Hjem

Annonsere

Kontakt

Linker

E-nummer bok

Hva heter tilsetningsstoffene?

E-100 - E-1520

Hvem får mest?

Skadevirkninger

Mye godt uten E

Glutenfri

Økologisk

BarnematAltomLondon.no


 


 

Konserveringsmidler

 

E-200  -  E-290

 

 

Hva er et Konserveringsmiddel?

Konserveringsmidler skal hindre at næringsmidler blir ødelagt av mugg, gjær, bakterier (mikroorganismer), og at mat ikke bederves. De har også den egenskap at de bevarer smak, næringsverdi, og forlenger produktenes holdbarhetstid.

Dessverre gjør denne type tilsetningsstoff det mye lettere for produsentene å være slurvete med hygienen.  Konserveringsmidler er ikke tillatt brukt på ferskvarer, med unntak av lake til skalldyr, og skallet på noen frukter.

 

 

Konserveringsmidler       E-200 - E-290


 

Andre tilsetningsstoff:

 

 

Dersom et tilsetningsstoff beskrives i det etterfølgende oppsett med Obs under kolonne "Skadelig", betyr dette at de personer som er plaget av spesielle sykdommer som eksempelvis Astma, Allergi, Mage- og Tarm, Urinsyregikt osv., eller er disponert for slike (eks. gjennom arveanlegg), bør være meget oppmerksomme, og helst unngå den aktuelle type tilsetningsstoff.

Alle tilsetningsstoff som beskrives med Ja under kolonne "Skadelig", bør unngås av alle.

 

 

 

Hvilke av konserveringsmidlene...?

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

Har eller kan ha animalsk innhold

Er eller kan være allergifremkallende

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke celler og gener

Kan påvirke celler og gener

Kan gi fosterskader

Kan gi fosterskader

Kan være genmodifisert

Kan være genmodifisert

Kan påvirke hyperaktivitet

Kan påvirke hyperaktivitet

Er eller kan være kreftfremkallende

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke mage- og tarm

Kan påvirke mage- og tarm

 

(Se de enkelte tilsetningsstoffer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konservering

 

E-200 - E-290

Konserveringsmidler

 

   Her (nederst på siden) kan du lese om de enkelte konserveringsmidlene

 

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

 

 

E

nummer

Tilsetningsstoffets navn

Type

Skadelig

?

 

 

E-200

Sorbinsyre

Konserv.

Obs

 

 

E-201

Natriumsorbat

Konserv.

Obs

 

 

E-202

Kaliumsorbat

Konserv.

Obs

 

 

E-203

 Kalsiumsorbat

Konserv.

Nei

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-210

Benzosyre

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-211

Natriumbenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

 

Kan påvirke hyperaktivitet

E-212

Kaliumbenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-213

Kalsiumbenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-214

Etylparahydroksybenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

 

Kan påvirke hyperaktivitet

E-215

Natriumetylparahydroksy-

benzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-216

Propylparahydroksybenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-217

Natriumropylparahydroksy-

benzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-218

Metylparahydroksybenzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-219 

Natriummetylparahydroksy-

benzoat

Konserv.

 

Obs

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-220

Svoveldioksid (svovelsyrling)

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-221

Natriumsulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-222

Natriumhydrogensulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-223

Natriumdisulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-224

Kaliumdisulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-225

Kalsiumdisulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-226

Kalsiumsulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-227

Kalsiumhydrogensulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

Kan påvirke celler og gener

Er eller kan være allergifremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-228

Kaliumhydrogensulfitt

Konserv.

 

 

Ja

 

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

(E)-230

(E)-230

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

(E)-231

Ortofenylfenol

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-232

Natriumortofenylfenol

Konserv.

Ja

 

 

(E)-233

Tiabendazol

Konserv.

Ja

 

 

 

E-234

Nisin

Konserv.

Nei

 

 

E-235

Natamycin

Konserv.

Ja

 

 

E-236

Maursyre

Konserv.

Ja

 

 

E-237

Natriumforminat

Konserv.

Ja

 

 

E-238

Kalsiumforminat

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke mage- og tarm

E-239

Hexametylentetramin

Konserv.

 

Ja

 

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

E-242

Dimetyldikarbonat

Konserv.

Ja

 

 

E-249 

Kaliumnitritt

Konserv.

Ja

 

 

Er eller kan være kreftfremkallende

Kan påvirke hyperaktivitet

E-250

Natriumnitritt

Konserv.

 

Ja

 

 

 

Kan påvirke hyperaktivitet

E-251

Natriumnitrat

Konserv.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-252

Kaliumnitrat

Konserv.

Ja

 

 

E-260

Eddiksyre

Konserv.

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-261

Kaliumacetat

Konserv.

Obs!

 

 

E-262a

Natriumacetat

Konserv.

Nei

 

 

E-262b

Natriumhydrogenacetat

Konserv.

Nei

 

 

E-263

Kalsiumacetat

Konserv.

Nei

 

 

E-264

Ammoniumacetat

Konserv.

Ja

 

 

Dette tilsetningsstoffet har, eller kan ha animalsk innhold

E-270

Melkesyre

Konserv.

Obs!

 

 

E-280

Propionsyre

Konserv.

Nei

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-281

Natriumpropionat

Konserv.

Obs!

 

 

Er eller kan være allergifremkallende

E-282

Kalsiumpropionat

Konserv.

Obs!

 

 

E-283

Kaliumpropionat

Konserv.

Nei

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-284

Borsyre

Konserv.

Ja

 

 

Kan påvirke lever og nyrer

E-285

Natriumtetraborat

Konserv.

Ja

 

 

E-290

Karbondioksid (Kullsyre)

Konserv.

Nei

 


 

 

 

Beskrivelse

Beskrivelser av konserveringsmidlene

(Generell omtale / Helsemessig informasjon / Egne kommentarer)

 

Konserveringsmidler

(Ref. E-nummer kodenøkkel)

 

E-200 - E-290

 

Matprodukter har lett for å bli ødelagt og fordervet hvis disse oppbevares feil. Glemmer vi eksempelvis en boks med leverpostei utenfor kjøleskapet, går det ikke lang tid før vi kan se små men raskt voksende ulldotter som dukker opp både her og der. Den er invadert av mikroorganismer som bakterier, mugg og gjærsopper før vi aner det.

 

Konserveringsmidler er den gruppe tilsetningsstoffer som skal gjøre at mat ikke ødelegges av bakterier, mugg og gjær (mikroorganismer) osv. I tillegg skal konserveringsmidlene hindre bederving og i størst mulig  grad redusere eventuelle muligheter for matforgiftning. Samtidig med disse "oppgavene" er denne type tilsetningsstoffer medvirkende for bevaring av både smak og det man kaller næringsverdi.

 

Konserveringsmidler har en beskyttende effekt mot forderving, men har eksempelvis ikke tilsvarende egenskap mot harskning. Matprodukter som skal lagres må konserveres for at disse skal holde seg friske. Tidligere metoder for bevaring av mat var salting, røyking, tørking, hermetisering osv. Vi vet at salt i flere hundre år har vært benyttet som konserveringsmiddel. Likeledes vet vi at tørking av både fisk og kjøtt har lange tradisjoner.

 

Dette er metoder som har sine svakheter bl.a. fordi vi vet at salting er svært uheldig sett fra et ernæringsmessig synspunkt. Røyking resulterer i mange kreftfremkallende stoffer og tørking gir ofte mycotoxiner og frie radikaler som er svært potent kreftfremkallende.

 

Av helsemessig årsaker er det tillatt bruk av konserveringsmidler for at den mat vi spiser ikke skal bli fordervet.

Noen påstår at dette er helt nødvendig på grunn av de lange transportavstander fra produsent til forbruker, men hvordan vet vi at ikke konserveringsmidler også benyttes "kunstig" for å forlenge produktenes "levetid".

 

Det er ikke tillatt å benytte konserveringsmidler i den hensikt å "utvide/forlenge" produktets normale holbarhetstid. Med få unntak, skallet på noen fruktslag og lake til skalldyr, er det heller ikke tillatt å benytte konserveringsmidler på ferskvarer. I alle typer av ferdigvarer  anvendes en stor del konserveringsmidler til tross for at alle vet, eller i alle fall burde vite, at mange slike (konserveringsmidler) kan føre til helseskader. Desverre er det slik at bruk av konserveringsmidler gjør det enklere for alle som produserer næringsmidler å sette til side, eller ta for lett på hygieniske forhold.

***********

 

Merk!

Hvis et E-nummer beskrives i den nedenforstående oversikten med OBS under helseskadelige virkninger så betyr dette at de som er plaget av spesielle sykdommer, astma, allergi, urinsyregikt etc., eller er disponert for slike (eks. arvelige) bør være meget oppmerksomme på den aktuelle type tilsetningsstoff.

 

 

200

E-200

Sorbinsyre

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Sorbinsyre forekommer naturlig bl.a. i tomater, jordbær og kirsebær, men fremstilles mest syntetisk. Benyttes i sure og lett sure næringsmidler mot gjærdannelse, muggsopper og enkelte bakterietyper. Sorbinsyre anvendes også i vin for å forhindre det man kaller ettergjæring. Sorbinsyre er lettere oppløslig i olje enn i vann. Sorbinsyrens salter (sorbater) med kjemiske forbindelser til natrium, kaliun og kalsium (se E-201/E-202/E-203) benyttes normalt i vannholdige næringsmidler. Sorbinsyre er tillatt brukt i Norge, men er "forkastet" av EU-s ekspertkommite' og vil ikke bli tillatt i de land som er tilsluttet fellesskapet ved innføring av nye regler i '97.

 

Helsemessig informasjon:

Både Ssorbinsyre og sorbatene er med referanse til literaturen meget godt undersøkt, og til tross for at disse kan være hudirriterende hos følsomme personer med utslag av hudirritasjon og rødme rundt munn og gi oppblomstring av kviser i ansiktet og på kroppen, regnes disse som ganske trygge. Undersøkelser har vist at sorbatene har en kjemisk reaksjon med konserveringsmidlene nitritt og nitrat (E-250 og E-251). Denne reaksjonen kan gi skader på arvemønster.

ADI = 0-25 mg pr. kg. kroppsvekt.

Ost, margarin, saft, brus og vin har en ADI på 1 g pr. kg. vare.

Senep, ketchup, dressing, surkål og syltetøy har en ADI på 1,5 g pr. kg. vare.

Bakervarer og fisk har en ADI på 2 g pr. kg vare.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-200 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Bergby's senep

Bodsenep, Idun

Dressing, Fisk, Idun

Dressing, Russisk, Idun

Krepsehaler i lake

Krudder-salami

Potetsalat, Vanlig

Prim, Tine

Prim, mager, Tine

Prim, karamell, Synnøve

Pølsesenep, Idun

Ravigotte-saus, Idun

Reker i lake, Ecco

Sennep-saus, Idun

Sjokella

Skalldyr Mix

Taffel-ost, tomat, Tine

Taffel-ost, skinke/persille

Godterier

Gode Ønsker Konfekt

Matador

 

Desserter etc

Bringebærrullade

Citron måne (kake)

Jam, syltepulver

Jordbærrullade

Marmorrullade

Marsipanrullade

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

201

E-201

Natriumsorbat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriunsorbat er en kjemisk forbindelse av sorbinsyre (E-200) og natrium. Se beskrivelsen under E-200.

 

Helsemessig Informasjon:

ADI = 0-25 mg pr. kg. kroppsvekt. Se også beskrivelse under E-200.

 

Egne kommentarer:

Se E-200.

 

E-201 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Drikkeprodukter

Solbær Sirup, Cgo

Desserter etc.

Pyntegele, Gul, Freia


 

202

E-202

Kaliumsorbat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliumsorbat er en kjemisk forbindelse av sorbinsyre (E-200) og kalium. Se beskrivelsen under E-200.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-25 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-200.

 

Egne kommentarer:

Se E-200

 

E-202 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Agurker, hele, Nora

Agurker, skiver, Nora

Agurker, Pariser, Nora

Agurkmix salat

Appetitt sild, Delikat

Aprikossyltetøy,Delights

Aprikossyltetøy-Lett, Nora

Aprikossyltetøy, Nora

Appelsinmarmelade

Appelsinsyltetøy, Delights

Barbecue-saus, Idun

Bjørnebærsyltetøy

Blåbærsyltetøy, Nora

Blåbærsyltetøy-Lett, Nora

Blåskjell i lake

Boston Agurker (Nora)

Boysenbærsyltetøy, Nora

Brelett-lettmargarin

Bringebærsyltetøy (Flere slag)

Bringebærsyltetøy-lett, Nora

Bringebærsyltet., Nora

Bringebærsyltetøy, Øfas

Bringebærsyltetøy, Granada

Bryggas Rekesalat

Bryggas Krepssalat

Crabsticks salat

Dressing, Cresille

Dressing, hamburger

Dressing, Hvitl., Idun

Dressing, Ishavs, Idun

Dressing, Party, Idun

Dressing, Rhode-Island, Idun

Dressing, selskaps

Dressing, Thous.-Island, Idun

Dressing, Thousend Island

Lett Dressing, Vanlig

Eksotisk sild

Eplegele, Nora

Eplemos, Nora

Eplemos-Lett, Nora

Eplesyltetøy, Delights

Frokost salat

Frukt salat, Smaks

Gjestgiver sild

Grill-Stekeolje, Idun

Hovmester, Kreps/Reke salat

Hovmester Reke/Champ

Hovmester, Reke i majones

Italiensk salat, "hjemmelaget"

Italiensk salat, Lett

Italiensk salat, m/kjøtt

Italiensk salat, Vanlig

Italiensk salat, Vanlig

Italiensk salat (Smaks)

Jordbærsyltetøy, Delights

Jordbærsyltetøy, DIVA

Jordbærsyltetøy-Lett, Nora

Jordbærsyltetøy-Lett, Nora

Jordbærsyltetøy, Nora

Jordbærsyltetøy, Lerum

Ketshup, Idun

Kreps og Reke salat

Majones, Ekte, Denja

Majones, Lett, Denja

Majones, Light, Denja

Majones, Ekte, Delikat

Majones, Lett, Delikat

Makrell salat

Majones, Lett, Delikat

Marinade - blue cheese, Idun

Marinade, hvitløk Idun

Marinade og sausbase

Multesyltetøy, Delights

Multesyltetøy, Nora

Nypesyltetøy, Delights

Pasta salat, Smaks

Pizza Deep Pan, biff

Pizza Deep Pan, skinke

Plommesyltetøy, Delights

Potetsalat, Lett

Potetsalat, Lett

Potetsalat, Krydret

Potetsalat, Provence

Potetsalat, Vanlig

Potetsalat, Smaks

Rabarbrasyltetøy, Delight

Reker i lake, Reime

Reker i majones

Rekesalat, Lett, Delikat

Rekesalat, Vanlig, Delikat

Rekesalat, Vanlig, denja

Remulade, Ekte, Mills

Remulade, Lett, Mills

Ridderheim's AROLI

Ripsgele, Delights

Russisk rekesalat

Russisk rekesalat

Rødbetsalat

Senep, vanlig, Idun

Senep sild

Sherry sild

Sildesalat

Skute sild

Solbærsyltetøy; Delights 

Surkål

Thousand Island, dressing

Tomatketchup, Mills

Tyttebærsyltet., Nora

Tyttebærsyltetøy, Lisa

Tyttebærsyltetøy, Delights

Tyttebærsyltetøy-Lett, Nora

Utsira sild

Vestkyst salat, Smaks

Waldorf salat, Smaks

Drikkeprodukter

Appelsin saft, Simpson

Appelsinsaft, Nora

Asina brus, Trio

En lille tyrkisk, SHOT

Eplecider

Flux-soda, brus

Frukt og Bærsaft

FUN Light m/appelsinsmak

FUN Light m/bringebærsmak

FUN Light gold eplesmak

FUN Light sitron/lime kons.

FUN Light sport

Grape-soda

GØY-saft, appelsinsmak

GØY-saft m/bringebærsmak

GØY-saft m/eplesmak

GØY-saft frukt/champ.

GØY-saft m/jordbærsmak

Husholdningssaft Kirseb.

Husholdningssaft, Nora

Ingefærøl

Kirsebærsaft, Simpson

Kjeft m/bringebærsma

Kjeft m/Colasmak

Kjeft "Turbo"

Likør Mix, Aprikos

Likør Mix, Banan

Likør Mix, Curacao

Likør Mix, Fersken

Likør Mix, Highlander

Likør Mix, Irish cream

Likør Mix, Jakt schnaps

Likør Mix, Jæger

Likør Mix, Kaffe

Likør Mix, Kirsebær

Likør Mix, Konjak

Likør Mix, Multe

Likør Mix, Nonne blod

Likør Mix, Plomme

LeMix, Margarita

LeMix, Pina Colada

LeMix, San Fransisco

LeMix, Singapore Sling

LeMix, Sour Mix

LeMix, Tom Collins

Schweppers Grape-soda light

Solbær Sirup, Simpson

Solbær Sirup, Lerum

Trollbrus m/bringebærsmak

Valencia, fra Stordalen

 

Godterier

Gullbrød marsipansjokolade

Konfekt-blanding, Candelia

Konfektdrops, Malaco

Marsipan-god gammeldags

Marsipan-gris

Marsipan-pølser

Sfinx Konfekt

Sjokolade-bananer

Sonja Konfekt

TV-Godt, Nidar

 

Desserter etc.

Aprikoskompott, Nora

Certo for lett fryse/syltetøy

Certo syltepulver

Coctailbær, Grimstad

Jordbær dessertsaus

Karamell dessertsaus

Kirsebærkompott, Nora

Kranskakemasse

Krone-is, jordbær

Marsipan, ferdig,Odense

Mazarin, gammeldags, Swits

Mazarin 4-pack

Pepperkakedeig

Pyntegele, Rød, Freia

Pyntegele, Grønn, Freia

Rødgrøt, Nora

Sjoko-beger

Sjokolade saus

Sviskekompott, Nora

 

"Helsekost" etc.

Aprikos dessert, lavkalori

Aprikos syltetøy, lavkalori

Appelsin syltetøy, lavkalo.

Blåbær syltetøy, lavkalori

Biovit

Bringebær syltetøy, lavkalori

Jordbær syltetøy, lavkalori

Kirsebær syltetøy, lavkalori

Kvichup appelsin squash

Kvichup eple squash

Kvichup squash, frukt og bær

Kvichup squash tropisk

Kvichup tropiske, lett

Sviske dessert, lavkalori

Tyttebær syltetøy,lavkalori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

203

E-203

Kalsiumsorbat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kalsiumsorbat er en kjemisk forbindelse av sorbinsyre (E-200) og kalsium. Se derfor beskrivelse under E-200.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-25 mg pr. kg. kroppsvekt. beskrivelse under E-200.

 

Egne kommentarer:

Se E-200.

 

E-203 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Desserter etc.

Certo for lett fryse/syltetøy

 

"Helsekost" etc.

Kvichup konsentrert squash

Kvichup konsentrert saft, tropiske frukter,

lett, tropiske frukter

Godterier

Luksuskonfekt, Minde

 

 

 

 

 

 


 

210

E-210

Benzosyre

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Benzosyre forekommer naturlig i tyttebær, blåbær, nøtter og i en del frukter. Kan utvinnes av benzoharpiks, men fremstilles nå vanligvis syntetisk. Både benzonsyre og benzoatene er mye brukt i Norge, bl.a. i sure produkter for veksthemming mot gjær, muggsopper og enkelte bakterier, og benyttes de fleste ganger sammen med E-330.

Ser man på den ADI-grensen som er satt av FAO/WHO og sammenligner denne med det registrerte forbruk av syltetøy, brus, godterier osv. kan man ane "konsekvensene". Ekstra ille blir det når vi vet at benzosyre i en liter brus tilsvarer ca. 100 - 150g. tyttebær og at det er våre barn som står for det store forbruket av brus.

 

Helsemessig informasjon:

Det er ifølge tilgjengelig literatur foretatt mange undersøkelser på benzosyre og benzoatene, og resultatene fra disse viser at det kan fremkomme allergi- og astmatiske reaksjoner hos de personer som er disponert for dette. I tillegg er det omtalt at man bør begrense inntaket av slike stoffer til hyperaktive barn. Det er videre beskrevet at de personer som er allergiske mot stoffet acetylsalisylsyre bør være ekstra oppmerksomme. Foruten det som allerede er nevnt mener mange forskere at benzosyre og benzoatene kan forsterke virkningen av andre kreftfrenkallende tilsetningsstoff, og da spesiel sammen med E-222. ADI = 0-5 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Et tilsetningsstoff av denne art og med de i literaturen angitte helsemessig virkninger, bør man være oppmerksom på.

 

E-210 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Kaviar, Mills

Kaviar m/dill, Mills

Majones, Lett, Mills

Majones, Ekte, Denja

Remulade, Lett, Mills

Drikkeprodukter

Classic Julebrus

 

Desserter etc.

Atamon for frukt og saft

 


 

211

E-211

Natriumbenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dette er den kjemiske forbindelsen syren og natrium. Salt av benzosyre. Dette er et av de tilsetningsstoff som er mest brukt i Norge, og du kan med selvsyn ut fra listen nedenfor se hvor anvenlig produsentene mener dette er. Tilsvarende benzosyre fremstilles natriumbenzoat syntetisk. Natriumbenzoat kan du også se beskrevet som nabenzoat. Se ellers beskrivelsen under E-210. Tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-5 mg pr. kg. kroppsvekt.

Smelteost har en ADI på 3 g pr. kg.          Syltetøy har en ADI på 1,5 g pr. kg.

Fiskevarer har en ADI på 5 g pr. kg.         Drikkevarer har en ADI på 1 g pr. kg.

Se ellers beskrivelse under E-210.

 

Egne kommentarer:

Se E-210.

 

E-211 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Agurker, hele, Nora

Agurker, skiver, Nora

Agurker,skiver/dill Nora

Agurker, Pariser, Nora

Agurkmix salat

Ansjosfileter, Makaløs

Appetitt sild, Delikat

Appetitt sild, Denja

Aprikossyltetøy,Delights

Aprikossyltetøy-Lett, Nora

Aprikossyltetøy, Nora

Appelsinmarmel. Nora

Appelsinsyltetøy, Delights

Appelsinsyltetøy, Nora

Banos - bananpålegg

Barbecue-saus, Idun

Bergby's senep

Bjørnebærsyltetøy

Blåbærsyltetøy, Nora

Blåbærsyltetøy-Lett, Nora

Blåskjell i lake

Bodsenep, Idun

Boston Agurker (Nora)

Boysenbærsyltetøy lett,

Bringebærsyltetøy, Delaights

Bringebærsyltetøy-lett, Nora

Bringebærsyltetøy Nora

Bringebærsyltetøy, Lerum

Bringebærsyltetøy, Øfas

Bringebærsyltetøy, Granada

Bryggas Rekesalat

Bryggas Krepssalat

Coctailbiter i dill

Coctailbiter i Cognac

Coctailbiter i Sherry

Coctailbiter i Tomat

Crabsticks salat, Delikat

Crabstick salat, Denja

Dressing, Cresille

Dressing, Fisk, Idun

Dressing Fransk Lett Idun

Dressing, hamburger

Dressing, Hvitløk Idun

Dressing, Ishavs, Idun

Dressing, Party, Idun

Dressing, Rhode-Island, Idun

Dressing, Russisk Idun

Dressing, selsk Fader Martin

Dressing, Thous.-Island, Idun

Dressing, Thous.-Isl. Lett

Dressing, Thous.-Island

Dressing, Vanlig,J.R. Bjerke

Eksotisk sild

Eplegele, Nora

Eplemos, Nora

Eplemos-Lett, Nora

Eplesyltetøy, Delights

Frokost salat, Delikat

Frukt salat, Smaks

Gjestekaviar, Delikat

Gjestgiver sild

Gravlaks saus

Grill-Stekeolje, Idun

Grill-Stekeolje til fisk,Caj P's

Hovmester, Kreps/Reke salat

Hovmester Reke/Champ

Hovmester, Reke i majo.

Italiensk salat, "hjemmelaget"

Italiensk salat, Lett

Italiensk salat, m/kjøtt

Italiensk salat m/kjøtt

Italiensk salat, Vanlig

Italiensk salat (Smaks)

Jordbærsyltetøy,Delights

Jordbærsyltetøy, DIVA

Jordbærsyltetøy, Lisa

Jordbærsylt. Lett,Nora

Jordbærsyltetøy, Nora

Jordbærsyltetøy, Lerum

Kaviar m/Omega 3, Denja

Kaviar, Bjelland

Kaviar, Lodderogn, Bjelland

Kaviar-mix

Kaviar-mix, Kavli

Kaviar, Sort, Limfjord

Ketshup, Idun

Krepsehaler i lake

Kreps og Reke salat

Krydder sild, Delikat

Majones, Ekte, Mills

Majones, Lett, Denja

Majones, Light, Denja

Majones, Ekte, Delikat

Majones, Lett, Delikat

Makrell salat

Majones, Lett, Delikat

Marinade - blue cheese, Idun

Marinade, hvitløk, Idun

Marinade/sausbas.Idun

Multesyltetøy, Lisa

Multesyltetøy, Delights

Multesyltetøy, Nora

Nypesyltetøy, Delights

Pariserkål, Nora

Passadena, til ost

Pasta salat, Smaks

Pizza Deep Pan, biff

Pizza Deep Pan, skinke

Plommesyltetøy, Delights

Potetsalat, Lett

Potetsalat, Lett

Potetsalat, Krydret

Potetsalat, Provence

Potetsalat, Vanlig

Potetsalat, Vanlig

Potetsalat, Vanlig

Potetsalat, Smaks

Pølsesenep, Idun

Rabarbrasyltetøy, Delights

Ravigotte-saus, Idun

Reker i lake, Ecco

Reker i lake, Reime

Reker i majones

Rekesalat, Lett, Delikat

Rekesalat, Vanlig, Delikat

Rekesalat, Vanlig, Denja

Reke salat, Smaks

Remulade, Ekte, Mills

Ripsgele, Delights

Russisk rekesalat

Russisk rekesalat

Rødbeter (Apretif)

Rødbeter, Pariser, Nora

Rødbetsalat

Rødkål (Nora)

Sennep-saus, Idun

Senep, vanlig, Idun

Senep sild

Senep sild

Sherry sild

Sildesalat

Skalldyr Mix

Skute sild

Solbærsyltetøy; Delights

Sursild, vanlig type

Sursild, vanlig type

Surkål

Surkål, grov type, Nora

Surkål, Pariser (Nora)

Thousand Island, dressing

Tomatketchup, Mills

Tomatketchup, Idun

Tomat sild

Tyttebærsyltetøy, Nora

Tyttebærsyltetøy, Lisa

Tyttebærsyltetøy, Delights

Tyttebærsyltetøy-Lett, Nora

Utsira sild

Vestkyst salat, Smaks

Waldorf salat, Smaks

 

Godterier

Gode Ønsker Konfekt

 

Drikkeprodukter

Appelsin saft, Simpson

Appelsinsaft, Nora

Asina

Brus med sitronsmak

Brus m/Bringebærsmak

Casino m/sitronsmak

Champagne Brus

Champy Champagnebrus

Champy light

Classic Appelsin

Classic Julebrus

Coca Cola Light

Cola, fra Stordalen

Coffee Shot, KRYDDO

Cruise fra Stordalen

En lille tyrkisk, SHOT

Eplecider

Eventyrbrus

FANTA - (brus)

Flux-soda, brus

Frukt/Bærsaft, Simpson

FUN Light, appelsinsmak

FUN Light m/bringebærsmak

FUN Light gold eplesmak

FUN Light sitron/lime

FUN Light sport

Gløgg

Grape-soda

GØY-saft, appelsinsmak

GØY-saft bringebærsmak

GØY-saft m/eplesmak

GØY-saft, frukt/champ.smak

GØY-saft,jordbærsmak

Haifa-brus

Husholdningssaft, kirsebærsm.

Husholdningssaft, Simpson

Husholdningssaft, Nora

Ingefærøl

Jule-Brus

Julebrus

Kirsebærsaft, Simpson

Likør Mix, Aprikos

Likør Mix, Banan

Likør Mix, Curacao

Likør Mix, Fersken

Likør Mix, Highlander

Likør Mix, Irish cream

Likør Mix, Jakt schnaps

Likør Mix, Jæger

Likør Mix, Kaffe

Likør Mix, Kirsebær

Likør Mix, Konjak

Likør Mix, Multe

Likør Mix, Nonne blod

Likør Mix, Plomme

LeMix, Margarita

LeMix, Pina Colada

LeMix, San Fransisco

LeMix, Singapore Sling

LeMix, Sour Mix

LeMix, Tom Collins

Mummi Brus m/bringebærsmak

Pepsi Light

Pepsi Max

Ridderheim's AROLI

Rød Brus

Schweppers Bitter lem.

Schweppera Grape-soda

Schweppers Russchan

Solbær Sirup, Cgo

Solbær Sirup, Simpson

Solbær Sirup, Lerum

Solo

Sprite Light

Sprite sitron/lime smak

TAB Ekstra

Telemark Cider

Tonic Water

Tomte Gløgg

Trollbrus bringebærsm.

URGE

Valencia, fra Stordalen

Villa Champagnebrus

 

Desserter etc.

Aprikoskompott, Nora

Atamon for frukt og saft

Kirsebærkompott, Nora

Krone-is

Rødgrøt, Nora

Sjoko-beger

Sviskekompott, Nora

Tommeliten Kakep. Coctailbær

 

"Helsekost" etc.

Aprikos dessert, lavkalori

Aprikos syltetøy, lavkalori

Appelsin syltetøy, lavkalo

Blåbær syltetøy, lavkalori

Bringebær syltetøy, lavkalori

Jordbær syltetøy, lavkalori

Kirsebær syltetøy, lavkalori

Kvichup appelsin squash

Kvichup eple squash

Kvichup, frukt og bær

Kvichup tropiske frukter

Kvichup trop. frukter, lett

Sana-sol

Spebarn vitamin (Collett)

Sviske dessert, lavkalori

Tyttebær syltetøy, lavkalori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

212

E-212

Kaliumbenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kjemisk forbindelse benzosyre og kalium. Som benzosyre fremstilles dette syntetisk.

Tillatt brukt i Norge og EU-land. Se beskrivelse under E-210.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-5 mg pr. kg. kroppsvekt.

Smelteost har en ADI på 3 g pr. kg.          Syltetøy har en ADI på 1,5 g pr. kg.

Fiskevarer har en ADI på 5 g pr. kg         Drikkevarer har en ADI på 1 g pr. kg.

Se ellers beskrivelse under E-210

 

Egne kommentarer:

Se E-210.

 

E-212 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registreringer


 

213

E-213

Kalsiumbenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kjemisk forbindelse benzosyre og kalsium. Som benzosyre fremstilles dette syntetisk. Som E-212 er dette tillatt brukt både i Norge og i andre europeiske land. Se ellers beskrivelse under E-210.

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-5 mg pr. kg. kroppsvekt.

Smelteost har en ADI på 3 g pr. kg.          Syltetøy har en ADI på 1,5 g pr. kg.

Fiskevarer har en ADI på 5 g pr. kg         Drikkevarer har en ADI på 1 g pr. kg.

Se ellers beskrivelse under E-210.

 

Egne kommentarer:

Samme som E-210.

 

E-213 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registreringer


 

214

E-214

Etylparahydroksybenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Tilsetningsstoffene i gruppen konserveringsmidler E-214 - E-219 (Hydroksybenzoater eller som de noen ganger kalles parabener ) fremstilles syntetisk av benzosyre (E-210). Benyttes i produkter for veksthemming mot gjær, muggsopper og enkelte bakterier. Kan brukes både i sure og ikke sure næringsmidler. Lovlig, men lite brukt i Norge bl.a. fordi det lett kan oppstå uønsket bismak. Stoffet er også tillatt brukt i EU-land med noe begrensning.

 

Helsemessig informasjon:

Det er foretatt gode undersøkelser på denne gruppe av tilsetningsstoffer, og resultatene  viser at de kan gi allergi- og astmatiske reaksjoner. I tillegg er det anbefalt at det ikke bør gis til hyperaktive barn, eller inntas av de personer som ragerer ved bruk av acetylsalisylsyre. Kan også for noen gi utslag av eksem.

ADI = 0-10 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Som forbruker bør du unngå kjøp av produkter som inneholder denne type tilsetningsstoff.

 

E-214 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Normanna-ost, smørbar, Tine


 

215

E-215

Natriumetylparahydroksybenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumsalt til etylparahydroksydbenzoat (E-214), som fremstilles syntetisk av benzosyre

(E-210). Benyttes i produkter for veksthemming mot gjær, muggsopper og enkelte bakterier. Lovlig, men lite brukt i Norge. Se også beskrivelse under E-214.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-10 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-214.

 

Egne kommentarer:

Se E-214

 

E-215 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

216

E-216

Propylparahydroksybenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Fremstilles syntetisk av benzosyre (E-210). Benyttes i produkter for veksthemming mot gjær, muggsopper og enkelte bakterier. Se også beskrivelsen under E-214.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-10 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-214.

 

Egne kommentarer:

Se E-214.

 

E-216 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

217

E-217

Natriumropylparahydroksybenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumsalt til propylparahydroksybenzoat (E-216). Fremstilles syntetisk av benzosyre (E-210). Benyttes i produkter for veksthemming mot gjær, muggsopper og enkelte bakterier. Se også beskrivelse under E-214.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-10 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-214.

 

Egne kommentarer:

Se E-214.

 

E-217 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Desserter etc.

Fyrstekake, K. Bjørken A/S


 

218

E-218

Metylparahydroksybenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Fremstilles syntetisk av benzoensyre (E-210), og benyttes i produkter for veksthemming mot gjær, muggsopper og enkelte bakterier. Se også beskrivelse under E-214.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-10 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-214.

 

Egne kommentarer:

Se E-214.

 

E-218 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

"Helsekost"

Denivit, tannkrem

AFI Ølgjær, tabletter


 

219

E-219

Natriummetylparahydroksybenzoat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: OBS * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumsal til metylparahydroksybenzoat. Fremstilles syntetisk av benzoensyre (E-210), og benyttes i produkter for veksthemming mot gjær, muggsopper og enkelte bakterier. Se beskrivelse under E-214.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-10 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-214.

 

Egne kommentarer:

Se E-214.

 

E-219 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Krudder-salami

 

Desserter etc.

Fyrstekake, Børset bakeri

Kranskakemasse, Odense


 

220

E-220

Svoveldioksid

(svovelsyrling)

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Ved forbrenning av svovel fremkommer gassen svoveldioksid. Svoveldioksid er en giftig gass og har en skarp, stikkende og meget ubehagelig lukt.  Danner sammen med (oppløst i) vann det som karakteriseres med svovelsyrling. Svovelsyrling er det navnet som er mest brukt i Norge. Salter har betegnelsen sulfitter. E-221 - E-228. En av hoverårsakene til det vi kjenner som sur nedbør er det utslipp av svoveldioksid som forekommer når man bl.a. forbrenner kull.

Denne type konserveringsmiddel anvendes i produkter for veksthemming av gjær, mugg-sopper og enkelte bakterier, samtidig som det også benyttes i en lang rekke produkter for bevaring av smak og farge. Stoffene har bedre effekt mot bakterier enn mot mugg og gjær. Brukes mye i saft, brus, frukt, (også tørkede frukter) bær og grønnsakprodukter. I tillegg brukes stoffene som konserveringsmidler i øl. Anvendes også i en viss utstrekning som fargestabilisator bl.a i sauser. Både svoveldioksid og sulfittene brukes flittig all den tid de regnes for å ha tilfredstillende egenskaper både som konserveringsmidler og antioksidanter. I tillegg er disse stoffene prismessig mer lønnsomme enn andre typer konserveringsmidler. Ble i tidligere tider brukt som konserveringsmiddel i vin. Hvis du kjenne til, og kanskje har praktisert vinsetting, da vet du at man ved omstikking tilsetter svovlingstabletter. Slike svovlingstabletter har betegnelsen E-224. Tilsetningsstoffene tilhørende denne gruppen er ikke tillatt benyttet i produkter som gir mye vitamin B1, eks. melk, brød og kjøttprodukter. Se ellers produktregistreringen nedenfor som kanskje kan gi deg nyttig informasjon.     Tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Disse stoffene er i følge tilgjengelig literatur både mye undersøkt og mye omdiskutert blant forskerne. Til tross for at man godt kjenner til skadevirkningene som disse stoffene gir, er det mange som mener at det ikke bør forekomme noen bruksbegrensning.

Tilsetningsstoffene som tilhører denne gruppen er kjent for at de både kan ødelegge vitamin B1 (tiamin) i kroppen og at de kan gi sterke allerg- og astmatiske reaksjoner og utslag. Alle bør være oppmerksomme på dette forholdet, og kanskje spesiellt de som har slike (arvelige) sykdommer innen familien.  I laboratorieforsøk (på forsøksdyr) er det registrert at stoffene reduserer kroppens kalsium, som igjen kan føre til det vi kjenner som benskjørhet. Videre foreligger det sterke mistanker om at stoffene både kan føre til genskader og at de kan være kreftfremkallende. Det har i USA forekommet flere dødsfall blant astmatikere etter at grønnsaker disse spiste i salatbarer var dusjet med svoveldioksid for at de skulle holde seg friske og fine. Bør ikke gis til personer som lider av hyperaktivitet.

Vær spesielt oppmerksom på at potetmospulver inneholder sulfitt. Potetmos laget fra potetmospulver er derfor, og absolutt ikke egnet som mat for spedbarn og astmatikere. Prøv hjemmelaget potetmos. Den er enkel å lage og den er mye bedre enn den du får kjøpt ferdig.

ADI = 0-0.7 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Et tilsetningsstoff som har fått beskrevet så mange negative virkninger bør ikke tillates brukt i norskproduserte næringsmidler. Unngå derfor kjøp av de produkter som inneholder nevnte tilsetningsstoff(er). Det finnes gode alternativer. Hvorfor ikke prøve litt god og giftfri hjemmelaget mat for en gang skyld? Det bør du ta deg tid til å lage.

 

E-220 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Gratinerte poteter, Mills

Potetmos m/gressløk, Mills

Potetmos m/melk, Mills

Potetmos vanlig type, Mills

Ridderheim's AROLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drikkeprodukter

Appelsin saft, Simpson

Appelsinsaft, Nora

Cruise, fra Stordalen

FUN Light appelsinsm

FUN Light sitron/lime konsentrert

GØY-saft, appelsinsmak

Hush.saft, Simpson

LeMix, Margarita

LeMix, Pina Colada

LeMix, Sour Mix

LeMix, Tom Collins

Schweppers Bitter lemon

Valencia, Stordalen


 

221

E-221

Natriumsulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumsalt av svoveldiolsid. Dette er et pulver med rosa farge. Luktløst, men har en form for saltsmak. Tillatt men lite brukt i Norge. Brukes ellers i Europeiske land. Se beskrivelse under E-220.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-0.7 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-210.

 

E-221 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Ridderheim's AROLI


 

222

E-222

Natriumhydrogensulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Salt av svoveldioksid. Dette stoffet er et hvitt pulver som smaker meget vondt. Anvendes for bekjempelse av bakterievekst. Tillatt men forholdsvis lite brikt i Norge. Brukes i andre europeiske land. Natriumhydrogensulfitt beskrives noen ganger som natriumbisulfitt. Se beskrivelse under E-220.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = 0-0.7 mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-220.

 

E-222er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Potetmos m/gressløk (Maggi)

Potetmos m/melk (Maggi)

Potetmos,vanlig, Maggi

Ridderheim's AROLI

 

Drikkeprodukter

Appelsin saft, Simpson

 

Desserter etc.

Saltiner, Sætre Kjeks

Sackers, Sætre Kjeks


 

223

E-223

Natriumdisulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Salt av svoveldioksid. Anvendes mot uønsket bakterievekst og gjæring. Tillatt men forholdsvis lite brukt i Norge. Natriumdisulfitt beskrives noen ganger som natriumpyrosulfitt. Se beskrivelse under E-220.

 

Helsemessig informasjon: 

Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-220.

 

E-223er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Ridderheim's AROLI

 

 

 

 

"Helsekost"

Kvichup appelsin squash

Kvichup eple squash

Kvichup tropiske frukter

Kvichup tropiske frukter, lett


 

224

E-224

Kaliumdisulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Salt av svoveldioksid. Dette er et hvitt pulver som lukter like vondt som svoveldioksid. Kaliumdisulfitt beskrives noen ganger som kaliumpyrosulfitt eller kaliummetabisulfitt. Tillatt men lite brukt både i Norge og andre europeiske land. Se ellers beskrivelse under

E-220.

 

Helsemessig informasjon: 

Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-220.

 

E-224er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

225

E-225

Kalsiumdisulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Salt av svoveldioksid som er syntetisk produsert. Kalsiumdisulfitt beskrives noen ganger som kalsiumpyrosulfitt eller kalsiummetabisulfitt. Tillatt men lite brukt i Norge. Dette konserveringsmiddelet er ikke godkjent av EUs-ekspertkomite' for bruk innen medlemslandene. Se beskrivelse under E-220.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-220.

 

E-225er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

226

E-226

Kalsiumsulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Salt av svoveldioksid som er syntetisk produsert. Tillatt men lite brukt i Norge. Tillatt også i EU-land. Se beskrivelse under E-220.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-220.

 

E-226er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

227

E-227

Kalsiumhydrogensulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Salt av svoveldioksid som er syntetisk produsert. Tillatt men lite brukt i Norge. Tillatt brukt i EU-land. Se beskrivelse under E-220.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-220.

 

E-227er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Ridderheim's AROLI 


 

228

E-228

Kaliumhydrogensulfitt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Salt av svoveldioksid som er syntetisk produsert. Ikke tillatt brukt i Norge, men tillatt i EU tilhørende land. Kaliumhydrogensulfitt beskrives noen ganger som kaliumbisulfitt. Se beskrivelse under E-220.

 

Helsemessig informasjon:

Se beskrivelse under E-220.

 

Egne kommentarer:

Se E-220.

 

E-228er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

230

(E)-230

Difenyl

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Dette er en kjemisk forbindelse (aromatisk hydrokarbon). Difenyl var tidligere bare tillatt brukt til overflatebehandling av uskrelte sitrusfrukter som apelsiner clementiner, grapefrukt o.l.) Stoffet reduserer vekst av mugg og sopp. Stoffet beskrives noen ganger som Bifenyl. Er ikke tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land. Dette stoffet defineres etter 16. januar 1996 ikke lenger som et tilsetningsstoff, og er etter denne dato beskrevet som et plantevernmiddel.

 

Helsemessig informasjon:

Ifølge beskrivelser om Difenyl gir dette stoffet "små problemer". Hva som ligger i denne definisjonen er noe uklart, men når det er sagt på denne måten bør det i alle fall utvises en viss "respekt" for stoffet.

Det er lite undersøkt men det foreligger noen resultater som viser kreftfremkalling på forsøksdyr. Inntak av store doser kan lett føre til irritasjoner i både nese og øyne. Vær spesielt oppmerksom på at skall fra de sitrusfrukter som ikke er økologisk dyrket absolutt ikke bør spises (eks. hjemmelaget appelsinmarmelade eller bite i appelsinskallet når disse skal skrelles). Fruktembalasje skal etter gjeldende bestemmelser være merket lett synlig for forbruker. Et viktig poeng er at mange undersøkte produkter har rester av dette tilsetningsstoffet som ligger over fastsatt ADI grense. ADI = 0-0.5 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Unngå bruk av tilsetningsstoffer hvor det ikke er gitt noen fullgod definisjon på eventuelle skadevirkninger. Det er nok ikke lett, og det er heller ikke meningen, å få folk til å slutte å kjøpe sitrusfrukter, men man kan henstille til de ansvarlige myndigheter om å bli betydelig bedre i sin kontroll og sine pålegg av merkeplikt etc. så vi som forbruker vet hva vi får i oss.

 

E-230 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Appelsiner

Clementiner

Grapefrukt

Sitroner

 

 

 

 

 

 

 

Ved undersøkte mandarinkasser (Maroc med typen Laila) som ble funnet i en søppel- container ved en Rema-1000 butikk, var disse meget svakt merket, og med fransk tekst.

Det var ingen mulighet for forretningens kunder å se merkingen ved kjøp av clementiner. (Det er ingen normale forbrukere som roter rundt i søpla til kjøpmannen for å se hvordan merkingen appelsin og clementinkasser er merket).


 

231

(E)-231

Ortofenylfenol

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Ortofenylfenol brukes for å redusere vekst av mugg og sopper. Det var tidligere bare tillatt brukt til overflatebehandling av uskrelte sitrusfrukter.Se også beskrivelse under E-230. Dette stoffet defineres etter 16. januar 1996 ikke lenger som et tilsetningsstoff, og er etter denne dato beskrevet som et plantevern-middel.

 

Helsemessig informasjon:

Det finnes beskrivelser som angir mistanke om at dette stoffet kan være kreftfremkallende. ADI = 0-0.2 mg pr. kg. kroppsvekt. Se ellers beskrivelse under E-230.

 

Egne kommentarer:

Se E-230.

 

E-231 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Se E-230


 

232

E-232

Natriumortofenylfenol

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Dette konserveringsmiddelet brukes tilsvarende som E-230 og E-231, for å redusere vekst av mugg og sopper. Brukes til overflatebehandling av uskrelte sitrusfrukter. Ikke tillatt i Norge, men i de fleste andre europeiske land. Se beskrivelse under E-230

 

Helsemessig informasjon:

ADI = Ikke oppgitt verdi av mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-230 og E-231.

 

Egne kommentarer:

Hvem kan kontrollere om det brukes E-230, E-231 eller E-232 i importerte sitrusfrukter.

Se ellers kommentarer under E-230.

 

E-232 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

233

(E)-233

Tiabendazol

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: JA * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Tilsetningsstoffet Tiabendazol er det man kan kalle en kjemisk forbindelse og inngår som en del av andre stoffer. Som eksempel kan nevnes vitamin B1. Dette er et middel mot sopp og var tidligere tillatt brukt til overflatebehandling av uskrelte sitrusfrukter, og som sprøytemiddel for bananer og epler. I følge tidligere bestemmelser ble dette stoffet betraktet som et plantevernmiddel (pestisid) hvis det ble anvent før innhøsting, men som et tilsetningsstoff (konserveringsmiddel) hvis det anvendes etter fruktinnhøstingen. Sistnevnte ble etter regelverket pålagt merket på fruktemballasjen eller ved tydelige oppslag på utsalgsstedet. Dette stoffet anvendes også innen medisinen som et middel mot mark i innvollene. Det er ikke tillatt brukt både i Norge og andre EU-tilknyttede land. Dette stoffet defineres etter 16. januar 1996 ikke lenger som et tilsetningsstoff, og er etter denne dato beskrevet som et plantevernmiddel.

 

Helsemessig informasjon:

EUs ekspertkomite' har vurdert dette stoffet med stor skepsis all den tid dette brukes til mye forskjellig. Komiteen har uttrykt motvilje til å godkjenne dette for bruk i næringsmidler men har til tross for dette likevel fastsatt en ADI verdi. Det beskrives i literaturen at i laboratorieforsøk (på drektige rotter) har stoffet medført misdannelser både på sjelett og lemmer hos rottefosteret.

ADI = 0-0.1 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Vask og skrell all frukt som både du og dine barn spiser. Vask også hender når du har tatt i frukt hvor dette (eller tilsvarende stoffer) er benyttet. Se ellers kommentarer under E-230.

 

E-233er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte, men det finnes på importert frukt.


 

234

E-234

Nisin

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Nisin er en type tilsetninsstoff som i likhet med E-233 går under betegnelsen antibiotikum, or er tilhørende de stoffer som i legemiddelform benyttes mot ulike typer av bakterieinfek-sjoner. Nisin er anvendelig mot bl.a. muggdannelse på ost. Nisin er ikke tillatt brukt i Norge, men er tillatt og anvendes i vesentlig grad innen osteproduksjonen i EU-land.

 

Helsemessig informasjon:

I følge tilgjengelig informasjon er det ikke kjent at Nisin har skadelige virkninger, men det anbefales likevel varsomhet for gravide og ammende.

ADI = Ingen oppgitt verdi pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Aktuelle grupper bør ikke innta store mengder av produkter som inneholder Nisin.

 

E-234er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte, men det finnes på importert ost.


 

235

E-235

Natamycin

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natamysin defineres i literaturen som et antibiotikastoff, og anvendes i osteproduksjon for å hindre muggdannelser. Natamycin ble tidligere brukt innen medisinen bl.a. mot underlivsplager, og står oppført ifg. felleskatalogen som Pimafucin, og med mulige bivirkninger som kvalme og diare. Det er blant myndigheter og eksperter enighet om at et antibiotika som både anvendes til mennesker og dyr, ikke bør brukes i næringsmidler. Natamycin brukes fortsatt som et legemiddel i utlandet. Dette stoffet beskrives noen ganger som Primarcin, og er tillatt både i Norge og i de EU-tilknyttede landene.

 

Helsemessig informasjon:

EUs ekspertkomite' har vurdert dette stoffet uten helseskadelige virkninger på grunnlag at det kun benyttes til utvendig behandling av oster (osteskorper). ADI = 0-0.3 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Man kan nok ganske sikkert klare seg uten denne type tilsetningsstoff.

 

E-235 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Jarlsberg-ost, lettere, Tine


 

236

E-236

Maursyre

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Maursyre er et stoff som benyttes innen jordbruksnæringen for bevaring av dyrefor uten tørking (det vi kjenner fra silofor). Maursyre har både irriterende og etsende virkning. Det finnes naturlig i maur og i eksempelvis jordbær og epler. De to sistnevnte inneholder meget små mengder. Mange har ganske sikker opplevd å få dette på hendene når de har kommet i berøring med maur på turer i skog og mark. Maursyre er forbudt både i Norge og Sverige, men tillatt brukt i danske saft og leskedrikker. Ellers ikke tillatt brukt i EUs medlemsland.

 

Helsemessig informasjon:

Det finnes lite informasjon om forskningsresultater relatert til virkningen på mennesker.

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle, men du bør være oppmerksom på dette stoffet når du er i utlandet.

 

E-236 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

 

237

E-237

Natriumforminat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Dette stoffet er natriumsalt av maursyre. Forbudt i Norge. Se beskrivelse under E-236.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt. Se beskrivelse under E-236.

 

Egne kommentarer:

Se E-236.

 

E-237 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

238

E-238

Kalsiumforminat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Kalsiumforminat er kalsiumsalt av maursyre. Forbudt i Norge Se beskrivelse under E-236.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt. Se beskrivelse under E-236.

 

Egne kommentarer:

Se E-236.

 

E-238 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

239

E-239

Hexametylentetramin

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Dette er et tilsetningsstoff (konserveringsmiddel) som er forbudt i Norge men anvendes noe i Sverige i enkelte produkter som har stort innhold av fisk. Eks. marinert sild. Beskrives noen ganger som Hexamin.

 

Helsemessig informasjon:

Hexametylentetramin mistenkes for både å være kreftfremkallende og å gi betennelser og forstyrrelser i mage/tarm. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kilo kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Vær oppmerksom på dette tilsetningsstoffet i utlandet og på importerte matprodukter.

 

E-239 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

242

E-242

Dimetyldikarbonat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dimetyldikarbonat et et konserveringsmiddel som brukes mot uønsket gjæring i drikkevarer, i såkalt ikke oppvarmede produkter. Tillatt brukt i Norge kun i det man kaller lettvin, vin som inneholder under 2.5% alkohol. Lovlig bare i enkelte produkter også i andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Dimetyldikarbonat nedbrytes i de drikkevarer stoffet er tilsatt og er ansett av FAO/WHO som uskadelig. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-242 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

249

E-249

Kaliumnitritt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Kaliumnitritt er et tilsetningsstoff som brukes i liten utstrekning. Stoffet er forbudt både i Norge og i Sverige, men tillatt brukt i EU tilsvarende E-250.

 

Helsemessig informasjon:

Ingen tilgjengelig informasjon, men se beskrivelse under E-250. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-249 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

250

E-250

Natriumnitritt

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffet nitritt fremkommer som et biprodukt når det fremstilles chilesalpeter (gjødning og betegnes med natriumnitrat se E-251). Benyttes i kjøttprodukter bl.a. mot bakterier som kan føre til matforgiftning (Clostridium botulisme). Denne bakterien kan danne giftstoffet botulintoksin som er et av de giftigste stoffer man kjenner. Det er i faglitteraturen beskrevet om tilfeller som har ført til matforgiftning etter inntak av mat bearbeidet og lagret under uhygieniske og uhensiktsmessige forhold. Av matvarer som har ført til matforgiftning kan eksempelvis nevnes spekeskinke, rakfisk, saltet kjøtt o.l.

Nitritt anvendes i tillegg til bekjempelse av bakterier, som et middel for å holde på den friske røde kjøttfargen. Selv om nitritt ikke er et fargestoff har det en spesiell evne til bevare farge i kjøtt. Dette er også slakteribransjens egentlige hovedgrunn for fortsatt å bruke nitritt i sine produkter. Nitritt er giftig og det tillates derfor bare benyttet i næringsmidler i formen nitrittsalt (salt med nitrittinnhold på 0.5%). Tilsettes dette stoffet feilaktig og ikke i form av salt som er nevnt foran, kan det fremkalle akutte forgiftninger.

Er tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Nitritt er giftig og hvis man får for mye i seg av dette, vil stoffet forbinde seg med blodets røde blodlegemer og hindre den nødvendige transport av surstoff. Hvis dette skjer vil åndedrettsmusklene bli lammet og man kan risikere å dø av indre kvelning. Spedbarn er spesielt utsatt bl.a. fordi disse opptar nitritt raskere i blodet. Nitritt er forbudt brukt i mat tilegnet spedbarn. I tillegg bør ikke nitritt gis til hyperaktive personer.

Nitritt kan under spesielle forutsetninger reagere med aminer i kroppen og danne nitrosaminer. Nitrosaminer er betegnelsen for en gruppe stoffer hvor mange av dem er av de mest kreftfremkallende som finnes, og det har vært, og blir fortsatt debattert blant forskere om den mengde vi tilføres gjennom tilsetninger til kjøtt er kreftfremkallende eller ikke og det har derfor vært problematisk å få fastsatt en riktig ADI-verdi. Ved tilsetning av askorbinsyre (E-300) motvirkes dannelse av nitrosaminer, og som et eksempel kan nevnes at det i USA er påbudt med tilsetning av Askorbinsyre (E-300) i bacon. Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at Askorbinsyre tilsettes de produkter som inneholder Natriumnitritt, og som omsettes i Norge. ADI = 0-0.1 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Tilsetningsstoffer av denne art bør vi forbrukere klare oss uten. Maten smaker like bra selv om den er litt gråere i farge. Stoffet ble forbudt brukt i Norge i '73 med enkelte dispensasjoner for noen kjøttvarer. I årene etter '73 er det stadig gjennomført forandringer på forbudet og lempet på restriksjonene. Det må være tillatt i en slik sammenheng å stille spørsmålet om dette stoffet blir mindre farlig etter som årene går, eller blir kontrollinstansene "presset" av de store produsenter slik at disse kan bruke dette stoffet for effekten, fargen og fortjenestens skyld ? For deg som forbruker er det viktig at du ser etter tilsetningen av Askorbinsyre i de produkttyper hvor det er benyttet Natriumnitritt.

 

E-250 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Baconost, Tine

Bacon m/svor

Bankekjøtt

Birkebeinerskinke, Gilde

Bogskinke, Gilde

Diablo pølse, Gilde

Dillmarinert svinenakke

Falukorv, Gilde

Fenalår, Gilde

Fenarull, Gilde

Fettuccine Parma, Findus

Fjellgo Fårepølse

Fransk Pate, Gilde

Fårepølse ekte, Gilde

Fårepølse mild, Gilde

Gjesterull, Gilde

Grillbacon

Grillpølse, Gilde

Gull-Får fra Voss

Gull salami

Hold-It Omlette

Jubel salami

Jæger Salami, Gilde

Kalkun krydderskinke

Kalkun, Mexik. ARION

Kalkunbryst, naturell

Kalkun, pepper, ARION

Kalkun, provencale

Kalkun skolerullade

Kalverullade, Gilde

Kjøttpølse Lett, Gilde

Knakkwurst, Gilde

Kokt skinke, Gilde

Krudder-salami

Krydderpølse

Kylling urterullade

Lammelår marinert Gilde

Lammerull, Gilde

Leverpostei (alle slag)

Lungemos, Gilde

Løkpølse, Gilde

Mørpølse

Mørsnacks

 

Matvarer

Norstrano salami

Okserull

Orient salami

Ovnsbakt Leverpostei

Pastrami, Gilde

Pepperonipølse

Pepper salami

Pizza BIG 1

Pizza Deep Pan, skinke

Pizza, Grandiosa

Pizza-lørdags

Pizza Mexicana

Pizza Pepperoni

Provence skinke, Gilde

Påleggskalker

Ribberull

Røkt Bratwurst, Gilde

Røkt fleskepølse, Gilde

Røkt pepperskinke

Røkt skinke

Salami

Salami, Lett, Gilde

Salt bankekjøtt, Gilde

Saltet grillflesk, Gilde

Servelat

Servelat Lett, Gilde

Sideflesk lettsaltet

Skinke, Jaka Bov, boks

Skinkerull, Gilde

Slottsbacon, Gilde

Snadderflesk

Sognemorr, Gilde

Spekerull

Sportswienerpølse, Gilde

Stabbur, Gilde

Stjernebacon, Gilde

Tunge, kokt, Gilde

Tremminge, Gilde

Trønderfår

Vossafår

Vossa salami

Westfaler

Wienrpølse Lett, Gilde

Wienerpølse, Gilde


 

251

E-251

Natriumnitrat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffet fremkommer naturlig i chilesalpeter, som brukes som kunstgjødsel. Dette medfører at visse typer grønnsaker og frukt kan inneholde nitrat (overført fra både naturlig gjødsel og kunstgjødsel). Alle planter inneholder nitrat. Nitrat er et stoff brukt for bekjempelse av bakterier og fremheving av den naturlige kjøttfarge. Dette tilsetningsstoffet benyttes av næringsmiddelindustrien for å gjøre produktene mer holdbare. Tilsetningsstoffet er kun tillatt brukt i Norge i osteproduksjon. Er tillatt brukt i EU-land i bl.a kjøttprodukter.

 

Helsemessig informasjon:

Nitrat er helsefarlig hvis man inntar for mye. Spesiellt gjelder dette for spedbarn, og det er i følge beskrivelser registrert forgiftninger hvor drikkevannet har hatt et for høyt innhold av nitrat. Slike forgiftninger oppstår ved at nitrat omdannes i kroppen til nitrit, og som det er beskrever under E-250 kan dette forbinde seg med kroppens røde blodlegemer og derved hindre kroppens naturlige surstoff transport. ADI = 0-5 mg pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Tilsetningsstoffer som kan medføre helsemessig problemer bør man i dagens samfunn ikke bruke, og det finnes ganske sikkert gode alternativer. (Annen faglitteratur beskriver forbedring av de hygieniske forhold som et eksempel). Mange mennesker er følsomme for nitritt. Alle bør egentlig i størst mulig grad unngå å innta produkter som inneholder et tilsetningsstoff av denne art. Bruk ikke vann med høyt innhold av nitrat til morsmelkerstatninger.

 

E-251 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Baconost, Tine

Eidamer-ost, Tine

Gratinerings-ost, Tine

Greddost, Tine

Jarlsberg-ost, Tine

Jarlsbergost, lett, Tine

Litago ost, Tine

Nordbo-ost, Tine

Norvegia, (gaudaost)

Matvarer

Norvegia, lettere, Tine

Nøkkel-ost, Tine

Nøkkel-ost, lettere

Nøkkelost, lagret, Tine

Pizza-ost, Tine

Port Salut, Tine

Ridder-ost, Tine

Saint Paulin-ost, Tine

 


 

252

E-252

Kaliumnitrat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliumnitrat er et konserveringsmiddel med de samme egnskaper og skadevirkninger som natriumnitrat. Tillatt, men forholdsvis lite brukt i Norge. Ellers tillatt i andre europeiske land. Se beskrivelse under E-250 og E-251.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = Ingen oppgitt verdi av mg pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-251.

 

Egne kommentarer:

Se E-250 og E-251.

 

E-252 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Greddost, Dansk 

 


 

260

E-260

Eddiksyre

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Eddiksyre forekommer naturlig og det er denne syren som gjør at eddik er sur. Eddiksyre kan fremstilles bl.a. ved gjæring av alkohol, eller den kan (slik industrien gjør det) fremstilles syntetisk. Eddik er regnet som et næringsmiddel og har i mange hundre år vært brukt som både konserveringsmiddel og smaksforsterker. Eddiksyre regnes som tilsetningsstoff. Acetatene fremstilles av eddiksyre. (Saltene har betegnelsen acetater). Benyttes mot bakterier, og til regulering av smak og surhetsgrad. Tillatt brukt både i Norge og andre EU-tilknyttede land.

 

Helsemessig informasjon:

Konsentrert er eddiksyre både etsende og giftig. Normalt benyttes eddik i formen 7% og mindre, og gir i denne svake konsentrasjonen ingen helsemessig problemer.

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle ved normalformen 7% eller svakere. I konsentrert form må man utvise stor forsiktighet både for eddiksyre og alle andre former for syrer.

 

E-260 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Burgere og hamburgerbrød

Rødbeter

Surkål


 

261

E-261

Kaliumacetat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliumacetat er kaliumsalt av eddiksyre, og har de samme virkninger som denne. Benyttes i utlandet som E-260 mot bakterier, og til regulering av smak og surhetsgrad. Tillatt i Norge i brød. Anvendes også innen medisinen bl.a. til behandling av uregelmessig hjerterytme.

Ellers tillatt også i andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-260.

 

Egne kommentarer:

Se E-260.

 

E-261 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

262a

E-262a

Natriumacetat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Stoffene Natriumacetat E-262a og Natriumhydrogenacetat E-262b er begge i SNT oversikten satt opp med samme E-nummer (E-262). Disse er valgt delt opp og beskrevet som E-262 a og b). Natriumacetat er natriumsalter av eddiksyre E-260, og har de antatt samme virkninger som denne. Anvendes mot mikrober (bakterie) som kan bederve brødvarer. Tillatt, men forholdsvis lite brukt i Norge. Tillatt i EU-land. Se ellers beskrivelse under E-260.

 

Helsemessig Informasjon:

Av Natriumacetat er det foretatt forholdsvis lite forskningsarbeid, men stoffet anses likevel som ufarlig. Se beskrivelse under E-260. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Se E-260.

 

E-262 a/b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Burgere og hamburgerbrød

Dressingmix, Fransk, Knorr

Dressingmix,Græsk

Dressing-mix-Italiensk, Knorr

Dressing-mix-Sommer, Knorr

Dress.mix-Thou.Island


 

262b

E-262b

Natriumhydrogenacetat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumhydrogenacetat er natriumsalter av eddiksyre og har samme virkning som natriumacetat E-262a. Anvendes mot mikrober (bakterie) som kan bederve brødvarer. Tillatt, men forholdsvis lite brukt i Norge. Tillatt i EU-land. Se ellers beskrivelse under E-260.

 

Helsemessig Informasjon:

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-262a og E-260.

 

Egne kommentarer:

Se E-260.

 

E-262 a/b er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

 

 

 

Produkttype

Produkttype

Se registreringer under E-262a


 

263

E-263

Kalsiumacetat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Dette er kalsiumsalt av eddiksyre, og har de antatt samme virkninger som denne. Tillatt både i Norge og andre europeiske land. Se beskrivelse under E-260.

 

Helsemessig Informasjon:

ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt. Se beskrivelse under E-260.

 

Egne kommentarer:

Se E-260.

 

E-263 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Kneipbrød (flere produsenter)


 

264

E-264

Ammoniumacetat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Dette er ammoniumsalt av eddiksyre, og har de antatt samme virkninger som denne. I tillegg et dette et stoff som benyttes til fremstilling av acetamid (løsemiddel). Ikke tillatt brukt i Norge, eller EU-tilknyttede land. Se også beskrivelse av eddiksyre under E-260.

 

Helsemessig Informasjon:

Det er ved undersøkelser registrert at ammoniumforbindelser kan avgi ammoniakk til menneskekroppen. Dette kan virke sterk irriterende både for lunger og slimhinner. Store mengder kan vare skadelig for bl.a. nervesystemet. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Oppdager du dette stoffet så hold deg unna.

 

E-264 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

270

E-270

Melkesyre

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Melkesyre dannes naturlig i menneskekroppen, og regnes også som en de vanligste syrene i naturen. Melkesyre fremstilles ved gjæring av karbohydrater med melkesyrebakterier. Blir også fremstilt syntetisk. Saltene omtales som laktater, og det vises i denne forbindelse til E-325, Natriumlaktat, E-326-Kaliumlaktat og E-327-Kalsiumlaktat. Stoffene (både melkesyren og laktatene) har det som kan karakteriseres med konserverende virkning og benyttes til regulering av smak og surhetsgrad. I tillegg benyttes stoffet mot harskning av fett. Melkesyre har også vært brukt innen medisinen (konsentrert) bl.a. for å ta vekk vorter.

Tillatt brukt i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Melkesyre er som annen syre helsefarlig i konsentrert form, men uskadelig når det er fortynnet. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle når stoffet er fortynnet, men man må utvises stor forsiktighet når dette er i konsentrert form. Med egen erfaring kan det beskrives at dette er virkelig plagsomt på hud, og du kjenner det godt når det "brenner" hull.

 

E-270 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

Banos - bananpålegg

 

 

 

 

 

Godterier

Postmann Pat, Frukt pastiller

Ring Pop, m/jordbærsmak

Sursild, Malaco

Stimorol, Sugar-Free Orange

Wine Gum, Bassett's


 

280

E-280

Propionsyre

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Propionsyre (saltene kalles for propionater) forekommer i naturen i små mengder. Oppstår i kroppen ved normal fettomsetning. Finnes også i ganske små mengder i melk. Fremstilles syntetisk. Benyttes mot muggsopp, og er effektive mot bakterier i brød. I sistnevnte benyttes vanligvis Kalsiumpropionat E-282 bladet i deigen. Propionsyre er tillatt i Norge i brød, kaker og kakemiks, men er forholdsvis lite brukt. Er tillatt også i andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Konsentrert propionsyre er som annen syre, etsende. ADI = 1-5 g pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Syre i konsentrert form må behandles med forsiktighet.

 

E-280 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

281

E-281

Natriumpropionat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Natriumpropionat er salt av propionsyre Benyttes mot muggsopp, og er effektive mot bakterier i brød. Tillatt brukt i Norge og EU-land.Se beskrivelse under propionsyre E-280.

 

Helsemessig informasjon:

Konsentrert propionsyre er etsende. Natriumpropionat beskrives ifg. enkelte rapporter som et allergifremkallende stoff. ADI = 1-5 g pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Syre i konsentrert form må behandles med forsiktighet.

 

E-281 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Desserter etc.

Fruktkake, Bertha

Fyrstekake

Hvetelefser

Lefser, smurte

Lefser, tjukke

Marmorkake, Bertha

Marmormåne (kake)

Desserter etc.

Mazarin, gammeldags, Swits

Mazarin 4-pack

Muffins

Pepperkakedeig

Sitronmåne (kake)

Sjokoladekake, Bertha

 


 

282

E-282

Kalsiumpropionat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kalsiumpropionat er salt av propionsyre. Benyttes mot muggsopp, og er effektive mot bakterier i brød. Finnes naturlig i enkelte osteslag. Er tillatt brukt både i Norge og EU-land. Se ellers beskrivelse under Propionsyre E-280.

 

Helsemessig informasjon:

Kalsiumpropionat antas være ufarlig. Likevel har det fremkommet signaler om at bruk av kalsiumpropionat kan ha enkelte allergilignende virkninger. Fra England er det meldt om utslett ved bruk i konsentrert form. ADI = 1-5 g pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Alle slag av syre i konsentrert form må behandles med forsiktighet.

 

E-282 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Matvarer

4 hamburgere + 4 brød, Stabburet


 

283

E-283

Kaliumpropionat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Kaliumpropionat er salt av propionsyre. Benyttes mot muggsopp og bakterier i brød.  Tillatt både i Norge og andre europeiske land. Se ellers beskrivelse under Propionsyre E-280.

 

Helsemessig informasjon:

Er ansett som ufarlig. ADI = 1-5 g pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Syre i konsentrert form må behandles med forsiktighet.

 

E-283 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

284

E-284

Borsyre

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Borsyre ble tidligere anvendt i mat. Etter nøye undersøkelser oppdaget man at denne syren er giftig, og ble derved ikke tillatt brukt til tidligere formål. Er i Norge nå kun tillatt brukt i det man kaller for "ekte russisk kaviar". Anvendes innen medisinen til utvortes bruk bl.a. i noen salver.

 

Helsemessig informasjon:

Borsyre kan ifg. beskrivelser gi nyreskader. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt. (Stoffet er ikke godkjendt av FAO/WHO).

 

Egne kommentarer:

Selv om du har god råd, ikke spis "ekte russisk kaviar" hvis dette inneholder Borsyre!

 

E-284 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

285

E-285

Natriumtetraborat

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja * Tillatt i Norge: Nei

 

Generell omtale:

Dette stoffet er salt av borsyre, og er ikke tillatt i Norge. Natriumtetraborat beskrives noen ganger som boraks. Natriumtetraborat er tillatt og brukes i andre europeiske land. Se beskrivelse under E-284.

 

Helsemessig informasjon:

Kan som Borsyre E-284 ifg. rapporter gi nyreskader. ADI = Ingen oppgitt verdi av mg. pr. kg. kroppsvekt. (Stoffet er ikke godkjendt av FAO/WHO).

 

Egne kommentarer:

Se E-284.

 

E-285 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

Produkttype

Produkttype

Ingen registrerte


 

290

E-290

Karbondioksid

(Kullsyre)

 

Konserveringsmiddel

Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Nei * Tillatt i Norge: Ja

 

Generell omtale:

Karbondioksid dannes ved forbrenning av karbonholdige materialer, og i levende organismer ved det man karakteriseres som "det normala energistoffskiftet". Det vi puster ut etter å ha utnyttet (tatt opp) av oksygen, er Karbondioksid. Kan fremstilles både syntetisk (bl.a. av Norsk Hydro) og naturlig. Karbondioksid benyttes i mineralvann og brus. Brukes ikke i øl slik mange tror. I øl dannes karbondioksid naturlig under gjæringsprosessen. Er tillatt brukt både i Norge og andre europeiske land.

 

Helsemessig informasjon:

Ingen skadevirkninger. ADI = Ingen begrensning pr. kg. kroppsvekt.

 

Egne kommentarer:

Ingen spesielle.

 

E-290 er fra egen undersøkelse registrert brukt i produkter som:

 

Produkttype

Produkttype

Drikkeprodukter

Casino m/sitronsmak

Coca Cola

Eventyrbrus

FANTA m/appelsinsmak

Ingefærøl 

Julebrus

URGE

Villa Champagnebrus

Merk: E-290 - brukes av de fleste brusfabrikkanter, men er ikke alltid merket på flasken.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Annonser

Det ække no E i Safari!


Taco PizzaChorizo Pizza

Taco Pizza               Chorizo Pizza


 Copyright © by author:

Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

All rights reserved.

Personvern