydrogenmalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-351

Kaliummalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-352a

Kalsiummalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-352b

Kalsiumhydrogenmalat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-353

Metavinsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-354

Kalsiumtartrat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-355

Adipinsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-356

Natriumadipat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-357

Kaliumadipat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-363

Ravsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-370

1,4-Heptonolakton

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-375

Nikotinsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-380

Triammoniumsitrat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-381

Ammoniumferrositrat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-385

Kalsiumnatrium EDTA

Surhets-

regulerende

Ja

 


 

 

 

Beskrivelse

 

Beskrivelse av Surhetsregulerende midler

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

E-334 - E-385

 (Ref. E-nummer kodenøkkel)

 


 

334

E-334

Vinsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Vinsyre og vinsyresalter som er betegnet med tartrater (salter av vinsyre E-335 til E-337) forekommer naturlig og spesiellt i druer. Vinsyre fremstilles som et biprodukt av vinproduksjon, men det kan også fremstilles syntetisk og da med betegnelsen DL.

Vinsyre anvendes som et surhetsregulerende tilsetningsstoff (øke surhetsgraden), og har i tillegg en forsterkende effekt på antioksidanter. Er tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Det er forsket forholdsvis godt på effekten av vinsyre og tartratene, og de regnes som ufarlig. Likevel må man være oppmerksom på at store doseringer kan virke avførende og kan i tillegg gi både oppkast og sterk kvalme. ADI = 0-30 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-334 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Ketchup, vanlig type, Felix

 

Desserter etc.

Gelefrukter, Brynhild

Kokosboller, Drammens-is

Sjokoladeboller, Drammens-is

 

Godterier

Baltazar Godte-mix

Double Dip, bruspulver

Tutti-Frutti - Fruktgummi

Tutti-frutti fruktpastiller

 

"Helsekost" etc.

Repsils halstabletter, Minde


 

335

E-335a

Mononatriumtartrat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Mononatriumtartrat og dinatriumtartrat E-335b er begge natriumsalt av vinsyre. I SNT 

E-nummer kodenøkkel er disse oppført med E-335 men er her valgt delt opp i a og b. Tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land. Se beskrivelse under vinsyre E-334.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under vinsyre E-334. ADI = 0-30 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-335a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

335b

E-335b

Dinatriumtartrat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dinatriumtartrat og mononatriumtartrat E-335a er begge natriumsalt av vinsyre. Se derfor beskrivelse under vinsyre E-334. Er tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under vinsyre E-334. ADI = 0-30 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-335b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

336a

E-336a

Monokaliumtartrat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Monokaliumtartrat og dikaliumtartrat E-336b er begge kaliumsalt av vinsyre. I SNT

E-nummer kodenøkkel er disse oppført med E-336 men er her valgt delt opp i a og b. Tillatt brukt i Norge og andre europeiske land. Se beskrivelse under vinsyre E-334.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under vinsyre E-334. ADI = 0-30 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-336a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Desserter etc.

Bokstavkjeks, Sætre

Hvetelefser

Pepita, fyllt kakekjeks

Selma kakekjeks, Sætre


 

 

336b

E-336b

Dikaliumtartrat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dikaliumtartrat og monokaliumtartrat E-336a er begge kaliumsalt av vinsyre. Tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land. Se beskrivelse under vinsyre E-334.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under vinsyre E-334. ADI = 0-30 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-336b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Samme som under E-336a


 

337

E-337

Natriumkaliumtartrat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumkaliumtartrat er salt av vinsyre. Kan i tillegg til å være et surhetsregulerende tilsetningsstoff anvendes som smeltesalt og stabilisator. Er tillatt brukt både i Norge og  andre europeiske land. Se beskrivelse under vinsyre E-334.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under vinsyre E-334. ADI = 0-30 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-337 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Desserter etc.

Fyrstekake, K. Bjørken

 

 

 

"Helsekost" etc.

Confecta appelsin

Confecta choco caramell lavkalori-suppe

Confecta choco mint lavkalori-suppe


 

338

E-338

Fosforsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Fosforsyre blir fremstillt av naturlig forekommende mineraler. Fosforsyrens salter som kalles fosfater fremstilles av syren. Disse har nummer E-339 til E-342 og E-450 til E-452. Fosforsyre benyttes som surhetsregulerende middel blant annet i osteproduksjon, men kan i tillegg brukes for å gi enkelte produkter "sur-smak". Tillatt brukt både i Norge og EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = Ingen fastsatt verdi pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

For inntak av fosfatholdige næringsmidler bør det utvises et rimelig måtehold.

 

E-338 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Drikkeprodukter

Classic Cola

Classic Coca Light

Coca Cola

Cola fra Stordalen

Coca Cola Light

Drikkeprodukter

Pepsi Cola

Pepsi Light

Pepsi Max

Royal Crown Cola

TAB Ekstra


 

339a

E-339a

Mononatriumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Mononatriumfosfat er salt av fosforsyre. Kan brukes både som surhetsregulerende middel, antiklumpemiddel, stabilisator, hevemidddel og fortykningsmiddel. Er tillatt brukt i Norge, og andre europeiske land. Se også beskrivelse under fosforsyre E-338.

 

Helsemessig informasjon:

Fosfat er det vi kan kalle for et uunværlig næringsstoff, og inngår i kroppens naturlige stoffskifte. Fosfater er vurdert av en ekspertkommite (WHO - verdens helse organisasjon) som har kommet frem til at det bør fastsettes en maksimal tolerabel på ADI, som omfatter summen av alle fosfater. Inntak av fosfater skal skje i et bestemt forhold til kalsium (kalk) som betyr at hvis man har et høyt kalsiuminnhold kan man tåle noe mer fosfat - og omvendt. Det advares fra WHO's ekspertkommite mot et for høyt forbruk, og det er i følge beskrivelser registrert nyreskader på forsøksdyr (rotter) ved store doseringer . (Se også under E-450/a).

ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

For inntak av fosfatholdige næringsmidler bør det utvises et rimelig måtehold.

 

E-339a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Baconost, Tine

Creme, Paprika

Creme, Bleu

Creme, Chateau

Creme, Pepper

Gjestegård kremost

Pizza Deep Pan, biff

Taffel-ost, tomat, Tine

Taffel-ost, skinke/persille

TanteThea's fylte kalvek.

Tubeost, Tomat, Tine

Desserter etc.

Marsipankake, Stulen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

339b

E-339b

Dinatriumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dinatriumfosfat er salt av fosforsyre. Kan brukes både som surhetsregulerende middel, antiklumpemiddel, stabilisator, hevemidddel og fortykningsmiddel. Er tillatt brukt i Norge og EU-land. Se også informasjon under fosforsyre E-338.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

For inntak av fosfatholdige næringsmidler bør det utvises et rimelig måtehold.

 

E-339b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Brelett-lettmargarin

Eskeost, Bacon (Kavli)

Eskeost, Karvi (Kavli)

Eskeost, Reke (Kavli)

Eskeost, Skinke (Kavli)

Ja margarin

Pizza-lørdags

Smør (meieri), Tine

Tastou Krem-topping

Tubeost, Bacon, Tine

Tubeost, Primula (Kavli)

Tubeost, Reke (Tine)

Tubeost, Salami (Kavli)

Tubeost, Skinke (Tine)

Tubeost, Skinke-mager (Tine)

Desserter etc.

Wienerstang m/makron

Oekter kakefyll, Rom smak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

339c

E-339c

Trinatriumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Trinatriumfosfat er salt av fosforsyre. Kan brukes både som surhetsregulerende middel, antiklumpemiddel, stabilisator, hevemidddel og fortykningsmiddel. Er tillatt brukt i Norge og andre EU-tilknyttede land. Se også beskrivelse under fosforsyre E-338.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-339c er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Samme registrering som på E-339 a og b.


 

340a

E-340a

Monokaliumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Monokaliumfosfat er salt av fosforsyre. Er tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

Se beskrivelse under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-340a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost" etc.

Confecta appelsin lavkalori-suppe

Confecta choco caramell lavkalori-suppe

Confecta choco mint lavkalori-suppe


 

340b

E-340b

Dikaliumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dikaliumfosfat er salt av fosforsyre. Er tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

Se beskrivelser under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

E-340b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

340c

E-340c

Trikaliumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Trikaliumfosfat er salt av fosforsyre. Er som E-340a og E-340b tillatt brukt i Norge og EU-land. Se beskrivelse under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-340c er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

341a

E-341a

Monokalsiumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Monokalsiumfosfat er salt av fosforsyre. Er tillatt brukt både i Norge og EU tilknyttede land. Se beskrivelse under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-341a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

4 hamburgere + 4 brød, Stabburet

Desserter etc.

RITZ crackers kjeks


 

341b

E-341b

Dikalsiumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dikalsiumfosfat er salt av fosforsyre. Er tillatt brukt i Norge og EU-land. Se beskrivelse under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-341b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

341c

E-341c

Trikalsiumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Trikalsiumfosfat er salt av fosforsyre. Er tillatt brukt i Norge og EU-land. Se beskrivelse under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a.

 

Helsemessig informasjon: 

Se beskrivelse under E-339a. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-341c er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Desserter etc.

Jam, frysepulver

Jam, syltepulver


 

342a

E-342a

Monoammoniumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Monoammoniumfosfat er salt av fosforsyre. Er foreløpig tillatt brukt i Norge men vil bli forbudt ved innføring av EU's regelverk. Se beskrivelser under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a. Dette tilsetningsstoffet er ikke tillatt brukt i andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

I tillegg til det som er beskrevet under E-339a, har både monoammoniumfosfat og diammoniumfosfat en urindrivende effekt. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-342a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

342b

E-342b

Diammoniumfosfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Diammoniumfosfat er salt av fosforsyre. Er foreløpig tillatt brukt i Norge men vil bli forbudt ved innføring av EU's regelverk. Se beskrivelser under fosforsyre E-338 og mononatriumfosfat E-339a. Dette er ikke tillatt brukt i andre EU-tilknyttede land.

 

Helsemessig informasjon:

I tillegg til det som er beskrevet under E-339a, har både diammoniumfosfat og monoammoniumfosfat en urindrivende effekt. ADI = 0-70 mg. pr. kg. kroppsvekt for summen av alle fosfater.

 

Egne kommentarer:

Se E-339a.

 

E-342b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

350a

E-350a

Natriummalat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriummalat og Natriumhydrogenmalat E-350b er salter av Eplesyre E-296, som fremstilles syntetisk. I tillegg til å være et surhetsregulerende middel kan det anvendes som antioksidant forsterker mot bl.a harskning av fett. Tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Det er ifg. beskrivelser ikke registrert helseskadelige virkninger av eplesyre slik den anvendes i næringsmidler. Man bør likevel unngå produkter med innhold av D-eplesyre til spedbarn. Tilsvarende gjelder for eplesyrens salter. ADI = Som eplesyre E-296 ingen begrensning av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Som E-296, ingen spesielle.

 

E-350a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

350b

E-350b

Natriumhydrogenmalat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumhydrogenmalat og Natriummalat E-350a er salter av Eplesyre E-296, som fremstilles syntetisk. I tillegg til å være et surhetsregulerende middel kan det anvendes som antioksidant forsterker mot bl.a harskning av fett. Tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon: 

Se beskrivelse under E-350a. ADI = Som eplesyre E-296 ingen begrensning av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-350b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

351

E-351

Kaliummalat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliummalat er i likhet med Natriummalat E-350a og Natriumhydrogenmalat E-350b salter av Eplesyre E-296, som fremstilles syntetisk. I tillegg til å være et surhetsregulerende middel kan det anvendes som antioksidant forsterker mot bl.a harskning av fett. Tillatt brukt i Norge og andre EU-tilknyttede land.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-350a. ADI = Som eplesyre E-296 ingen begrensning av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-351 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

352a

E-352a

Kalsiummalat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kalsiummalat og Kalsiumhydrogenmalat E-352b salter av Eplesyre E-296, som fremstilles syntetisk. Som andre salter av eplesyre kan også kalsiummalat i tillegg til å være et surhetsregulerende middel, anvendes som antioksidant forsterker mot bl.a harskning av fett. Tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-350a. ADI = Som eplesyre E-296 ingen begrensning av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-352a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

352b

E-352b

Kalsiumhydrogenmalat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kalsiumhydrogenmalat er i likhet med Kalsiummalat E-352a salter av Eplesyre E-296. Se ellers beskrivelse under E-352a. Tillatt brukt i Norge og EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-350a. ADI = Som eplesyre E-296 ingen begrensning av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-352b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

353

E-353

Metavinsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Metavinsyre fremstille av Vinsyre E-334, og anvendes under vinproduksjon for utskilling av overflødig kalsium. Dette er ikke tillatt brukt i Norge men brukes i andre europeiske land og spesielt der hvor det foregår vinproduksjon. Husk, vin importeres også til Norge.

 

Helsemessig informasjon:

Ingen beskrivelser tilgjengelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-353 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

354

E-354

Kalsiumtartrat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kalsiumtartrat er Kalsiumsalt av Vinsyre, og er betegnet med Tartrater. (Se også (salter av vinsyre E-335 til E-337). Forekommer naturlig og spesiellt i druer. Vinsyre fremstilles som et biprodukt av vinproduksjon. Vinsyre og tartratene kan fremstilles syntetisk.

Anvendes som et surhetsregulerende tilsetningsstoff, og har i tillegg en forsterkende effekt på antioksidanter. Tillatt brukt i Norge bl.a. i godteri. Se ellers beskrivelse under vinsyre

E-334. Er tillatt brukt i andre europeiske land bl.a. i matproduksjon.

 

Helsemessig informasjon:

Det er i følge beskrivelser forsket forholdsvis godt på effekten av vinsyre og tartratene, og de regnes som ufarlig. Likevel må man være oppmerksom på at store doseringer kan virke avførende og kan i tillegg gi både oppkast og sterk kvalme. ADI = 0.30 mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-354 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

355

E-355

Adipinsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Adipinsyre finnes naturlig bl.a. i rødbeter. I tillegg til at dette tilsetningsstoffet anvendes som et surhetsregulerende middel, kan det både benyttes som hevemiddel og smakstilsetning. Adipinsyre er ikke tillatt brukt i Norge men i de fleste EU-tilknyttede land i spesielle produkter.

 

Helsemessig Informasjon:

Ingen beskrivelser tilgjengelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle annet enn at man bør være forsiktig all den tid det ikke foreligger noen beskrivelser vedrørende helsemessig informasjon.

 

E-355 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

356

E-356

Natriumadipat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Natriumadipat er salt av Adipinsyre E-355. Dette tilsetningsstoffet er ikke tillatt brukt i Norge men brukes tilsvarende E-355 i andre europeiske land. Se ellers beskrivelse under Adipinsyre E-355.

 

Helsemessig Informasjon:

Ingen beskrivelser tilgjengelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle annet enn at man bør være forsiktig all den tid det ikke foreligger noen beskrivelser vedrørende helsemessig informasjon.

 

E-356 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

357

E-357

Kaliumadipat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Kaliumadipat i likhet med Natriumadipat E-356, salt av Adipinsyre E-355. Heller ikke dette tilsetningsstoffet er ikke tillatt brukt i Norge. Brukes i andre europeiske land som E-355.

Se ellers beskrivelse under Adipinsyre E-355.

 

Helsemessig Informasjon:

Ingen beskrivelser tilgjengelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle annet enn at man bør være forsiktig all den tid det ikke foreligger noen beskrivelser vedrørende helsemessig informasjon.

 

E-357 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

363

E-363

Ravsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Ravsyre er en type surhetsregulerende middel som finnes naturlig bl.a. i brokkoli. Det er ikke tillatt brukt hverken i Norge, Sverige eller Danmark men brukes i en del andre europeiske land bl.a. i bakevarer.

 

Helsemessig Informasjon:

Ingen beskrivelser vedrørende ravsyre tilgjengelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Siden dette tilsetningsstoffet er forbudt i flere land bør man utvise forsiktighet.

 

E-363 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

370

E-370

1,4-Heptonolakton

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

1,4-Heptonolakton er en type syre som i følge tilgjengelig informasjon har vært gjenstand for lite eller ingen forskning. Den er ikke tillatt brukt hverken i Norge, eller i noen av de EU tilknyttede land. Ekspertkommiteen i EU-systemet har forbudt dette tilsetningsstoffet bl.a. fordi man vet for lite om eventuelle skadevirkninger.

 

Helsemessig Informasjon:

Ingen beskrivelser tilgjengelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Siden dette tilsetningsstoffet er forbudt i flere land bør man holde seg langt unna dette.

 

E-370 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

375

E-375

Nikotinsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

E-375 Nikotinsyre er også kjent som vitamin B3. Vitamin B3 finnes naturlig i både gjær og lever. Dette er et stoff som er "nødvendig" for menneskekroppen innen visse mengder. Nikotinsyre fremstilles av nikotin under en kjemisk prosess, men er ikke giftig nikotin fra tobakk. Nikotinsyre er en type tilsetningsstoff som benyttes for bevaring av farge i bl.a. visse typer av bakevarer. Nikotinsyre er ikke godkjent for bruk som tilsetningsstoff i Norge eller EU-land, og det er bare godkjent av EU bare som tilsetningsstoff i vitaminpiller.

Til tross for at EU ikke har godkjent dette som tilsetningsstoff i næringsmidler, er nikotinsyre bl.a. brukt i danske frokostblandinger. Nikotinsyre kan du i tillegg til det som allerede er nevnt også se med betegnelsene Niacin og nikotinamid.

 

Helsemessig Informasjon:

Det finnes få beskrivelser om nikotinsyre, men av det som er tilgjengelig beskrives dette som ufarlig i små doseringer. Ved stort inntak av nikotinsyre, eksempelvis ved inntak av for mange vitaminpiller, kan dette føre til en viss form for ubehag. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Siden dette tilsetningsstoffet er forbudt i flere land bør man utvise stor forsiktighet.

 

E-375 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

380

E-380

Triammoniumsitrat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Triammoniumsitrat er salt av E-330 Sitronsyre, og er en forbindelse mellom sitronsyre og ammoniakk. Triammoniumsitrat anvendes i osteprodukter. Tilsetningsstoffet er ikke ikke tillatt brukt hverken i Norge, Sverige eller Danmark men godkjent for bruk som tilsetningsstoff av EU's ekspertkommite.

 

Helsemessig Informasjon:

Av det lille som finnes med informasjon vedrørende Triammoniumsitrat fremkommer det at alle typer av ammoniakkforbindelser kan avgi ammoniakk til menneskekroppen i små mengder. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Siden dette er et tilsetningsstoff hvor det finnes lite informasjon vedrørende forskning og eventuelle skadevirkninger, og som i tillegg er forbudt i flere land, bør man holde seg langt unna dette.

 

E-380 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

381

E-381

Ammoniumferrositrat

 

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Ammoniumferrositrat produseres av E-330 Sitronsyre. Det anvendes i utlandet bl.a. i mel, og det er også registrert i produkter som morsmelkerstatninger. Tilsetningsstoffet er ikke ikke tillatt brukt hverken i Norge, Sverige, Danmark eller andre EU-land. Brukes likevel noe i Storbritania.

 

Helsemessig Informasjon:

Av det lille som finnes med informasjon vedrørende Ammoniumferrositrat fremkommer det at alle typer av ammoniakkforbindelser kan avgi ammoniakk til menneskekroppen i små mengder. Dette tilsetningsstoffet er også beskrevet å ha en viss innvirkning på nervesystemet.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Siden dette er et tilsetningsstoff hvor det finnes lite informasjon vedrørende forskning og eventuelle skadevirkninger, og som i tillegg er forbudt i flere land, bør man utvise stor forsiktighet.

 

E-381 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

385

E-385

Kalsiumnatrium EDTA

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Kalsiumnatrium et det som kjemiekspertene definerer som en kompleksdanner og som betyr at stoffet innehar evnen til binding av positive frie metallioner i mat. Dette betyr i denne sammenheng eksempelvis at små mengder metall som stammer fra en virksomhets produksjonsutstyr og som kan skape både dårlig smak og farge på et næringsmiddelprodukt, bindes av kalsiumnatrium. Tilsvarende nytte kan dette tilsetningsstoffet gjøre i menneskekroppen, og er av den grunn bl.a. benyttet av medisinen mot blyforgiftning.

Kalsiumnatrium er ikke tillatt brukt i Norge, men er godkjent for bruk i EU-land. Du kan finne dette brukt i produkttyper som krabbe på boks, mange typer av lett-produkter, sauser og i enkelte grønnsaker. Du kan også enkelte ganger se dette stoffet beskrevet som:

Kalsiumnatriumetylendiamintetraacetat.

 

Helsemessig Informasjon:

Fra tilgjengelig informasjon som beskriver virkninger ved foretatte dyreforsøk, er det påvist både lever- og nyreskader. Store doseringer kan påvirke mineralbalansen i menneske-kroppen.

 

Egne kommentarer:

Vær oppmerksom på, og unngå hvis du kan et tilsetningsstoff av denne type.

 

E-385 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

 

 

 

Surhetsregulerende 500-530

 

 

E-500 - E-530

Surhetsregulerende

 

       Her kan du lese om de Surhetsregulerende midlene E-500 - E-530

 

      (Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Surhetstregulerende midler har evnen til å påvirke surhetsgraden i forskjellige typer produkter. Betegnelsen surhetsgrad, er samme som pH-verdi.

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-500a

Natriumkarbonat

(Soda)

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-500b

Natriumhydrogenkarbonat

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-500c

Natriumhydrogendikarbonat  (Natriumsesquikarbonat)

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-501a

Kaliumkarbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-501b

Kaliumhydrogenkarbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-503a

Ammoniumkarbonat

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

E-503b

Ammoniumhydrogenkarbonat

(Hjortetakksalt)

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

E-504a

Magnesiumkarbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-504b

Magnesiumhydroksid-

karbonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-507

Saltsyre

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-508

Kaliumklorid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-509

Kalsiumklorid

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

(E)-510

Ammoniumklorid

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-511

Magnesiumklorid

Surhets-

regulerende

Obs!

 

 

E-512

Tinnklorid

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-513

Svovelsyre

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-514a

Natriumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-514b

Natriumhydrogensulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-515a

Kaliumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-515b

Kaliumhydrogensulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-516

Kalsiumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-517

Ammoniumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-518

Magnesiumsulfat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-519

Koppersulfat

Surhets-

regulerende

Obs

 

 

E-520

Aluminiumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-521

Aluminiumnatriumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-522

Aluminiumkaliumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-523

Aluminiumammoniumsulfat

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-524

Natriumhydroksid

Surhets-

regulerende

Ja

 

 

E-525

Kaliumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-526

Kalsiumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-527

Ammoniumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-528

Magnesiumhydroksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-529

Kalsiumoksid

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Kan påvirke mage- og tarm

E-530

Magnesiumoksid

Surhets-

regulerende

Obs!

 


 

Beskrivelse 500-530

 

Surhetsregulerende midler

(Ref. E-nummer kodenøkkel)

 

E-500 - E-530


 

 

500a

E-500a

Natriumkarbonat

(Soda)

 

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffene E-500a/b/c er natriumsalter av kullsyre, Karbondioksid (se E-290). De fremstilles syntetisk av natriumklorid (koksalt) og karbondioksid, og benyttes som surhetsregulerende midler. Stoffene har en høy pH-verdi og er derfor definert som basiske. Bruksområdet er bakevarer som eks. bakepulver. Tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Rent natriumkarbonat er kjent som soda, og er etsende. Soda må ikke spises i ufortynnet form. Anvendt i mat er natriumkarbonat nøytralisert, sterkt fortynnet, og derved ikke ansett som helsefarlig. Ved overdreven bruk så kan dette føre til tarmskader. I en eller annen sammenheng har du ganske sikkert hørt ordet natron. Dette er et kjent middel mot magens syreoverskudd.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

ADI = for smør 0-2 g. pr. kg. vare.  ADI = for tørrmelk 0-200 g. pr. kg vare.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-500a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Drikkeprodukter

Club selters, blå

Club selters, sort

 

Desserter etc.

Ballerina kjeks m/nougat fyll  Banankake, Stulen

Bokstavkjeks

Cheesecake, Blackurrant

Cheesecake, Strawberry

Condis sjokoladekjeks

Citron måne (kake)

Cream Biscuit

Danish Cookies

Dobbelt vafler m/sitronsmak

Dobbelt vafler m/vaniljesmak

Fox's Crunch Creams

Framboisier (kake)

Gull vafler

Havreflarn

Jordbærkake, Stulen

Kokosboller

Marmormåne

Marsipankake, Stulen

Mumin Kjeks

Desserter etc.

Pepita, fyllt kakekjeks

Remi sjokoladekjeks

Safari cookies, frukt/nøtter

Safari cookies, sjokobit

Sjokoladekake, Stulen

Safari cookies, sjokolade

Salinas hvetekjeks

Saltiner

Selma kakekjeks

Sitronkjeks

Snackers

Tom og Jerry kjeks

Troja sjokoladekjeks

Vanilje creams

Vaniljekjeks

Marmormåne (kake)

Sitronmåne (kake)

 

Godteri

Bonbon karamelldrops

Double Dip, bruspulver

Gotte-pose

Tyrkisk Peber,Ekstra Hot

Kvikk-Lunch kjekssjokolade


 

 

500b

E-500b

Natriumhydrogenkarbonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumhydrogenkarbonat er tillatt brukt likt med E-500a. Se derfor beskrivelse under dette.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-500a.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-500b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godterier

Cadbury's Picnic sjokolade


 

 

500c

E-500c

Natriumhydrogendikarbonat

(Natriumsesquikarbonat)

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumhydrogendikarbonat er bl.a. et stoff som mange mennesker bruker for nøytralisering av magesyre. Se også beskrivelse under E-500a. Tillatt brukt som dette.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-500a.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-500c er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

501a

E-501a

Kaliumkarbonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffet er kaliunsalt av kullsyre, karbondioksid E-290. Dette forekommer naturlig i pottaske og ullavfall, men fremstilles syntetisk. Pottaske benyttes som hevemiddel og syrenøytrali-serende base. Det er tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Både dette stoffet og E-501b er i konsentrert form etsende og det må ikke fortæres i ufortynnet form. Anvendt i mat er stoffet nøytralisert, sterkt fortynnet, og derved ikke helsefarlig. Man må være meget oppmerksom under arbeid med rene, ufortynnede stoffer slik at disse ikke fører til skader. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-501a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

501b

E-501b

Kaliumhydrogenkarbonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliumhydrogenkarbonat er som kaliumkarbonat (E-501a) kaliunsalt av kullsyre, karbondioksid E-290, og er også tillatt brukt som dette. Se beskrivelse under E-501a.

 

Helsemessig informasjon:

Se under E-501a. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-501b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

503a

E-503a

Ammoniumkarbonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Ammoniumkarbonat og Ammoniumhydrogenkarbonat (E-503b) er salter av Ammoniakk

E-527 og Karbondioksid E-290. Stoffene fremstilles nå syntetisk, men ble tidligere fremstilt av hjortetakker og fikk derav navnet, hjortetakksalt og hornsalt. I ren, konsentrert form har stoffene en skarp lukt av ammoniakk. Stoffene benyttes som hevemiddel. De er tillatt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Anvendt i mat er dette harmløst, men kan likevel være irriterende dersom man inntar store menger av produkter som inneholder disse stoffene. Slikt inntak kan bl.a. medføre irriterte slimhinner. Karbonatene i ren form kan også være sterk hudirriterende.

ADI = Ingen begrens-ning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Utvis forsiktighet ved bruk av disse tilsetningsstoffene i konsentrert form. Husk at det finnes alternativer.

 

E-503a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godterier

Cadbury's Picnic sjokolade

 

Desserter etc.

Ballerina kjeks m/nougat fyll  Bokstavkjeks

Cheesecake, Blackurrant

Cheesecake, Strawberry

Condis sjokoladekjeks

Cream Biscuit

Fox's Crunch Creams

Gull vafler

Havreflarn, Swits

Konditori Mumin Kjeks

Mazarin, gammeldags, Swits

Mazarin 4-pack

Desserter etc.

Pepita, fyllt kakekjeks

Remi sjokoladekjeks

Safari cookies m/frukt/nøtter

Safari cookies, sjokobiter

Safari cookies m/sjokolade

Salinas hvetekjeks

Saltiner

Selma kakekjeks

Sitronkjeks

Snackers

Tom og Jerry kjeks

Troja sjokoladekjeks

Vanilje creams

Vaniljekjeks


 

 

503b

E-503b

Ammoniumhydrogenkarbonat

(Hjortetakksalt)

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Ammoniumhydrogenkarbonat og Ammoniumkarbonat (E-503a) er salter av Ammoniakk

E-527 og Karbondioksid E-290. Stoffene fremstilles syntetisk. Tillatt brukt som E-503a.

Se beskrivelse under E-503a.

 

Helsemessig informasjon:

Tilsvarende E-503a hvor det brukt i mat er harmløst, men kan likevel være irriterende dersom man inntar store menger av produkter som inneholder stoffene, eks. kaker. Slik overdreven bruk kan i følge beskrivelser bl.a. medføre irriterte slimhinner. Det er også viktig å være oppmerksom på at karbonatene er i ren form kan være sterk hudirriterende. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Utvis forsiktighet ved bruk av denne type tilsetningsstoff i konsentrert form.

 

E-503b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte med E-503b. Produktene

er som regel bare merket med E-503


 

 

504a

E-504a

Magnesiumkarbonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Magnesiumkarbonat og Magnesiumhydroksidkarbonat E-504b finnes naturlig som mineralet magnesitt. Forekommer også i mineralet dolomitt men da sammen med kalsiumkarbonat,

E-170. Benyttes både som heve- og surhetsregulerende middel. Tillatt i Norge og EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

Dette stoffet er av ekspertene ansett som ufarlig.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-504a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

504b

E-504b

Magnesiumhydroksidkarbonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Magnesiumhydroksidkarbonat og Magnesiumkarbonat E-504a finnes naturlig som mineralet magnesitt. Forekommer også i mineralet dolomitt men da sammen med kalsiumkarbonat,

E-170. Benyttes både som heve- og surhetsregulerende middel. Tillatt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Dette stoffet er som E-504a ansett av ekspertene som trygt. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-504b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

507

E-507

Saltsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Stoffet forekommer naturlig i magesekken som magesyre. Fremstilles syntetisk. Saltsyre blir benyttet innen mange områder, og det kan som eksempler nevnes fremstilling av stivelse og desinfeksjonsmiddel bl.a. til maskiner som benyttes for produksjon av næringsmiddler. Sistnevnte har den negative effekt at saltsyre derved kan overføres til de ferdige produkter, med den uheldige virkning dette da kan ha. Saltsyre er tillatt i Norge men vel å merke kun som tilsetning i drikkevann fra godkjendte vannverk og i meget små mengder. Saltene av saltsyre kalles klorider. Tillatt brukt i andre europeiske land som tilsetningsstoff i alle typer matvarer. I Norge er dette stoffet ellers ikke tillatt brukt.

 

Helsemessig informasjon:

Konsentrert saltsyre er etsende. Dampene fra denne syren er farlig å innånde. Brukt i næringsmidler er stoffet sterkt fortynnet og nøytralisert. Hvis man nøytraliserer saltsyre med Natriumhydroksid fremkommer vann og Natriumklorid som igjen er det vi kjenner som vanlig kjøkkensalt.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt innen de områder hvor dette er tillatt brukt, og da selvfølgelig også i den fortynnede formed det er gitt godkjenning for.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle, annet enn at hvis du leser produktregistreringen vil du finne at saltsyre er oppført på en type drops som er mye spist av barn, og man kan i slike sammenheng spørre seg om: Hvor effektiv er den produktkontrollen vi alle "stoler" på?

 

E-507 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri etc.

Tyrkisk peber (HoT 'N' Chili), Brynhild


 

 

508

E-508

Kaliumklorid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliumklorid er kaliumsalt av saltsyre. Det har en meget bitter smak slik at det ikke kan brukes rent men bare i blandinger med vanlig bordsalt. I motsetning til vanlig bordsalt inneholder ikke kaliumklorid natrium og er av derved ikke skadelig for personer som lider av høyt blodtrykk. Tillatt brukt i Norge og EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

Kaliumklorid er regnet som et ufarlig tilsetningsstoff.

ADI = Ingen begrensning av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-508 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost" etc.

NAN-morsmelkerstatning

 


 

 

509

E-509

Kalsiumklorid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Kalsiumklorid er i likhet med Kaliumklorid E-508 salt av Saltsyre, (kalsiumsalt, og fremstilles bl.a. ved oppløsning av kritt i saltsyre. Benyttes enkelte ganger for å påvirke smak og konsistens eksempel ved koking av rabarbra for nøytralisering av oksalsyren. Kalsiumklorid i ren form brukes bl.a. i veisalt. Tillatt i Norge ifg. positivliste, SNT. Dette er også tillatt brukt i EU-tilknyttede land.

 

Helsemessig informasjon:

Kalsiumklorid må ikke spises direkte. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-509 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Normanna-ost, smørbar, Tine

 


 

510

(E)-510

Ammoniumklorid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Ammoniumklorid er salt av Saltsyre E-507 og Ammoniakk E-527, og er egentlig det samme som salmiakk. Stoffet gir en typisk salmiakksmak som mange av oss kjenner fra saltpastiller og enkelte slag tyggegummi. Benyttes også innen medisinen som hostestillende middel. Stoffet er etter nye regler egentlig ikke lenger å betrakte som et tilsetningsstoff, men et aromastoff og skal av den grunn skrives som 510 og ikke E-510. Det er likevel valt oppført her med "gammel" betegnelse, men i parentes, fordi det finnes en mengde produkter på markedet som har påført E-510. Tillatt i Norge som aromatilsettng. Tillatt også i EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

Salmiakk er skadelig både for menneskekroppens indre organer og vårt nervesystem. Produkter som har stort innhold av dette stoffet er antatt å være helseskadelig.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt kun med den begrunnelse av at man mener smak begrenser bruk.

 

Egne kommentarer:

Vær oppmerksom på produkter som inneholder dette stoffet. Kjøp dem ikke.

 

E-510 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Godteri

Baltazar Godte-mix

Big-Ben lakris konfekt

Bonbon ballongpinne

Bonbon karamelldrops

Bonbon pastiller

Bølle-frø, salmiakklakris

Godt & Blandet

Julepose

Knott, bl. halspasttiller

Matador

 

Godteri

Pastirol, Salmiak-drops

Salmiakk, salt kringler

Salt-bomber, salt lakris

Smurf, salt-lakrits-drops)

Tom & Jerry bl. pose

Tyrkisk Peber - Ekstra Hot

Tyrkisk peber (HoT 'N' Chili)

Vicks Fresh, Lakrits halsp.

 

Drikkeprodukter

En lille tyrkisk, SHOT


 

511

E-511

Magnesiumklorid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Magnesiumklorid er magnesiumsalt av Saltsyre E-507. Dette stoffet finnes naturlig i sjøvann. Er tillatt i Norge, og anvendes i mineralvann. Tillatt også i EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

Ufarlig når det anvendes slik det er beskrevet for bruk i næringsmidler, men for mye magnesium kan føre til en lettere diare'. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-511 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost" etc.

NAN-morsmelkerstatning


 

512

E-512

Tinnklorid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Tinnklorid er tinnforbindelse med saltsyre E-507. Dette stoffet er definert som forurensning når/hvis det forekommer i næringsmidler. Tinnklorid har en holdbarhetseffekt på eventuelle farger som finnes i matprodukter. Er ikke tillatt brukt i Norge, men tillatt i EU-land i enkelte produkter.

 

Helsemessig informasjon:

I følge beskrivelser av forskningsrapporter har Tinnklorid gitt betydelige skader på forsøksdyr. ADI = Ingen oppgitt verdi pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Dette er en type tilsetningsstoff man bør unngå.

 

E-512 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

513

E-513

Svovelsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dette er en sterk syre som fremstilles syntetisk. Forekommer også naturlig i form av salte sulfater. Benyttes som surhetsregulerende middel og til fremstilling av modifisert stivelse. (Se E-1404). Tillatt i Norge, men da kun i drikkevann fra godkjendte vannverk, og i ganske små mengder. Tillatt brukt i EU-land i matprodukter.

 

Helsemessig informasjon:

Konsentrert svovelsyre er sterk etsende og kan medføre døden hvis det drikkes i konsentrert form. Fortynnet og nøytralisert svovelsyre (sulfat), vurderes av ekspertene med ingen helsemessig problemer.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt vel å merke i nøytraløisert form.

 

Egne kommentarer:

Dette er et stoff hvor man må følge de gitte anvisninger.

E-513 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

514a

E-514a

Natriumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumsulfat er natriumsalt av Svovelsyre og og inngår i gruppen E-514a - E-523. Det forekommer i naturen som mineralet marabilitt. Finnes ellers i mineralvann og saltvann. Fremstilles syntetisk, og anvendes i mineralvann, og som avføringsmiddel innen medisinen. Tillatt i Norge og EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

I følge beskrivelser kan Natriumsulfat ved anvendelse i store mengder virke avførende, men er uten effekt i den sammenheng i de mengder som forekommer i mineralvann.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-514a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost" etc.

Aquafresh tannkrem 


 

514b

E-514b

Natriumhydrogensulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumhydrogensulfat er i likhet med Natriumsulfat E-514a, natriumsalt av Svovelsyre og inngår i gruppen E-514a - E-523. Tillatt både i Norge og EU-land, hvor det bl.a. anvendes i tyggegummi. . Se beskrivelse under E-514a.

 

Helsemessig informasjon:

I følge beskrivelser kan Natriumhydrogensulfat ved anvendelse i store mengder virke avførende, men er uten effekt i den sammenheng i de mengder som forekommer i mineralvann. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-514b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

515a

E-515a

Kaliumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Kaliumsulfat er kaliumsalt av Sovelsyre. Dette stoffet er ikke tillatt i Norge, men anvendes i andre europeiske lan bl.a. innen ølproduksjon. Se ellers beskrivelse under E-514a.

 

Helsemessig informasjon:

Ingen oppgitte data. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-515a er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

515b

E-515b

Kaliumhydrogensulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Kaliumhydrogensulfat er salt av Svovelsyre. Kaliumhydrogensulfat er ikke tillatt i Norge, men brukes i mange av EU-landene. Se beskrivelse under E-514a og E-515a.

 

Helsemessig informasjon:

Ingen oppgitte data.  ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-515b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

516

E-516

Kalsiumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kalsiumsulfat er kalsiumsalt av Svovelsyre (gips), og forekommer utbredt i naturen i mineralform. Benyttes som surhetsregulerende middel og som næringssalt. Blir i tillegg benyttet som fyllstoff bl.a. i tabletter. Tillatt brukt i Norge og i de fleste europeiske landene.

 

Helsemessig informasjon:

I små doseringer er dette ikke ansett som skadelig. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-516 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

517

E-517

Ammoniumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Ammoniumsulfat er sulfat, salter av svovelsyre. Dette tilsetningsstoffet benyttes i både øl-produkter og dypfryste grønnsakprodukter bl.a som bærestoff. Ammoniumsulfat er ikke tillatt brukt i Norge, men er godkjent i alle EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

I følge ekspertisen kan alle ammoniumforbindelser avgi ammoniakk i menneskekroppen, og derved være det man kan kalle irriterende for bl.a. kroppens nervesystem.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Dette er en type tilsetningsstoff man bør unngå.

 

E-517 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

518

E-518

Magnesiumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Magnesiumsulfat forekommer naturlig som mineralet epsomitt, og er magnesiumsalt av svovelsyre. Benyttes i mineralvann for å oppnå riktig vannkvalitet, og innen medisinen som avføringsmiddel (engelsk salt eller epsomsalt). Tillatt i Norge, Sverige og Danmark men blir antagelig ikke godkjent av EUs-ekspertkommite' etter nye regler ca. '97.

 

Helsemessig informasjon:

Virker avførende ved inntak av store mengder, men har ikke den effekten når stoffet anvendes i mineralvann. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-518 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

519

E-519

Koppersulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Koppersulfat er et tilsetningsstoff som bl.a brukes som sprøytemiddel på poteter. I de land hvor dette er tillatt benyttes det som et fargestabiliserende middel på enkelte grønnsaker. Er ikke tillatt i Norge, men kan likevel finnes i enkelte kosttilskuddtabletter.

Dette er heller ikke godkjent av EUs-ekspertkommite' men brukes likevel både i Sverige og i Danmark.

 

Helsemessig informasjon:

Koppersulfat kan fremkalle brekninger og det er i tillegg skadelig både for lever og nyrer.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Du bør unngå produkter med et tilsetningsstoff av denne art.

 

E-519 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost" etc.

NAN-morsmelkerstatning


 

520

E-520

Aluminiumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Aluminiumsulfat er et tilsetningsstoff som ikke er tillatt brukt hverken i Norge*, Sverige eller Danmark, men som tillattes i andre europeiske land. bl.a. i grønnsaker (pickles) og enkelte kandiserte frukter. *Eneste tillatte bruksområdet i Norge er som tilsetning til drikkevann i noen få vannverk. Er tillatt i andre EU-land i spesielle produkter.

 

Helsemessig informasjon:

Aluminiumsulfat inneholder aluminium, og selv om menneskekroppen har et visst behov for mikroskopiske mengder av dette, vet man fra forskningen at større inntak er direkte helseskadelig. Aluminium er et stoff hvor det er påvist at dette kan lagres i hjernen. I tillegg finnes det beskrivelser som frenhever dette som et stoff relatert til Parkinsons sykdom.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Unngå for all del produkter med et tilsetningsstoff av denne art. Du kan finne det eksempelvis i kandiserte og glaserte produkter i utlandet.

 

E-520 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

521

E-521

Aluminiumnatriumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Aluminiumnatriumsulfat er et tilsetningsstoff som ikke er tillatt brukt i Norge, men som brukes en del i andre europeiske land, bl.a. i forskjellige oster. Se beskrivelse under E-520.

 

Helsemessig informasjon:

Se E-520. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt siden dette ikke er tillatt.

 

Egne kommentarer:

Unngå for all del produkter med et tilsetningsstoff av denne art.

 

E-521 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

522

E-522

Aluminiumkaliumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Aluminiumkaliumsulfat er et tilsetningsstoff som delvis er tillatt brukt i Norge, men bare i syltede agurker og pickles. Er tillatt brukt i andre europeiske land på linje med  E-520. Fremstilling av dette stoffet skjer ved en kjemisk prosess av alunitt. Dette stoffet har tidligere vært benyttet innen medisinen som blodstillingsmiddel. Se ellers beskrivelsen under E-520.

 

Helsemessig informasjon:

Se E-520. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Se E-520.

 

E-522 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

523

E-523

Aluminiumammoniumsulfat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Aluminiumammoniumsulfat er et tilsetningsstoff som er tillatt, men lite brukt i Norge. Det er også tillatt i EU-landene. Se ellers beskrivelse under E-520.

 

Helsemessig informasjon:

I tillegg til det som er beskrevet under E-520, inneholder aluminiumammoniumsulfat ammoniakk, som er skadelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Du bør unngå produkter med et tilsetningsstoff av denne art.

 

E-523 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

524

E-524

Natriumhydroksid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumhydroksid er det vi kjenner omtalt som kaustisk soda. Dette er en sterk base som fremstilles syntetisk. Base nøytraliserer syrer under dannelse av natriumsalter. Kaustisk soda brukes mye, men da tynnet i ulike grader. Mange nordmenn kjenner dette stoffet spesielt ved juletider, fra lutefisk. Kaustisk soda brukes også til bl.a. luting av maling og lakkerte møbler. I næringsmiddelindustrien brukes dette stoffet bl.a. i produksjon av fargestoffet karamell E-150. Tillatt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Natriumhydroksid er meget sterkt etsende og gir ved den minste berøring "brannsår" enten dette er i tørt eller fugtigt. Dette stoffet skal fortynnes og nøytraliseres mye før man kan si at det ikke er farlig å hanskes med. Hvor mye ekspertene har forsket på dette stoffet og eventuelle resultater vites ikke. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt (beregnet da i fortynnet og nøytralisert form).

 

Egne kommentarer:

Av egen erfaring ved luting av malte møbler, er det registrert at dette stoffet MÅ behandles forsiktig. Skal du bruke dette, så bruk både lange gummihansker, ansiktsmaske og vernebriller. Får du dette stoffet i øynene, skyll meget godt med vann og oppsøk lege så fort som mulig!

 

E-524 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Brelett-lettmargarin

"Helsekost" etc.

Aquafresk tannkrem


 

525

E-525

Kaliumhydroksid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffet er en sterk base som nøytraliserer syrer under dannelse av kaliumsalter. Det fremstilles syntetisk, og har den effekten at det trekker vann. Tillatt i Norge og andre europeiske land. Brukes i sistnevnte land bl.a. i barnemat. Du kan også se dette beskrevet med etskali. Se ellers beskrivelse under E-524.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-524. ADI = Se E-524.

 

Egne kommentarer:

Se E-524.

 

E-525 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

526

E-526

Kalsiumhydroksid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Hvis man tilsetter vann til Kalsiumoksid E-529 fremkommer Kalsiumhydroksid eller lesket kalk som noen betegner dette. Syrenøytraliserende under dannelse av kalsiumsalter. Tillatt i Norge på limje med E-524. Se derfor beskrivelse under dette.

 

Helsemessig informasjon:

Se E-524. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt (beregnet da i fortynnet og nøytralisert form).

 

Egne kommentarer:

Se E-524.

 

E-526 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

527

E-527

Ammoniumhydroksid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffet Ammoniumhydroksid (salmiakkspiritus) forekommer ved oppløsning av gassen ammoniakk i vann. Dette er et stoff som i hovedsak brukes som det man kaller for et teknisk hjelpestoff ved produksjon av næringsmidler, og er da ikke påbudt beskrevet på det ferdige produkts emballasje. Når et stoff brukes i denne sammenheng har man ingen viten om hvor mye av dette som følger med det ferdige produkt ut til forbruker. Tillatt i Norge.

Stoffet er også tillatt brukt i andre europeiske land som tilsetningsstoff til matprodukter. Du kan noen ganger se dette omtalt som salmiakkspiritus.

 

Helsemessig informasjon:

Dette stoffet er farlig i konsentrert form, og avgir en meget sterk lukt. Fortynnet er stoffet uten det ekspertene karakteriserer med helsemessig problemer.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Dette et stoff som absolutt ikke er å spøke med når det forekommer i konsentrert form.

 

E-527 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost" etc,

Denivit, tannkrem  


 

528

E-528

Magnesiumhydroksid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Magnesiumhydroksid brukes tilsvarende E-527. Se derfor beskrivelsen under dette. Tillatt i Norge som teknisk hjelpestoff men forbudt som tilsetningsstoff. Tillatt brukt i EU-land som tilsetningsstoff i matprodukter.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-527. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Se E-527.

 

E-528 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

529

E-529

Kalsiumoksid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffet Kalsiumoksid fremstilles av kalk, og anvendes som tilsetning til vann i vannverk, og som teknisk hjelpestoff i produksjon av næringsmidler. Se beskrivelse under E-527. Tillatt i Norge slik som beskrevet ovenfor. Kalsiumoksid er tillatt brukt som tilsetningsstoff i matprodukter i EU-landene.

 

Helsemessig informasjon:

Kalsiumoksid er ufarlig i de mengder som tilsettes i drikkevann. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle, men se likevel under E-527.

 

E-529 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

530

E-530

Magnesiumoksid

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Magnesiumoksid finnes i naturen som mineralet periklas, men fremstilles syntetisk. Benyttes som base og hjelpestoff  "fyllstoff" til tabletter, samt antiklumpemiddel. Er tillatt både i Norge og EU-landene.

 

Helsemessig informasjon:

Stoffet brukes innen medisinen for å nøytralisere magesyre. Det gir ingen bivirkninger.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-530 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

 

 

 

 

Surhetsregulerende 574-585

 

E-574 - E-585

Surhetsregulerende

 

       Her kan du lese om de Surhetsregulerende midlene E-574 - E-585

 

      (Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-574

Glukonsyre

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-575

Glukono-delta-lakton

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-576

Natriumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-577

Kaliumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-578

Kalsiumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-579

Jernglukonat

(ferroglukonat)

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

E-580

Magnesiumglukonat

Surhets-

regulerende

Nei

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-585

Jernlaktat

(ferrolaktat)

Surhets-

regulerende

Obs!

 


 

 

 

Beskrivelse 574-585

 

Surhetsregulerende midler

(Ref. E-nummer kodenøkkel)

 

E-574 - E-585


 

 

574

E-574

Glukonsyre

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Glukonsyre fremkommer ved oksidasjon, eller bedre omtalt, som en kjemisk prosess av druesukker og oksygen. Dette tilsetningsstoffet som er forholdsvis nytt i E-nummer sammenheng, brukes utelukkende som et surhetsregulerende middel og er tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informason:

Det foreligger så og si ingen beskrivelser som omtaler glukonsyre, men det fremkommer av det lille som er tilgjengelig at stoffet regnes som ufarlig. Dette med bakgrunn i at glukon-syre er et stoff som dannes i menneskekroppen ved forbrenning av glukose.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-574 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

575

E-575

Glukono-delta-lakton

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Glukono-delta-lakton fremstilles tilsvarende Glukonsyre E-574, og er et surhetsregulerende middel som benyttes mye i spekamat, kaker, kjeks etc. Benyttes også som det man kaller for et teknologisk hjelpestoff. Glukono-delta-lakton er tillatt brukt i Norge og i EU-landene.

 

Helsemessig informasjon:

Det foreligger få beskrivelser som omtaler glukono-delta-lakton, men fra de opplysninger som er tilgjengelig fremkommer signaler på at stoffet regnes som ufarlig.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt. ADI = for spekepølse 0-10 g. pr. kg. ferdig vare. Beskrives og merkes noen ganger med D.T.L

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-575 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

576

E-576

Natriumglukonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumglukonat er salt av Glukonsyre, og benyttes bl.a. som emulgator. Dette tilsetnings-stoffet er tillatt brukt i produkter både i Norge og i de fleste andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Natriumglukonat er et av de mange tilsetningsstoffer hvor det er foretatt minimalt med forskningsarbeid. I følge beskrivelser er det hittil ikke funnet helsemessig problemer.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

ADI = for sjokolade og sjokolade-mousse 0-5 g. pr. kg. vare.

ADI = for tyggegummi 0-54 g. pr. kg. vare.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-576 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

577

E-577

Kaliumglukonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliumglukonat er i likhet med Natriumglukonat E-576 salt av Glukonsyre, og benyttes bl.a. som emulgator. Dette tilsetningsstoffet er tillatt brukt i produkter både i Norge og i de fleste europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse og ADI under E-574 og E-576.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-577er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

578

E-578

Kalsiumglukonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kalsiumglukonat er nok et tilsetningsstoff som er salt av Glukonsyre. Tillatt brukt både i Norge og EU-landene. Brukes bl.a. i tannkren og godteri. Se ellers beskrivelse under E- 574 og E-576.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse og ADI under E-574 og E-576.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-578 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

579

E-579

Jernglukonat

(Ferroglukonat)

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Jernglukonat er jernsalt som fremstilles av Glukonsyre, og brukes som sort farge til oliven bl.a. for at disse skal bevare fargen under nødvendig lagringstid. Er tillatt brukt i Norge, men da bare i oliven. Tilsvarende bruksområde gjelder innen EU-landene.

 

Helsemessig informasjon:

Jernglukonat er vurdert som et ufarlig tilsetningsstoff innen det aktuelle (men begrensede) bruksområdet. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-579 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

580

E-580

Magnesiumglukonat

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Magnesiumglukonat er salt fremstilt av Glukonsyre. Dette er et tilsetningsstoff som bl.a. brukes som emulgator. Er tillatt brukt i Norge i bl.a. tyggegummi, men blir, selv om det står oppført på positivlisten til SNT pr. september '96, antagelig forbudt ved innføring av nytt regelverk ca. '97. Magnesiumglukonat er ikke godkjent av EUs-ekspertkomite'.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-574. ADI = 0-50 mg. pr. kg. kroppsvekt. ADI = for sjokolade og sjokolademousse 0-5 g. pr. kg. vare. ADI = for tyggegummi 0-54 g. pr. kg. vare.

 

Egne kommentarer:

Vi bør klare oss godt uten tilsetningsstoffer som er forbudt i andre land.

 

E-580 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

585

E-585

Jernlaktat

(Ferrolaktat)

 

Surhetsregulerende

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Jernlaktat er fremstilt av Melkesyre. Stoffet er tillatt brukt i Norge, men da bare til å gi spesielle produkter svart farge, eks. trøfler. Tillatt innen EU-landene bare i oliven.

 

Helsemessig informasjon:

Det er beskrevet som ingen Helsemessig problemer innefor det begrensede bruksområdet.

ADI = 0-1.6 g. pr kg. vare, som fargetilsetningsstoff.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-585 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 


Annonser

Det ække no E i Safari!


Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo Pizza


 Copyright © by author:

Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

All rights reserved.

Personvern